Ochranazvířat.cz: Nová zpráva o situaci psů a koček v EU

foto

Foto: Dreamstime

Nová zpráva o situaci psů a koček v EU

Organizace Eurogroup for Animals zveřejnila zprávu o stavu psů a koček v Evropské unii a o svém názoru na tento stav. Počet domácích mazlíčků v EU se odhaduje na 197 milionů, z čehož je přibližně 64 milionů koček a 60 milionů psů. Přestože se většina z nich těší lásce a péči jako skuteční členové rodiny, situace v Unii je, co se týče životní pohody zvířat, v mnoha ohledech problematická.

Psi a kočky v Evropské unii

Cílem organizace Eurogroup for Animals je dosáhnout toho, aby zvířata byla vnímána a respektována jako bytosti přispívající ke kvalitě našeho života, k prosperitě a udržitelnosti naší planety. Jsme to právě my, kdo propůjčuje hlas miliardám laboratorních, hospodářských, domácích i divokých zvířat. Zastupujeme organizace na ochranu zvířat téměř ve všech členských státech Evropské unie. Od svého založení v roce 1980 dosáhla naše organizace prosazení vyšších standardů ochrany zvířat. Za pomoci sítě členských organizací v celé EU zastupuje Eurogroup for Animals hlas veřejnosti a disponuje vědeckými i technickými expertizami, díky nimž může poskytovat fundované poradenství v oblasti životních podmínek zvířat. Hájíme zvířecí zájmy i v rámci úřadů a výborů v evropských institucích. Na základě přijetí Rozhodnutí Rady o životní pohodě koček a psů soustavně pracujeme na vytváření jasné strategie na ochranu těchto zvířat a usilujeme o to, aby evropské instituce při rozhodovacích procesech braly tuto problematiku vždy v úvahu, a to především v návaznosti na současné projednávání revidované Strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

 

Úvod do problematiky

Odhaduje se, že v evropských domácnostech žije kolem 197 milionů domácích zvířat, z čehož přibližně 64 milionů jsou kočky a 60 milionů psi. Přestože se většina z nich těší lásce a péči jako skuteční členové rodiny, situace v Unii je, co se týče životní pohody zvířat, v mnoha ohledech problematická. Například šlechtění psů a obchod s nimi může být velice lukrativní činnost, která ovšem, je-li prováděna nezodpovědně, není v souladu s požadavky na životní pohodu zvířat. Příkladem takové činnosti je chování štěňat v nevhodném prostředí tzv. Štěněčích farem, nebo nadměrné šlechtění, které může mít za následek nárůst pravděpodobnosti dědičných chorob či přílišné zdůraznění některých tělesných rysů (zvrásněná kůže, plochý čenich), které je pro zvířata nepříznivé.

Jsou-li majitelé neschopní nebo neochotní se o svého domácího mazlíčka postarat, může se stát, že jej opustí nebo dají do útulku. Následkem toho bohužel bývá každý rok značný počet takovýchto opuštěných zvířat utracen.

Současný stav

V Evropské unii neexistují zákony na ochranu domácích zvířat. Z hygienických důvodů však musí být psi, kočky a fretky cestující se svými majiteli trvale označeni, očkováni a vybaveni zvířecí pasem. Ani zvířata, ani jejich majitelé však nemusejí být registrováni v žádné databázi, což ztěžuje jejich lokalizaci. Přijaté zákony se v různých členských státech liší, proto existují i výrazné rozdíly v životních podmínkách zvířat a na vnitřním trhu, což může mít silně negativní důsledky (například je-li v jednom členském státě určité psí plemeno povoleno a majitel se se zvířetem přestěhuje do státu, kde je zakázáno).

V listopadu 2010 vyzvala Rada ministrů zemědělství Evropskou komisi, aby zjistila, jaké jsou v jednotlivých členských státech rozdíly v předpisech na ochranu domácích zvířat a do jaké míry je potřeba tyto předpisy v celé Unii sjednotit. V říjnu 2011 přijal Evropský parlament rezoluci o regulaci množství psů a zodpovědném vlastnictví domácích zvířat. Evropská strategie v oblasti ochrany zvířat zahrnuje rámcový předpis pro oblast ochrany zvířat, který bude pamatovat i na domácí mazlíčky, a také studii o životních podmínkách psů a koček využívaných k reklamním účelům. Zveřejnění studie je plánováno na rok 2014.

Požadavky skupiny Eurogroup

 

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@eurogroupforanimals.org

Nebo na telefonu +32 (0)2 740 0820.

 

Zdroje

1 Statistika Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata (FEDIAF) z roku 2010: http://www.fediaf.org/press-area/press-releases/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10&cHash=7e7e14b96c8670c647eaf67144a5ffa3

 

 

Eurogroup for Animals je přední evropskou neziskovou organizací, jejímž účelem je přispívat ke zlepšení zacházení se zvířaty a podmínek jejich chovu v Evropské unii. Působí v této oblasti 30 let a sdružuje 40 národních i mezinárodních organizací podporovaných více jak 4,5 miliony příznivců. Pomocí vědeckých, technických a právních expertíz se organizace snaží učinit problematiku ochrany zvířat stálou prioritou při evropských rozhodovacích procesech, tak aby v celé Unii byly nastoleny vysoké standardy zaručující zvířatům životní pohodu. 

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/817/czech/clanek/nova-zprava-o-situaci-psu-a-kocek-v-eu-/