Vyhlášení grantového programu Nadace na ochranu zvířat v roce 2012

29.06.2012

Grantový program Nadace na ochranu zvířat pro rok 2012


Nadace na ochranu zvířat vyhlašuje veřejný grantový program, ve kterém budou rozděleny finanční prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu (NIF). V rámci jednoho samostatného programu bude rozdělena celková částka 150.000,- Kč. Žádosti o granty budou posuzovány a schvalovány v souladu s grantovými pravidly nadace, která jsou k dispozici na adrese Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, 140 00 Praha 4 nebo na internetové adrese: www.ochranazvirat.cz.

 

 

Programy vyhlášené Nadací na ochranu zvířat pro rok 2012

 

 


Podpora a propagace dobrých životních podmínek pro život hospodářských zvířat 


Zaměření programu:

Program je zaměřen na podporu projektů, které se podílejí na:

·  záchraně a péči o nechtěná a týraná hospodářská zvířata včetně koní,

·  propagaci alternativních chovů hospodářských zvířat, které přispívají k vlídnějším podmínkám života chovaných zvířat (jejich welfare),

·   osvětové a informační činnosti v této oblasti.

 

 

Uzávěrka podání přihlášek je

31. 8. 2012

 

 

 

Za dodržení lhůty pro podání návrhu projektu se považuje předání návrhu zadavateli do 12.00 hod. 31. 8. 2012 v sídle Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, 140 00 Praha 4 nebo doručení poštovní zásilkou zaslanou doporučeně s poštovním razítkem nejpozději dne 31. 8. 2012.

 

Platná grantová pravidla a formulář žádosti o výše uvedené granty jsou k dispozici ke stažení na internetové adrese: www.ochranazvirat.cz nebo v sídle Nadace na ochranu zvířat v Praze 4, Pacovská 31, tel: 222 135 460, fax: 222 135 461, e-mail: SZverinova@ochranazvirat.cz, nadace@ochranazvirat.cz. Žádosti zaslané faxem nebudou akceptovány!

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist