Vyjádření Nadace na ochranu zvířat k novému Občanskému zákoníku, který by měl začít platit od 1. 1. 2014 – reakce na reportáž ve zprávách FTV Prima dne 3.11.2013

06.11.2013

Nadace na ochranu zvířat se od počátku zapojila do procesu tvorby nového Občanského zákoníku a snažila se v rámci připomínkového řízení spolu s dalšími organizacemi (Komora veterinárních lékařů, Občanské sdružení SOS – zvířata v nouzi) aktivně prosadit změny, které by byly ve prospěch zvířat.

Bohužel se snaha ve velké většině případů minula účinkem a na připomínky, podané řádně v rámci připomínkového řízení, nebyl brán zřetel. Zástupci Nadace, Komory veterinárních lékařů i Občanského sdružení SOS – zvířata v nouzi se i osobně účastnili jednání parlamentu a snažili se vhodnými argumenty své připomínky podpořit.

Jde především o znění několika paragrafů, které jsou zmiňovány v uvedené reportáži a které jsou formulovány tak nejasně, že obce budou mít možnost vyhnout se řádnému hrazení péče o bezprizorná zvířata a přesunout tuto starost na útulky a další osoby, které se péči o zvířata věnují. To je ale vzhledem k finanční situaci těchto zařízení v mnoha případech likvidační. 

V § 1058 je uvedeno toto:
(1)    Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno
(2)    Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník

Nikde není uvedeno, že obec má povinnost péči o zvíře hradit ze svého rozpočtu.
Dalším kamenem úrazu je rozdělení lhůt, po které se může o zvíře přihlásit původní majitel, uvedené v § 1059.

V novém změní je § 1059 formulován takto:
(1)    Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo
(2)    Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

U obou těchto paragrafů jsme opakovaně upozorňovali na problémy, které jejich znění může způsobit a intenzivně jsme také prosazovali změnu lhůt na původních šest měsíců ve všech případech. Tato lhůta je vyhovující a ověřená dlouhodobou praxí, kromě toho dvojí lhůty vnesou jen zmatek a nejasnosti a obce, které se uvolí péči hradit, se samozřejmě budou snažit zvířata svěřovat nálezcům a ne útulkům, aby platily za péči jen dva měsíce a ne čtyři.

Problematických míst týkajících se zvířat je v novém Občanském zákoníku více, na všechna jsme se snažili upozorňovat. Nejdůležitější jsou však ty paragrafy, které mohou reálně zhoršovat situaci bezprizorných zvířat a organizací i jednotlivců, kteří se o ně starají. Proto pokud to bude možné, budeme další legislativní procesy sledovat a budeme se snažit o změny.

Se zněním reportáže souhlasíme a je dobře, že upozorňuje na problémy, které mohou vzniknout praktickou aplikací zákona.


JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist