Naše úspěchy v roce 2011

Vážení a milí přátelé,

 

rádi bychom se krátce ohlédli za loňským rokem a podělili se s Vámi o naše úspěchy v roce 2011. Připravili jsme pro Vás přehled v podobě stručného výběru činností, akcí a kampaní v jednotlivých měsících.

 

LEDEN

fotoNový rok 2011 zahájila Nadace ve spolupráci se slevovým portálem Zapakatel.cz Kampaní na pomoc týraným zvířatům, v březnu pak tuto kampaň rozšířila o aktivitu na pomoc volně žijícím živočichům. Hlavním cílem obou kampaní bylo shromáždit finanční prostředky na umístění týraných zvířat v útulcích nebo domácích depozitech, na umístění a pobyt zraněných a hendikepovaných volně žijících živočichů v záchranných stanicích, dále na jejich veterinární ošetření a následnou léčbu. Díky těmto kampaním vybrala nadace celkem 297 642,- Kč a pomohla 40 týraným či hendikepovaným zvířatům.

 

ÚNOR

V únoru zahájila Nadace kampaň Kilometry pro zvířata, díky níž ve spolupráci s maratonským běžcem Štěpánem Teplým propaguje tematiku ochrany zvířat. Jménem Nadace běhá Štěpán Teplý maratony nejen po celé České republice, ale i v zahraničí.  Štěpán tak letos reprezentoval Nadaci např. na Pražském mezinárodním maratonu, Real maratonu v Berlíně či Amsterdam Maratonu. Kromě propagace ochrany zvířat věnuje Štěpán za každý svůj uběhnutý kilometr Nadaci 1 Kč.  Štěpánovým cílem je uběhnout v letošním roce rovných 6000 km.

 

 

BŘEZEN

V  době od 31. 3. do 3. 4. 2011 se Nadace účastnila Veletrhu FOR PETS, který se konal v prostorách Pražského veletržního areálu v Letňanech. Veletrh byl zaměřen na chov domácích zvířat. Návštěvníci se zde mohli seznámit s novinkami a trendy v oblasti krmiv, veterinárních přípravků, chovatelských potřeb apod. Nadace byla hlavním partnerem tohoto veletrhu a kromě prezentace vlastní činnosti, kampaní a projektů připravila zajímavý doprovodný program veletrhu. Návštěvníci tak mohli shlédnout ukázky výcviku asistenčních a záchranářských psů, prezentaci útulků pro psy a kočky, projekci filmů s tématikou ochrany zvířat nebo moderovanou diskuzi s odborníky.

 

DUBEN

V posledním dubnovém týdnu se nadace zúčastnila NGO Marketu (veletrhu neziskových organizací), který se konal v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Nadace zde představila svou činnost – a to zejména své projekty a kampaně. Největším přínosem naší účasti na tomto veletrhu bylo, kromě seznámení veřejnosti s aktivitami Nadace, především získání nových dobrovolníků.

V rámci oslav Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, pořádala Nadace pro první stupeň základní školy v Trutnově přednášku na téma vztah lidí a zvířat, dále péče o zvířata, včetně ukázek výcviku psa. Na programu se kromě Nadace podílelo i Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER.

 

KVĚTEN

fotoNa počátku května se v rámci Pražského mezinárodního maratonu (PIM) konala Pedigree procházky se psy, jejímž partnerem byla stejně jako v loňském roce Nadace na ochranu zvířat. Sportovně založení majitelé psů tak dostali možnost pomoci zvířatům v útulcích prostřednictvím pochodu pražskou Stromovkou. Za každého registrovaného účastníka předal výrobce kilogram krmiva Pedigree vybraným útulkům. V letošním roce se této akce zúčastnilo celkem 544 majitelů s 329 psy, což znamená, že se útulkům přerozdělilo celkem 873 kg krmiva Pedigree.                                                                                   

 

ČERVEN

V červnu skončil projekt lektorských přednášek „Žijeme tady společně“ zaměřený na 1. stupeň základních škol v městské části Praha 4.  Nadace školám nabízela výukové programy s tématikou ochrany zvířat, jejichž cílem je vytvořit zodpovědný vztah dětí ke zvířatům jako k partnerům a živým cítícím tvorům se všemi jejich přirozenými potřebami a nároky. Projekt probíhal od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2011, celkem proběhlo 21 přednášek na 7 základních školách. Téměř 500 dětí se tak seznámilo s problematikou ochrany zvířat a dozvědělo se jak o zvířata pečovat.   

 

ČERVENEC

Nadace na ochranu zvířat pořádala dne 27. července 2011 tiskovou konferenci s názvem „Zvíře není věc“. Konference se konala v Jet Set Anděl City v Praze a jejím předmětem bylo aktuální naléhavé téma – nový občanský zákoník. Některá ustanovení nového občanského zákoníku jsou natolik problematická, že dle názoru nadace i dalších ochranářských a zájmových organizací, zhorší situaci zvířat v České republice. Nadace legislativní návrh nového občanského zákoníku připomínkovala již v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu, že připomínky Nadace nebyly v připomínkovém řízení akceptovány, podala Nadace v rámci schvalovacího procesu pozměňovací návrhy, které zároveň rozeslala všem poslancům a senátorům. V současné době nadace sleduje další postup při schvalování občanského zákoníku a začleňování pozměňovacích návrhů týkajících se postavení zvířat. Nadace na pozměňovacích návrzích spolupracuje s Komorou veterinárních lékařů ČR a také se sdružením SOS – Zvířata v nouzi a Ing. Milanem Kauckým, přičemž se podílela také na šíření Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoníku před 2. čtením občanského zákoníku v Poslanecké sněmovně PČR. V současné době jde návrh zákona do 3. čtení v PSP ČR.

 

SRPEN

fotoDalší práci na úseku evropské legislativy zahájila Nadace v srpnu a to oslovováním poslanců Evropského parlamentu s žádostí o podepsání Písemného prohlášení č. 26 / 2011: Registrace populace psů v Evropské unii.  Toto prohlášení vyzývá členské státy EU k přijetí komplexních opatření v oblasti registrace psí populace a požaduje, aby Evropská komise doporučila zavedení povinné identifikace a registrace všech psů v jednotném kompatibilním systému pro celou EU, což např. pomůže dohledat zvířata ztracená a zaběhnutá majitelům v zahraničí, případně nalezne majitele úmyslně opuštěných zvířat. Tato iniciativa byla nakonec úspěšná, prohlášení podepsalo celkem 401 Europoslanců, což znamenalo jeho přijetí, a tudíž skýtá nadějné vyhlídky pro psí populaci v celé Evropě.  

 

 

ZÁŘÍ

Nadace na ochranu zvířat a HyperSlevy.cz ve spolupráci s HyperInzerce.cz uzavřely charitativní dlouhodobé partnerství a společně realizují kampaň „Hyperslevy.cz pro ochranu zvířat“. Charitativní spolupráce byla spuštěna symbolicky k Světovému dni zvířat, který se každoročně slaví 4. října, nicméně již během září započala aktivní spolupráce na propagaci oslavy Světového dne zvířat. Charitativní spolupráce je založena na získávání finančních prostředků z nákupu produktů a služeb a dárkových voucherů na slevovém portálu HyperSlevy.cz. Vybrané finanční prostředky použije Nadace na kampaně a projekty ve prospěch ochrany zvířat a samozřejmě na konkrétní pomoc zvířatům v nouzi – zejména pak pro opuštěná, týraná, zraněná a hendikepovaná zvířata v útulcích a záchranných stanicích.

 

ŘÍJEN

Dne 8. 10. pořádala Nadace již tradičně v Centrálním parku na Pankráci v Praze 4 oslavu Světového dne zvířat. I přes nepřízeň počasí mohli návštěvníci shlédnout bohatý program zaměřený na vzájemný vztah a spolupráci mezi zvířetem a člověkem. Účelem celé akce bylo oslavit soužití člověka a zvířete a představit různé formy vzájemné spolupráce. Součástí programu tak byly např. ukázky práce jízdních hlídek a psovodů Městské policie Praha, ukázky první pomoci zdravotnické záchranné služby veterinární PET-MEDIC. Milovníci psů si přišli na své při předvedení ukázek výcviku asistenčních psů prostřednictvím organizace Pomocné tlapky či ukázky výcviku záchranářských psů, které prezentovala Záchranná brigáda kynologů Praha. Přítomné diváky svým uměním ohromili svěřenci Šimony Drábkové při ukázkách agility, šikovní pejsci z DiskDog klubu České republiky předvedli působivé ukázky psího sportu Dogfrisbee. Záchranná stanice v Pátku u Poděbrad potěšila návštěvníky akce ukázkami dravců a volně žijících živočichů a povídáním o sokolnictví. Městská policie Praha představila Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt v Troji a Dolních Měcholupech.

V rámci programu oslavy Světového dne zvířat pořádala Nadace charitativní sbírku chovatelských potřeb pro psy a kočky v útulcích, jejíž obsah byl na závěr akce rozdělen mezi útulky, které mají těchto potřeb stálý nedostatek. Všem, kteří do sbírky přispěli, velice děkujeme.

foto

 

LISTOPAD

V listopadu začalo přerozdělování krmiva značek Pedigree a Whiskas, které jsme získali pro zvířata ve vybraných útulcích v ČR díky letošní úspěšné kampani „WAD - Pomozte naplnit misky v útulcích“, jejímiž partnery jsou Nadace a spol. Mars Czech, výrobce krmiva Pedigree a Whiskas. Útulky z celé ČR byly osloveny ke spolupráci. Z celkem 112 oslovených se kampaně účastnilo 57 útulků. Odborná komise na základě dotazníkového průzkumu mezi útulky, který realizovala Nadace, vybrala 23 útulků, kterým bylo v listopadu a následně v prosinci přerozděleno celkem 40 tun krmiva Pedigree a Whiskas. Na výsledném množství rozděleného krmiva se podíleli všichni ti, kteří si zakoupili krmiva značek Pedigree a Whiskas nebo zaslali dárcovskou SMS.

   

PROSINEC

Na závěr roku proběhlo vánoční benefiční setkání, které se uskutečnilo dne 9. prosince v Divadle Ungelt. Na programu byl vánoční recitál paní Marty Kubišové, čestné členky správní rady Nadace, nazvaný „S nebývalou ochotou“. Spolu s paní Martou Kubišovou vystoupil její blízký přítel pan Milan Hein, ředitel Divadla Ungelt. Na této akci se sešli zejména spolupracovníci nadace, kterým jsme takto chtěli poděkovat za jejich přízeň a dosavadní spolupráci.

 

Rádi bychom Vás také pozvali na akce, kterých se bude Nadace účastnit v roce 2012. Můžete se těšit např. na následující akce:

 12. – 15. 4. 2012 Veletrh For Pets (Pražský veletržní palác v Letňanech)

11. – 12. 5. 2012  NGO Market, veletrh neziskových organizací (Národní technická knihovna, Praha – Dejvice)

31. 3. 2012 Prague International Maraton - Hervis ½ Maraton

12. – 13. 5. 2012 Prague International Maraton - Volkswagen Maraton

 

Naše práce a úsilí se neobejde bez Vaší podpory.

Děkujeme všem našim dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají hájit práva a zájmy zvířat, zajišťovat jejich pohodu a přijatelné životní podmínky.

 

JAK MŮŽETE POMOCI

Staňte se pravidelným dárcem

I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naší práci a jednotlivé projekty. Zároveň tato forma podpory šetří Váš čas a nezatíží tolik Váš rozpočet. Stačí zadat trvalý příkaz ve prospěch bankovního účtu Nadace na ochranu zvířat 208077066/0300, vedený

u ČSOB a.s. Variabilní symbol vám bude po zaregistrování přidělen a zaslán e-mailem nebo poštou.

 

Jednorázová podpora

Můžete podpořit naše aktivity i jednorázově, a to převodem na účet Nadace na ochranu zvířat 208077066/0300, vedený u ČSOB a.s. jakoukoliv částku můžete zaslat i složenkou, kterou přikládáme k tomuto dopisu.

 

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM!

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist