Forum o marketingu organických produktů 2012

7. mezinárodní konference o zpracování a marketingu organických produktů a těžebních surovin ve dnech 7. a 9. května 2012 ve Varšavě - Registrace začíná dnes.

S hlavním ohledem na průhlednost a důvěryhodnost pro nové zákazníky se sejdou zemědelci, zpracovatelé, obchodníci a další odborníci ze 30 zemí ve dnech od 7. do 09. května 2012 v polském hlavním městě.

Na této odborné konferenci je hlavní prioritou nalezení dalších obchodních kontaktů, strategiíí a zřízení nových obchodních aktivit. 

S více než 500 účastníky ze 30 zemí je fórum o marketingu organických produktů nejdůležitějším mezinárodním setkáním oboru organického marketingu ve střední a východní Evropě. 


Mezinárodní konference a doprovodná výstava nabídne účastníkům možnost:
• poznat nové zákazníky a obchodní partnery pro své produkty;
• získat značné znalosti a aktualizované informace o ekologických trzích;
• rozšířit svoji obchodní síť a najít nové příležitosti;
• najít ideální řešení na otázky týkající se ekologických trhů.

Organizátorem fóra o marketingu organických produktů je EKO-CONNECT, mezinárodní centrum živočišného zemědělství ve střední a východní Evropě. Událost zahrnující exkurze na produkční farmy, setkání s obchodními partnery a další aktivity bude pořádána v angličtině, němčině, polštině a ruštině. Žádná jiná událost nenabízí takové možnosti cíleně budovat obchodní styky mezi výchpdní a západní Evropou v oblasti živočišných produktů.

Fórum se bude konat pod záštitou IFOAM EU Group a polského ministerstva pro zemědělství a rozvoj venkova. Partnery Fóra o marketingu živočišných produktů jsou: poleské sdružení farmářů EKOLAND, polská zemědělská poradní služba CDR, sdružení obchodníků živočišnými produkty ORA, sdružení polských zpracovatelů POLSKA EKOLOGIA a společnost BioFach Nürnberg. 

On-line registraci je možné uskutečnit na webové adrese www.organic-marketing-forum.org. Sleva za brzkou rezervaci bude poskytována pouze do 28.2. 2012. 

Pro získání dalších informací prosím kontaktujte Magdalenu Saczyna na tel. čísle  (+49 351 456 80 39) nebo přes email (magdalena.saczyna@ekoconnect.org).

 

letak

letka

letak

 

Organic Marketing Forum 2012 - 

7th International Meeting on Processing and Marketing for Organic Products and Raw Materials on 7th and 9th of  May 2012 in Warsaw – Registration starts now

With the subject - With Transparency and Credibility to new Customers - farmers, processors, traders and experts from about 30 countries will meet from 7th to 09th May 2012 in the Polish capital.

At this international expert conference  the finding of new strategies, setting up new markets and making new business contacts is of high priority. With more than 500 participants expected from more than 30 countries, the Organic Marketing Forum is the most important international meeting for the organic sector in Central andEastern Europe.

The international conference and the accompanying exhibition will give the participants chance:

  • to get to know new customers and sales partners for products;
  • to obtain substantial knowledge and updated information about the organic markets;
  • to extend the network and find new business opportunities;
  • to find ideal solutions to questions about organic markets.

Eko Connect- International Centre for Organic Agriculture in Middle and East Europeis the organiser of the Organic Marketing Forum. The event, which includes field trips to organic producers  as well as a business partner market, will be held in English, German, Polish and Russian language. No other events enables such an purposively development of business contacts between East andWest Europe for the organic business.

The Forum will be held under the patronage of the IFOAM EU Group and the Polish Ministry for Agriculture and Rural Developement. Partners of the Organic Marketing Forum are the Polish Organic Farmers Association “Ekoland”, the Polish Agricultural Advisory Service (CDR), the Organic Retailers Association (ORA), the Polish Processors Association “Polska Ekologia” and the BioFach Nürnmberg.

Online registration is now possible at www.organic-marketing-forum.org. An discount for early booking will be given only until the 28th of February 2012.

For more information please contact Magdalena Saczyna by phone (+49 351 456 80 39) or by e-mail (magdalena.saczyna@ekoconnect.org).

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist