Účastníci doprovodného programu 4. ročníku veletrhu FOR PETS 2014

25.03.2014

 Ing. Josef Duben - tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR
Přednáška: „Aktuality ze státního veterinárního dozoru“

Státní veterinární správa ČR je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat; nad tím, aby nebyla týrána; nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu; nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů a přímo i nepřímo zodpovídá i za zdraví občanů. Pomocné tlapky, o.p.s.
Ukázka práce a výcviku asistenčních a vodících psů 

Pomocné tlapky o.p.s. od února 2001 poskytují asistenční psy pro tělesně postižené spoluobčany z celé ČR. Ti tak mohou získat zdarma neocenitelného parťáka do pohody i nepohody, který částečně nahradí lidského asistenta. Klient tak získá kus samostatnosti a nezávislosti i velkou psychickou podporu. Asistenční psy pomáhají s běžnými úkony, které klienty nezvládá sám jako podávání všech předmětů dle potřeb klienta, otvírání zavírání dveří, rozsvěcení zhášení světla, otevření pračky a vyndání prádla, pomoc se svlékáním: sundání rukavic, ponožek, svetr, rozepnutí zipu, zvednutí ruky na ovladač vozíku, zvednutí pokleslé hlavy na hruď, přivolání pomoci, péče o klienta po epi záchvatu a další úkony. Jako doplňkovou činností se PT zaobírají canisterapií. A to především vzděláváním dobrovolníků a testováním canisterapeutických týmů.Vladimíra Tichá - kynolog
Přednáška: „Použití výcvikových pomůcek při výchově a výcviku psa“

Psi paní Vladimíru Tichou provázejí od dětství a ovlivnili i volbu povolání. Vystudovala střední veterinární školu a s drobnými přestávkami se živí od roku 1967 v tak zvané malé praxi, která je zaměřena převážně na psy a kočky. Od roku 1971 chovala lakeland teriéry. V kynologii zastávala různé funkce, od poradkyně chovu přes posuzování exteriéru psů až po tiskovou mluvčí Českomoravské kynologické unie. Dlouhodobě spolupracuje s Nadací na ochranu zvířat. Publikuje v kynologických časopisech a napsala knížku zaměřenou na chov psů - Malou školu pro začínající chovatele a spolu s manželem pak Atlas psů loveckých plemen. Velmi jí zajímá původ jednotlivých plemen a jeho dopad na současné soužití člověka a psa a také stále stoupající význam psa v oblasti sociální. 

Ing. Pavel Bradáč - Škola zábavné a pracovní kynologie
Přednáška: "Problémové chování a vztah člověka se psem"
Ukázka Treibball, Heroparkur, Discovering

Ing Pavel Bradáč se spolu s lektory ve své „psí škole“ věnuje výcviku a výchově psů na základě výborných znalostí psychologie psů, jejich instinktů, postupu učení, chování a také dalších znalostí. Výcvik probíhá na základě pozitivních metod používáním přirozených modelů chování a komunikace se psy. Snaží se také využít co nejvíce různé typy her pro výchovu a výcvik psů. Pracují s filozofií, že každý pes je individualita a jako takový je u nich chápán. Výcvik psů se liší podle jednotlivých plemen, jednotlivých psů a jednotlivých týmů pes-psovod. Úspěšní jsou především proto, že učí majitele psů, jak mají se svými psy správně komunikovat, jak jim sdělit co chtějí, aby jejich psi dělali. 
Výcvik i teorie je vysvětlována jednoduchou a srozumitelnou formou aby ji rozuměli a zvládli i naprostí začátečníci. Klienti mají často malé nebo žádné zkušenosti a učí se vše od naprostých základů až po jasnou komunikaci člověka se psem, která vede nejen ke špičkovým výkonům v psích sportech a aktivitách, ale zejména k bezproblémovému a spokojenému soužití člověka se psem.MVDr. Jiří Dousek, PhD. 
Přednáška: „Změny OZ v problematice opuštěných a toulavých zvířat (fungování útulků, povinnosti a pravomoci obcí, možnosti nálezců, možnosti majitelů ztracených psů, atd.)“

Po dobu více než 25 let působil jako praktický veterinární lékař. V letech 1993 – 2006 byl předsedou Výboru pro ochranu hospodářských zvířat při Ústřední komisi na ochranu zvířat a místopředsedou této komise. V té době byl také vedoucím Oddělení péče o pohodu zvířat Státní veterinární správy ČR. Podílel se na tvorbě a uplatňování zákona na ochranu zvířat proti týrání a souvisejících předpisů a jejich prosazování v praxi. Za Českou republiku byl delegován do mezinárodních orgánů zabývajících se touto problematikou. 

V současnosti je v důchodu, ale o tuto oblast se dál aktivně zajímá. Např. je členem FAUNUS o. s., které je samostatným občanským sdružením při ZOO Liberec. Základním posláním sdružení je podpora a propagace aktivit, vedoucích k ochraně přírody, prosazované především prostřednictvím podpory ochranářských aktivit, podporou environmentálních a sociálních aktivit.  

V roce 2011 se spoluautorsky se podílel grantu Nadace OZ „Zajištění péče o toulavé a opuštěné kočky s cílem odpovědné regulace populace“ jehož nositelem byl FAUNUS o. s. Je pravidelným členem odborné poroty projektu WAD – Naplňte misky v útulcích.


ZO ČSOP Nyctalus 
Přednáška: "Povídání o netopýrech"

ZO ČSOP 11/30 Nyctalus vznikla v červnu 2006. Je sdružením dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají ve svém volném čase, bez nároků na finanční odměnu. Členové ČSOP Nyctalus jsou většinou mladí zoologové, posluchači či absolventi PřF UK, katedry zoologie. 
Zabývají se ochranou netopýrů, zejména péčí o nalezené netopýry na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání veřejnosti, nejčastěji při Evropských netopýřích nocích a dalších veřejně přístupných akcích (např. Evropský den parků, Den zvířat). Podílí se na vědecko-výzkumných programech ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) a Přírodovědné fakulty UK v Praze, spolupracují s Magistrátem hlavního města Prahy. Všichni členové manipulující s netopýry mají vyřízenou výjimku ze zákona 114/1992 Sb. pro území hl. města Prahy. 
Od 15. 4. 2010 má ZO ČSOP 11/30 Nyctalus akreditaci pro provozování osvětového ekocentra NYCTALUS. Ing. Renata Masopustová
Přednáška: „Správný přístup k chovu exotických savců v lidské péči“

Momentálně vyučuje na České zemědělské univerzitě v Praze. Připravuje, organizuje a podílí se na výuce předmětů: Chov exotických savců, Mezinárodní záchranné programy, Fylogeneze a zoogeografické rozšíření savců, Biologické aspekty chovu zvířat, Etika chovu a etologie zvířat, Chov zvířat I. a II, Zemědělské systémy, Základy chovu exotických zvířat a další. 
V ZOO Praha se specializovala na práci se vzácnými a ohroženými druhy obojživelníků, plazů, ptáků a zejména savců. Např. na chovu hrabáče Orycteropus afer, outloně malého Nycticebuspygmaeus a mravenečníka velkého Myrmecophagatridactyla.

LESTARI, o. s. 
Přednáška: „Jak plantáže olejových palem ohrožují vzácné druhy živočichů v Indonésii“

Cílem sdružení je přispět k ochraně ekologické stability, biologické diverzity, ekonomické udržitelnosti a kulturních tradic v podmínkách dnešního rozvojového světa i mimo něj, a to cestou finanční podpory malých místních ochranářských nevládních organizací nebo aktivistických skupin. 

U zvolených in situ a ex situ záchranných projektů zajistit jejich finanční, poradenskou či vzdělávací podporu. Jedná se o projekty věnující se  komplexní ochraně hodnotného ekosystému, ochraně vzácných druhů živočichů a rostlin,  ochraně dlouhodobě udržitelných tradičních způsobů obživy místních obyvatel na zvolených lokalitách. 

Sdružení LESTARI se snaží upozornit na problematiku Jihovýchodní Asiejihovýchodní Asie, kde hektary tropických lesů musí, kde hektary tropických lesů musejí neřízeně ustupovat plantážím palmy olejné. Jejich produkt, palmový olej, je velmi levnou přísadou do potravin i kosmetiky.


Klubu chovatelů a příznivců fretek a FUK 
Přednáška: "Fretka a její chov"

Klub chovatelů a příznivců fretek je občanské sdružení, které se zrodilo z iniciativy několika nadšenců již v roce 2002. Chceme zvyšovat znalosti chovatelů a tím zlepšovat podmínky chovu fretek. Dále zvyšovat informovanost laické veřejnosti, pomáhat fretkám v nouzi.  Také klub spolupracuje s chovatelskými kluby u nás i v zahraničí. Dalším cílem je podporovat dobré chovatele a zdravé odchovy. 


ZZSV PET-MEDIC - Zdravotnická záchranná služba veterinární PET-MEDIC
Ukázka záchranné služby veterinární (1. pomoc pro zvířata) 

Zdravotnická záchranná služba veterinární Pet-medic Praha zajišťuje provoz rychlé záchranné služby v regionech Praha a střední Čechy v nonstop provozu. Poskytuje 2 typy služeb - zdravotnickou pomoc a pietní služby.

Zdravotnická pomoc zahrnuje: akutní výjezdy, zranění, onemocnění, kolapsy, rychlá pomoc na místě události, stabilizace pacienta a převoz do veterinární nemocnice, běžné převozy, převoz pacienta na ošetření, po operaci domů apod.

Pietní služby: eutanazie pejska nebo kočičky v domácím prostředí, individuální kremace v krematoriu zvířat Brno, pohřeb na hřbitově Pod Řípem.


Běhej se psem a Nativia, s.r.o. 
Ukázka Canicross

Canicross je druh terénního sportu se psem, kdy jeden nebo i více psů napojen lanem na běžce-vůdce. Je populární zejména v Evropě. Je příbuzný zimním sportům jako skijöring a bikejöring.

Kontakt: http://www.behejsepsem.cz/?view=featured


Bc. Kateřina Plačková

Přednáška: „Úvod do rehabilitace malých zvířat“

Od roku 2008 se Kateřina Plačková věnuje rehabilitaci zvířat, převážně psů. V současné době pracuje jako fyzioterapeut ve veterinární nemocnici Vetcentrum Duchek s.r.o.  V té době se o fyzioterapii zvířat v České republice nevědělo a ani nebyla žádná možnost se odborně vzdělávat přímo ve sféře fyzioterapie zvířat. Vystudovala kynologii na ČZU a v současné době také vede semináře o masážích psů. 

Kontakt: www.physiodog.cz


Petra Barborová

Ukázka Dogdancing a Dogtricks

Dogdancing - pes a psovod předvádí různé cviky, figury a sestavy s využitím hudebního doprovodu, ukázka souhry psa a psovoda. Fantazii se meze nekladou, vždy by ale měl být brán ohled na zdraví a možnosti psa. 

Trickdog - nácvik triků pomáhá zlepšit vztah mezi člověkem a psem a je proto vhodný pro kohokoli. Pes provádí dané triky na slovní pokyn nebo posunek. Provádění cviků je nezávislé na pozici člověka. Při správném vedení lze psa naučit prakticky cokoliv.

Kontakt: http://baxyhoweb.webnode.sk/ 


Discdog klub ČR

Ukázka DogFrisbee

Představíme vám sport, který se jmenuje dogfrisbee. Zjednodušeně řečeno se jedná o házení létajícího disku psovi. Přijďte se podívat, jak se dogfrisbee hraje. Předvedeme krátkou ukázku, poradíme vám jak začít, který disk je pro psa vhodný, kde pokračovat, pokud vás dogfrisbee zaujme. K dostání na místě budou disky pro psy a vůbec poprvé zde představíme knížku Dogfrisbee od A do Z.Anna Krejčová - Canis Minor
Ukázka Dogdancing

Pražská psí škola, která se věnuje výcviku pomocí pozitivní motivace, psím trikům a sportům jako dogdancing, treibball. 


VET - SERVIS
Ukázka odchytu zvířat

VET SERVIS – zajišťujeme odborný odchyt zvířat pro obce, města, majitele zvířat, pro firmy v jejich provozovnách, soudní exekutory, Policii ČR atd.. 


Haf bez obav,s. r. o,
Ukázka Dogfitness a Agility

Organizace Haf bez obav se specializuje na výchovu a výcvik psů. V případě, že potřebujete pomoct s výchovou Vašeho čtyřnohého mazlíčka nebo se jen něco nového navzájem naučit, můžete přijít přímo do organizace. Pokud nemáte možnost přijít přímo, navštivte webové stránky www.hafbezobav.cz, což je internetový magazín o psech a lidech, kde naleznete spoustu užitečných rad a informací o výcviku.MVDr. Dariny Pospišilové, PhD. 
Přednáška: „Přednáška Homeopatia v liečbe chorôb zvierat a Odolnosť proti chorobám, význam prirodzenej mikroflóry a fyziologickej potravy v prevencii  a podpore liečby chorôb zvierat"

BIOVETA SK spol . s r.o. - Odborný poradce pro chov, nemoci a laboratorní diagnostiku chorob drůbeže, malých přežvýkavců a králíků.
Téma zájmu: alternativní způsoby prevence a léčby chorob zvířat
Členka SAAM a WVPA - Slovenská a světová asociace aviární medicíny. Odpovědná řešitelka projektu podporovaného Agenturou na podporu výzkumu a vývoje číslo VMSP - P - 0024 - 09 : Systém chovu hospodářských zvířat s využitím probiotik a rostlinných látek se zaměřením na produkci funkčních potravin živočišného původu.
Od roku 2010 členka komise pro státní zkoušku z předmětu " Nemoci ptáků, exotických a volně žijících zvířat " na UVLF v Košicích. Absolvovala 4 - leté studium klasické homeopatie na Slovenské homeopatické akademii - Scholtenova škola, ukončené závěrečnou zkouškou. Získala titul SAKHom. 


Záchranná brigáda kynologů Praha
Ukázka výcviku a práce záchranářských psů

Záchranná brigáda kynologů Praha je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Brigáda je organizací registrovanou Ministerstvem vnitra ČR a je začleněna do integrovaného záchranného systému ČR. Jsou občanským sdružením, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků. V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.
Kynologové ze ZBKP tvoří spolehlivý pracovní tým, který je cvičen a účastní se nasazení při živelných a průmyslových katastrofách. Průběžně jsou vybíráni nejlepší psi a psovodi brigády, kteří se na základě kvalifikačních požadavků ucházejí o zařazení do pohotovostní jednotky (PJ). PJ úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR (dále HZS ČR), Policií a ostatními složkami záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni MV ČR pro nasazení v ČR i pro zahraniční mise.


Pestrá společnost, o.p.s. 
Ukázka práce a výcviku asistenčních a vodících psů
Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem.

Jejich cílem je: kvalitní výcvik a předání asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením, realizace projektů k volnočasovým aktivitám zejména lidí s postižením, provozování canisterapie, kynologická poradna (konzultace, řešení problémového chování psů), osvětová činnost pro širokou veřejnost, otevření a provozování galerie s výrobky osob se zdravotním postižením, aktivní zaměstnávání osob se zdravotním postižením.


Ing. Alena Smolíková
Ukázka Dogdancing

Kynologií se zabývám 16 let. Se svými pěti psy se věnuji dogdancingu a dogfrisbee. Na svém kontě máme několik titulů z mistrovství republiky, Evropy i světa. Kromě soutěžení vystupuji se psy na různých akcích po celé Evropě, navštěvujeme mateřské školky a pořádám výcvikové tábory. Na ForPets budu vystupovat s border kolií, křížencem, parson Russell teriérem a sibiřským hasky.
Největší úspěchy:
Vítězství na Crufts 2010
Kynolog roku 2011
2.místo v pořadu Talentmania (TV Nova)  2010 
2.místo v pořadu Česko-Slovensko má Talent (TV Prima)  2013

Zuzana Coufalová
Ukázka Obedience

Psi k mému životu patří už bezmála 40 let. Byli to vždycky především kamarádi, i když měli složeny různé zkoušky, protože mě práce s nimi bavila. Asi před 10 lety jsem na výstavě Cruft's v Anglii objevila sport, který mě naprosto fascinoval - obedience. Tehdy jsem měla pocit, že to, co předvádějí týmy v soutěžním klání, snad ani nejde psa naučit. Když jsem ale o kousek dál objevila skupinu, která předváděla obedience s mými milovanými kavalíry, byla jsem ztracená. V roce 2008 jsem se stala členem úplně nového českého klubu obedience, po několika seminářích se zahraničními lektory i instruktorem a loni stewardem. Pracuji s kavalírkou a se staffbulkou a do sbírky splněných zkoušek už mi zbývá jen třída nejvyšší. OB 3. Na svůj vstup do obedience se pomalu chystá i můj benjamínek, desetiměsíční australský labradoodle. Úžasná je pro mě ale i práce instruktora, kdy mýma rukama procházejí nejrůznější plemena i lidé. Na obedience mě zaujalo to, že je to sport otevřený pro všechna plemena (ale pes nesmí být agresivní) a pes nemusí mít za partnera v týmu zrovna vrcholového sportovce. Nácvik je takový, že to je pro psa i páníčka příjemné a zábavné. Mimo obedience jsem se věnovala canisterapii -byla jsem členem první české canisterapeutické společnosti - a teď se k ní opět vracím. A v poslední době jsme začali a mantrailingem, hledáním lidí, které vychází z přirozeného sledování pachu, a to nás baví všechny.


Český klub majitelů prasátek chovaných v Domácnosti, o. s. 
Přednáška: "Povídání o chovu prasátek"

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s. (dále jen ČKMPCHVD) tvoří skupina lidí, kteří chtějí zajistit optimální podmínky pro kvalitní péči jak pro svá prasátka chovaná v bytech, tak i pomáhat prasátkům cizím. Dalším posláním klubu je šířit seriózní a správné informace nejen mezi členy klubu, ale i mezi ostatní majitele a chovatele.  Budeme rádi, když se do činnosti ČKMPCHVD zapojí co nejvíce majitelů, chovatelů a také příznivců prasátek, protože jen tak budeme schopni zrealizovat naše cíle, jejichž dosažení je nezbytně nutné k vylepšení stávajících podmínek pro prasátka chovaná jako domácí mazlíček.  Získáme tak také zázemí, prostředky a sílu pomáhat nechtěným či týraným prasátkům, prostřednictvím projektu Adopce. Na stánku je možné prasátko nakrmit pamlsky.Pes pro tebe, o.s. 
Ukázka výcviku vodících a asistenčních psů

Je členem mezinárodní organizace ADEu Assistance Dogs Europe, která zajišťuje kontrolu úrovně, spolupráci a výměnu zkušeností mezi organizacemi, které se zabývají výcvikem psů pro handicapované. Výcvikem se zabývají profesionální cvičitelé s dlouholetou zkušeností v tomto oboru.  Jitka Lebedová  - zakladatelka a cvičitelka os Pes Pro Tebe. 
Narodila jsem se s těžkou zrakovou vadou, diagnostikovanou, jako světloplachost,  s poruchou barvocitu – praktická nevidomost. Chovu a výcviku psů, se věnuji od roku 1993, kdy jsem si pořídila prvního psa. V roce 1995 jsem dostala svého prvního vodícího psa. Byla to fenka labradorského retrívra Iva. S tou  jsem v roce 1997 zvítězila na Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů pro nevidomé. Bohužel  ve svých 7 letech začala mít zdravotní problémy a musela jsem popřemýšlet co dál. Začala  jsem tedy uvažovat o koupi štěněte. Jelikož jsem se chtěla věnovat se svým vodícím  psem i agility, dogdancingu a dalším kynologickým aktivitám, volba  tedy padla  na belgického ovčáka malinois. 
Proto  jsem si v dubnu 2000 pořídila štěňátko jménem Larry Bohémia Alké. Larryho jsem si sama vycvičila a po úspěšně absolvované zkoušce vodícího psa pro nevidomé mi bylo nabídnuto cvičit vodící psy pro jiné zrakově postižené profesionálně. Tato práce  mě  naplňuje spokojeností, a  to nejen z důvodu, že mě  velice  baví a toužila jsem po takové náplni života už dříve, ale  že si  díky této činnosti připadám  užitečná.  Mohu tímto způsobem  pomoci také jiným lidem s těžkým zrakovým postižením. Zdravý člověk si nedokáže představit, jakým přínosem je vodící pes pro nevidomého člověka. Takřka nikdo neví, čím vším může takto vycvičený pes  handicapovanému člověku  pomoci. JUDr. Jana Prchalová, ředitelka legislativního oboru MŽP ČR 
Přednáška: „Ochrana zvířat v zájmových chovech a nový Občanský zákoník“

Vzdělání: právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Postgraduální studium Ochrana životního prostředí na VŠCHT Praha a Univerzitě
Umea, Švédsko. Dlouhá léta pracovala na Ministerstvu životního prostředí v legislativě, specializace ochrana přírody. Cca 10 let členkou Ústřední komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství.
Dnes: práce v legislativě, externě vyučuje právo životního prostředí na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze.
Pracuje jako dobrovolník pro Nadaci na ochranu zvířat.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist