Vláda schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání

Ve středu 4.1. 2012 schválila vláda novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která přináší několik zásadních změn. Zdá se, že pokud nedojde v dalším schvalovacím procesu k zásadním změnám, bude na tom ochrana zvířat v ČR zase o něco lépe.  

Nejdůležitější změny, která stojí za pozornost a které mohou v praxi pomoci ochraně zvířat:

•             novela umožňuje udělit v odůvodněném případě zákaz držení zvířete až na 5 let. Zavedení možnosti uložit chovateli zákaz chovu zvířat velice vítáme. Velmi často se totiž stává, že je zvíře odebráno chovateli, který jej týral a tento chovatel si pořídí nové zvíře, které opět týrá. Možnost zákazu držení zvířete by mohla výrazně omezit případy opakovaného týrání.

•             nově se zavádí možnost vstupu Policie ČR do obydlí, pokud je v ohrožení život nebo zdraví nejen člověka, ale i zvířete, jak je uvedeno v § 28b odst. 3 novely a v návaznosti na to též v připojené novele zákona o Policii ČR (§ 40).  Pokud tato úprava projde, domníváme se, že by to mohlo v odhalování týrání zvířat účinně pomoci, pokud bude policie ochotná se v těchto případech angažovat.

•             novela také zavádí možnost odebrání zvířete se zánikem vlastnických práv, jako v ostatních civilizovaných zemích, nejen náhradní péče.  Bude možné týrané zvíře majiteli odebrat a předat jej osobě, která mu zajistí řádnou péči. Chovateli tak zanikne vlastnické právo k týranému zvířeti. Tuto sankci bude možné použít u chovatele, u kterého bude důvodná obava, že bude v týrání zvířete pokračovat nebo že mu neposkytne potřebnou péči. Odebrané zvíře podle dosavadní právní úpravy zůstává majetkem chovatele, který však mnohdy není ochoten platit náklady na péči o toto zvíře.

 Doufáme, že uvedené změny opravdu budou uvedené v platnost a že se také budou v praxi využívat. Všechno je totiž v lidech a sebelépe vytvořený zákon není moc platný, pokud není snaha o jeho dodržování a vymáhání. 

© Dreamstime

© Dreamstime

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist