Představení účastníků doprovodného programu akce Oslava Světového dne zvířat 2014

18.08.2014

Přijďte s námi oslavit Světový den zvířat!
Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu 20. 9. 2014, od 12 do 18 hodin, v Centrálním parku Pankrác (Družba, Praha 4) oslavu Světového dne zvířat. Akce probíhá pod záštitou RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., primátora hlavního města Prahy a Pavla Caldra, starosty městské části Praha 4.

V rámci hlavního doprovodného programu vystoupí:


OSA PANDA - PRAHA, o.s.
ukázka Agility, Dogdancing, Dogfitness, Canicross
OSA Panda – Praha neboli oblastní skupina agility Panda – Praha je sdružení nadšenců pro své pejsky a pro sport agility.  Nejdříve cvičili na malém plácku u základní školy s pár překážkami nyní  už mají svůj vlastní cvičák s krytou halou (povrch umělá tráva), mnoho překážek. Mnoho Pandiček reprezentuje OSA PANDA na závodech (a mají úspěchy i v zahraničí), jiným stačí a jsou rádi, že mají po celodenním spěchu a stresu v Praze kam uniknout za kamarády, pokecat a vyběhat své čtyřnohé miláčky. Cílem Pandiček v žádném případě není si konkurovat na závodech, ale vyrazit spolu jako tým a být šťastný z toho, když se povede běh komukoliv z nich.
Kontakt: http://pandicky.cz/novinky/
ZO ČSOP Nyctalus - Ing. Dagmar Zieglerová
přednáška o netopýrech
ZO ČSOP 11/30 Nyctalus vznikla v červnu 2006. Je sdružením dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají ve svém volném čase, bez nároků na finanční odměnu. Členové ČSOP Nyctalus jsou většinou mladí zoologové, posluchači či absolventi PřF UK, katedry zoologie.
Zabývají se ochranou netopýrů, zejména péčí o nalezené netopýry na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání veřejnosti, nejčastěji při Evropských netopýřích nocích a dalších veřejně přístupných akcích (např. Evropský den parků, Den zvířat). Podílí se na vědecko-výzkumných programech ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) a Přírodovědné fakulty UK v Praze, spolupracují s Magistrátem hlavního města Prahy. Všichni členové manipulující s netopýry mají vyřízenou výjimku ze zákona 114/1992 Sb. pro území hl. města Prahy.
Od 15. 4. 2010 má ZO ČSOP 11/30 Nyctalus akreditaci pro provozování osvětového ekocentra NYCTALUS.
Kontakt: http://www.nyctalus.cz/cz/


Klubu chovatelů a příznivců fretek a FUK
přednáška o fretkách
Klub chovatelů a příznivců fretek je občanské sdružení, které se zrodilo z iniciativy několika nadšenců již v roce 2002. Chceme zvyšovat znalosti chovatelů a tím zlepšovat podmínky chovu fretek. Dále zvyšovat informovanost laické veřejnosti, pomáhat fretkám v nouzi.  Také klub spolupracuje s chovatelskými kluby u nás i v zahraničí. Dalším cílem je podporovat dobré chovatele a zdravé odchovy.
Kontakt: http://www.fretka.cz/Discdog klub České republiky,o.s.
ukázka DogFrisbee
Představíme vám sport, který se jmenuje dogfrisbee. Zjednodušeně řečeno se jedná o házení létajícího disku psovi. Přijďte se podívat, jak se dogfrisbee hraje. Předvedeme krátkou ukázku, poradíme vám jak začít, který disk je pro psa vhodný, kde pokračovat, pokud vás dogfrisbee zaujme. K dostání na místě budou disky pro psy a vůbec poprvé zde představíme knížku Dogfrisbee od A do Z.
Kontakt: http://www.discdog.cz/


Anna Krejčová - Canis Minor
ukázka Dogdancing
Pražská psí škola, která se věnuje výcviku pomocí pozitivní motivace, psím trikům a sportům jako dogdancing, treibball.
Kontakt: http://www.canisminor.eu/


VET - SERVIS
ukázka odchytu zvířat
VET SERVIS – zajišťujeme odborný odchyt zvířat pro obce, města, majitele zvířat, pro firmy v jejich provozovnách, soudní exekutory, Policii ČR atd..
Kontakt: http://vet-servis.cz/


Záchranná brigáda kynologů Praha
ukázka výcviku a práce záchranářských psů
Záchranná brigáda kynologů Praha je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Brigáda je organizací registrovanou Ministerstvem vnitra ČR a je začleněna do integrovaného záchranného systému ČR. Jsou občanským sdružením, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků. V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.
Kynologové ze ZBKP tvoří spolehlivý pracovní tým, který je cvičen a účastní se nasazení při živelných a průmyslových katastrofách. Průběžně jsou vybíráni nejlepší psi a psovodi brigády, kteří se na základě kvalifikačních požadavků ucházejí o zařazení do pohotovostní jednotky (PJ). PJ úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR (dále HZS ČR), Policií a ostatními složkami záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni MV ČR pro nasazení v ČR i pro zahraniční mise.
Kontakt: http://www.zachranari-praha.org/


Pestrá společnost, o.p.s.
ukázka práce a výcviku asistenčních a vodících psů
Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem. Jejich cílem je: kvalitní výcvik a předání asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením, realizace projektů k volnočasovým aktivitám zejména lidí s postižením, provozování canisterapie, kynologická poradna (konzultace, řešení problémového chování psů), osvětová činnost pro širokou veřejnost, otevření a provozování galerie s výrobky osob se zdravotním postižením, aktivní zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kontakt: http://pestraspolecnost.cz/


Český klub majitelů prasátek chovaných v Domácnosti, o. s.
Povídání o chovu prasátek
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s. (dále jen ČKMPCHVD) tvoří skupina lidí, kteří chtějí zajistit optimální podmínky pro kvalitní péči jak pro svá prasátka chovaná v bytech, tak i pomáhat prasátkům cizím. Dalším posláním klubu je šířit seriózní a správné informace nejen mezi členy klubu, ale i mezi ostatní majitele a chovatele.  Budeme rádi, když se do činnosti ČKMPCHVD zapojí co nejvíce majitelů, chovatelů a také příznivců prasátek, protože jen tak budeme schopni zrealizovat naše cíle, jejichž dosažení je nezbytně nutné k vylepšení stávajících podmínek pro prasátka chovaná jako domácí mazlíček.  Získáme tak také zázemí, prostředky a sílu pomáhat nechtěným či týraným prasátkům, prostřednictvím projektu Adopce. Na stánku je možné prasátko nakrmit pamlsky.
Kontakt: http://prasatkovdomacnosti.cz/


Pes pro tebe, o.s.
ukázka výcviku vodících a asistenčních psů
Pes Pro Tebe o.s. je nezisková organizace, která se zabývá výcvikem vodicích a asistenčních psů již od roku 2000 a doposud předala 58 čtyřnohých pomocníků. Tito psí průvodci tak usnadňují každodenní život, ať již lidem se zrakovým, tělesným nebo kombinovaným handicapem. Výcvikem se u nás zabývají profesionální cvičitelé s dlouholetou zkušeností v tomto oboru.
Zakladatelkou tohoto výcvikového centra je slečna Jitka Lebedová, která má sama pouze zbytky zraku. Slečna Lebedová má tak ke zrakově handicapovaným a jejich potřebám velice blízko. Sama vodicí psy cvičí, organizuje předvýchovu štěňat i soustředění držitelů vodicích a asistenčních psů, které každoročně sdružení Pes Pro Tebe o.s. pořádá.
Co se týká plemen psů, nabízíme různá plemena. Nejčastěji jsou to zástupci plemene border kolie pro aktivnější klienty či klidnější retrívři pro méně aktivní klienty. Psí pomocníky vybíráme na míru dle potřeb klienta a zajišťujeme taktéž následný servis. Výhodou naší organizace je, že pejsky máme po celou dobu výchovy i samotného výcviku umístěné v bytě. Aby byl přístup k psím pomocníkům individuální, najednou cvičí instruktoři maximálně dva psy. Ročně předáme zpravidla 6 speciálně vycvičených psů.
Mimo jiné pořádáme sportovní aktivity klientů se čtyřnohými pomocníky prostřednictvím různých kynologických sportů jako je agility, tanec se psem apod. Tímto způsobem se prohlubuje vzájemný vztah člověka a psa.
Aby byli zdravotně handicapovaní majitelé vodicích a asistenčních psů integrováni mezi zdravou veřejnost, mohou kurzy agility a poslušnosti , které slečna Lebedová vede, navštěvovat i majitelé pejsků  z řad běžné veřejnosti.
Zdraví lidé tak přichází do kontaktu s handicapovanými majiteli psů a doví se víc o jejich vzájemném životě a vůbec o problematice zrakově a tělesně handicapovaných osob. Padají tak komunikační bariéry.
S různými kynologickými sporty má zakladatelka organizace bohaté zkušenosti - sama se věnuje agility již 18 let, závodí pouze v konkurenci zdravých závodníků a účastní se vrcholových akcí včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Kontakt: http://www.pesprotebe.com/uvod,36.html


ZS Pátek u Poděbrad
přednáška Jak se chovat k mláďatům v přírodě
Záchranná stanice pro zraněné živočichy při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Polabí vznikla v roce 1984. Řadí se mezi jedny ze zakládajících Národní sítě záchranných stanic ČR, která sdružuje subjekty pečující o zraněné nebo jinak handicapované volně žijící živočichy. Působnost stanice se rozkládá mezi městy Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. V této oblasti jsme schopni si pro zraněné zvíře dojet a postarat se o něj.
Hlavním cílem Záchranné stanice je pomoc zraněným nebo jinak handicapovaným volně žijícím živočichům, péče o ně a jejich následné navrácení zpět do volné přírody. Základní filozofická myšlenka se pak opírá o fakt, že většina zranění volně žijících živočichů je způsobená lidskou činností, proto takoví živočichové naši pomoc zpětně potřebují. Nejdůležitější součástí je však osvětové působení na veřejnost a environmentální výchova.
Kontakt: http://www.zachranazivocichu.cz/Zdravotnická záchranná služba veterinární Pet-medic
ukázka První pomoci pro zvířata
Zdravotnická záchranná služba veterinární Pet-medic Praha zajišťuje provoz rychlé záchranné služby v regionech Praha a střední Čechy v nonstop provozu. Poskytuje 2 typy služeb - zdravotnickou pomoc a pietní služby.
Zdravotnická pomoc zahrnuje: akutní výjezdy, zranění, onemocnění, kolapsy, rychlá pomoc na místě události, stabilizace pacienta a převoz do veterinární nemocnice, běžné převozy, převoz pacienta na ošetření, po operaci domů apod.
pietní služby: eutanasie pejska nebo kočičky v domácím prostředí, individuální kremace v krematoriu zvířat Brno, pohřeb na hřbitově Pod Řípem.
Kontakt: pet-medic.webnode.cz/


Městská policie hlavního města Prahy
ukázka práce psovodů
Služební kynologie je velmi starý a účinný způsob využití schopností vycvičeného psa pro výkon služby. Vznik a založení služební kynologie v rámci Městské policie hl. m. Prahy se datuje k říjnu roku 1992. V té době zahajoval útvar psovodů svojí činnost s šesti strážníky se služebními psy, kteří byli dislokováni na jednotlivých obvodních ředitelstvích na celém území hlavního města Prahy. V současné době sídlí útvar psovodů v nové kynologické základně MP HMP v Praze - Klánovicích, ul. V soudním, která je moderně vybavena dle trendů služební kynologie.
Kontakt: http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/struktura/useky/psovodi.htm


Zuzana Coufalová
ukázka obedience
Psi k mému životu patří už bezmála 40 let. Byli to vždycky především kamarádi, i když měli složeny různé zkoušky, protože mě práce s nimi bavila. Asi před 10 lety jsem na výstavě Cruft's v Anglii objevila sport, který mě naprosto fascinoval - obedience. Tehdy jsem měla pocit, že to, co předvádějí týmy v soutěžním klání, snad ani nejde psa naučit. Když jsem ale o kousek dál objevila skupinu, která předváděla obedience s mými milovanými kavalíry, byla jsem ztracená. V roce 2008 jsem se stala členem úplně nového českého klubu obedience, po několika seminářích se zahraničními lektory i instruktorem a  stewardem. Pracuji s kavalírkou a se staffbulkou a do sbírky splněných zkoušek už mi zbývá jen třída nejvyšší. OB 3. Na svůj vstup do obedience se pomalu chystá i můj benjamínek, australský labradoodle. Úžasná je pro mě ale i práce instruktora, kdy mýma rukama procházejí nejrůznější plemena i lidé. Na obedience mě zaujalo to, že je to sport otevřený pro všechna plemena (ale pes nesmí být agresivní) a pes nemusí mít za partnera v týmu zrovna vrcholového sportovce. Nácvik je takový, že to je pro psa i páníčka příjemné a zábavné. Mimo obedience jsem se věnovala canisterapii - byla jsem členem první české canisterapeutické společnosti - a teď se k ní opět vracím. A v poslední době jsme začali a mantrailingem, hledáním 
lidí, které vychází z přirozeného sledování pachu, a to nás baví všechny.


Během akce také nabízíme:

Vladimíra Tichá
kynologická poradna
Psi paní Vladimíru Tichou provázejí od dětství a ovlivnili i volbu povolání. Vystudovala střední veterinární školu a s drobnými přestávkami se živí od roku 1967 v tak zvané malé praxi, která je zaměřena převážně na psy a kočky. 
Od roku 1971 chovala lakeland teriéry. V kynologii zastávala různé funkce, od poradkyně chovu přes posuzování exteriéru psů 
až po tiskovou mluvčí Českomoravské kynologické unie. 
Dlouhodobě spolupracuje s Nadací na ochranu zvířat. 
Publikuje v kynologických časopisech a napsala knížku 
zaměřenou na chov psů – 
Malou školu pro začínající chovatele 
a spolu s manželem pak Atlas psů loveckých plemen. 
Velmi jí zajímá původ jednotlivých plemen 
a jeho dopad na současné soužití člověka a psa 
a také stále stoupající význam psa v oblasti sociální. 


Helena Jordana Skuhrovcová 
malování na tělo a na obličej 
Ač se může zdát, že malování na celé tělo či jeho části je vhodné především pro modelky, k propagaci produktů či značek a tvorbě různých uměleckých projektů, rozhodně jej doporučujeme pro každého. Vždyť tak si můžete vyzkoušet případné tetování, nechat se ozdobit, či překvapit někoho blízkého. S naší tvorbou se můžete setkat nejen na firemních, propagačních či teambuildingových akcích, ale i na soutěžích, zábavných programech a diskotékách. Naše tvorba přináší interakci s malovaným a také pomoc při vybírání motivu. Fantazii se v podstatě meze nekladou a tak si malování na obličej vždy užijete.
Více informací: www.face-painting.cz


Martina Burianová - Cavallino
fotografování páníčků se svými mazlíčky
E-shop Cavallino.me je věnován především zdravému životnímu stylu nejen koní, ale i lidí. Na našem e-shopu zakoupíte přírodní krmiva a krmné doplňky pro Vašeho koně, objednáte si profesionální fotografování koní, psů, ale i ostatních domácích mazlíčků, rezervujete si svou výukovou jezdeckou hodinu pod vedením kouče, nebo si objednáte online prezentaci pro Vaši stáj či Vašeho koně, kterou zhotovíme na základě Vašich požadavků a zajistíme veškeré související marketingové materiály a v neposlední řadě nově využijete i službu canisterapie.
Více informací : 


Časopis HAF & MŇAU
HAF & MŇAU je magazín pro majitele a milovníky psů a koček – první společný o psech a kočkách v jednom!
Řešíme každodenní problémy i radosti lidí, kteří mají pejsky a/nebo kočičky jako členy domácnosti. V každém čísle představíme kočičí a psí plemeno (ale jinak, než je v podobných časopisech obvyklé), VIP smečku známé osobnosti, pozornost je věnována i kontroverzním tématům, o kterých se jinde nepíše vůbec.
Součástí jsou dále výchovné, výcvikové, výživové ad. poradny s předními odborníky; např. právní poradnu exkluzivně poskytuje známá právnička a ochránkyně zvířat JUDr. Klára Long Slámová. Nechybí ani reportáže z akcí a výstav a např. i speciální kočko-psí horoskop!
V každém vydání vždy nabídneme i opuštěné kočky a psy k umístění. Dvě koruny z každého prodaného kusu půjdou právě na útulky v úzké spolupráci s Nadací na ochranu zvířat.
Více informací: www.haf-mnau.eu/


Mezi stánky určitě neminete zástupce z útulků:

Útulky
Svou činnost budou prezentovat také kočičí a psí útulky, které můžete na akci podpořit.
Na panelech poblíž pódia mají bude adopční listina pejsků a kočiček z účastněných útulků a je možné se přímo na akci domluvit na návštěvě útulku, nebo rovnou na adopci zvířátka, které Vám padne do oka. Akce se účastní i několik pejsků, které bude možné během akce adoptovat.
Během akce bude probíhat charitativní sbírka chovatelských potřeb pro psy a kočky v těchto útulcích.
Na akci budou přítomny zástupci z těchto útulků a neziskových organizací činných v ochraně týraných a opuštěných zvířat:
Láska ke zvířatům o. s., 
Azyl pes Krásný Les, 
O. S. Srdcem pro kočky, O. S. 
Devět životů, 
Pesos, o. s., 
Šance zvířatům, o.s. 
Kočičí domov Sluníčko o.s.
Kočičí Azyl CZ.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist