Zpráva z návštěvy Nadace na ochranu zvířat v útulku Nadace Tlapka v Žimu ze dne 7. 6. 2012

26.06.2012

Zpráva z návštěvy Nadace na ochranu zvířat v útulku Nadace Tlapka v Žimu ze dne 7. 6. 2012

Útulek Nadace Tlapka, Žim 59, 415 01 Žim, IČ: 273 52 200
předseda Nadace Tlapka: Vít Horáček

 

Nadace na ochranu zvířat obdržela e-mailem žádost o prošetření informací o útulku Nadace Tlapka v obci Žim, okres Teplice. Útulku byla vyčítána nedostatečná péče o jejich svěřence. Dne 7. 6. 2012 proběhla návštěva Nadace na ochranu zvířat v útulku Nadace Tlapka v Žimu.Za Nadaci na ochranu zvířat se návštěvy útulku účastnily dvě pracovnice úseku SOS zvíře. Za útulek byla na místě přítomna spolumajitelka útulku, ošetřovatelé zvířat, veterinární lékař
a veterinární sestra.

 

V útulku je nyní umístěno kolem 90 psů. Větší psi jsou umístěni ve venkovních kotcích, menší psi jsou v kotcích ve vnitřních prostorech útulku.V kotcích jsou psi většinou po dvou nebo po třech. Ve venkovních kotcích má většinou každý pes k dispozici svou boudu. V zimních obdobích jsou boudy vystýlané slámou. Kotce, umístěné ve vnitřních prostorách, jsou v zimních obdobích vytápěny podlahovým topením.Kotce byly čisté a odpovídaly běžnému provozu. V zadní části  objektu jsou menší oplocené výběhy. V každém výběhu je skupinka malých psů. Ve výbězích jsou umístěny boudy pro psy. Psi v kotcích i ve výbězích se většinou dobře snášeli. Dle sdělení ošetřovatelů chodí všichni psi umístění v kotcích 2 x denně do výběhu. Útulek navštěvují dobrovolníci, kteří chodí psy ve volných chvílích venčit. Pracovnice Nadace na ochranu zvířat navštívily veškeré vnitřní i venkovní prostory útulku, kromě soukromé bytové jednotky ošetřovatelů. Tvrzení, že se v útulku nachází klece pro psy umístěné nad sebou, se nezakládá na pravdě. Současně tvrzení, že psi jsou drženi v koupelně bez oken, není pravdivé. Za koupelnu byly zřejmě považovány vnitřní ubikace pro psy z důvodu kachlíkových stěn těchto prostor. Všechny vnitřní kotce pro zvířata mají zajištěn přístup k dennímu světlu.

Zde umístění psi jsou většinou přátelští a v dobré kondici. Při posuzování jednotlivých psů je nutné přihlédnout k tomu, co zvířata zažila před jejich přijetím do útulku. Mnohdy se jednalo o zanedbaná nebo týraná zvířata. Všechna zvířata reagují na spolumajitelku útulku
i na chovatele dobře a přátelsky.

Útulek má vlastní karanténu. Dle sdělení spolumajitelky útulku a ošetřovatelů jsou zvířata umístěna v karanténě 2 týdny. Po uplynutí této doby je zvíře umístěno do běžného kotce.

Útulek pečuje o toulavé kočky tak, že je odchytí, vykastruje a jakmile je to možné, vypustí je volně do areálu útulku. Kočky mají přístup malým okénkem do velké místnosti, která je zřízena speciálně pro ně. V této místnosti jsou misky s vodou a krmivem pro kočky. Místnost je též vybavena škrabadly a prolézadly. Nejedná se tedy o útulek pro kočky, ale o toulavé kočky je zde pečováno shora uvedeným způsobem. V útulku jsou dále 3 koně a 3 kozy.

Zdravotní péči útulku poskytuje veterinární klinika Mi-Vet s.r.o. Zvířata jsou pravidelně očkována, odčervována a většinou (pokud to finanční situace dovolí) i kastrována. Útulek řeší i závažnější zdravotní problémy zvířat. Na místě přítomný veterinární lékař se o útulku vyjádřil pochvalně.

Namátkově bylo nahlédnuto do evidence zvířat. Každý pes má svou složku v eurodeskách. Každá složka obsahuje list s údaji o zvířeti, jako je například datum a místo nálezu, údaje
o předávajícím a podrobné informace o zvířeti. Ve složce je též například doklad od policie, která zvíře přivezla, veterinární záznam a očkovací průkaz.

Mezi hlavní důvody přijetí psů do útulku patří zejména předání opuštěných psů od okolních obcí.Občas se bohužel stane, že psa do útulku,z rodinných či jiných důvodů, odvede jejich majitel. 

Hlavním problémem útulku je jeho přetíženost. Útulek přijímá opuštěná zvířata i přes svou omezenou kapacitu. Útulek je tak bohužel kritizován za svou dobrou vůli postarat se
o opuštěná zvířata i tehdy, kdy některé útulky příjem z důvodu přetíženosti odmítají. Domníváme se, že více než kritika by útulku pomohla například cílená pomoc s adopcemi, pomoc materiální nebo finanční.

Nadace na ochranu zvířat může posoudit pouze současný stav útulku. Objektivně posoudit minulá období bohužel není možné.

Nadace na ochranu zvířat

Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4

Tel.: 222 135 460
nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
www.facebook.com/NadaceNaOchranuZvirat

Výběhy pro menší psyKočky zde žijí volněDalší obyvatelé útulku (koně)Prostor pro pravidelný výběh psůPohled z parkoviště 1Pohled z parkoviště 2
Venkovní kotecDalší obyvatelé útulku (kozy)
JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist