Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně ze dne 16. 12. 2011

Dne 16. 12. 2011 proběhla na podnět Nadace na ochranu zvířat kontrola Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj, inspektorátu Cheb v Městském útulku pro psy a kočky Mariánské Lázně. Kontrolu prováděla veterinární lékařka odd. welfare inspektorátu Krajské veterinární správy Cheb, za účasti ředitelky Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj. Této kontroly se zúčastnila jako nezávislý pozorovatel zaměstnankyně Nadace na ochranu zvířat.

V útulku bylo ke dni kontroly umístěno celkem 33 psů v 19 kotcích. Psi jsou umístěni většinou po dvou,v několika případech po jednom. Kotce byly čisté, podlaha suchá. Dle sdělení provozovatele útulku je v kotcích přebytečná voda po čištění odstraněna stěrkou a následně podlaha boxu vytřena hadry. V každém kotci je bouda členěná na 2 části, viz Obrázek 1 - 3. Dno boudy je vystláno kobercem a hadry. Psům malých plemen bývá, dle sdělení provozovatele útulku, podestýláno hoblinami. Zásoba hoblin byla kontrole ukázána. V miskách byla voda a granule pro psy. Každý pes má svůj očkovací průkaz, kde jsou vyplněny záznamy o očkování a odčervení. Na očkovacím průkazu je uvedeno evidenční číslo psa, které je uvedeno v knize záznamů. Očkovací průkazy, spolu s informacemi
o každém zde umístěném psovi, jsou v eurodeskách připnuty ke kotci každého psa. Pokud jsou v kotci umístěni dva psi, jsou očkovací průkazy a informace o těchto psech vloženy do jedněch eurodesek.

Všichni zde umístění psi jsou v dobré kondici, jsou přátelští. Na provozovatele útulku a na chovatele reagují dobře. Kontrola probíhala za plného provozu útulku. V době kontroly byly čištěny boxy, někteří psi byli právě odvedeni do výběhu. Dle sdělení ošetřovatele chodí do výběhu všichni psi denně. Pokud byli v kotcích psi po dvou, dobře se snášeli.

Od kdy jsou v útulku psi umístěni, uvádí níže uvedená tabulka:

Rok umístění psa

2007

2009

2010

2011

Počet psů

1

1

11

20

 

Mezi důvody přijetí psů do útulku patří zejména předání opuštěných psů od Městské policie Mariánské Lázně nebo předání opuštěných psů od okolních měst a obcí.Někteří psi byli nalezeni uvázáni u útulku, nebo byli přivedeni jejich majiteli. V jednom případě byl majitelkou předán pes na několik dnů do dočasné péče. Tato majitelka se jej však vzápětí zřekla a pes v útulku zůstal.

Koček je nyní v útulku 6. Kotec pro kočky je obohacen škrabadly a prolézadly.  Kočky bývají, podle sdělení provozovatele útulku, kastrovány (na jeho náklady) a vypouštěny zpět do původní lokality.

Sklad krmiva je suchý, zabezpečen proti hlodavcům. Krmivo k okamžitému použití je vsypáno do uzamykatelného kontejneru a odtud dávkováno do misek. Klíče od skladu a kontejneru na krmivo má ošetřovatel.

Kafilerní kontejner je ve velikosti malé popelnice. Pokud dojde k úhynu nebo k utracení zvířete, je vloženo do kontejneru, a zavolán odvoz tohoto kontejneru (ASAVET Biřkov). Kontejner je v takovém případě připraven k odvozu před vraty útulku. Tímto způsobem jsou odváženi také utracení psi z veterinární ordinace MVDr. Pyskatého, provozovatele útulku. Fakt, že do kafilerního boxu jsou vkládáni také psi z veterinární praxe provozovatele útulku, může vzbuzovat dojem, že v útulku dochází k nadměrnému utrácení psů.

Kontrola inspektorátu Krajské veterinární správy byla provedena objektivně, pečlivě a důsledně.V průběhu kontroly byl zkontrolován každý pes v útulku – evidenční číslo psa, očkovací průkaz, záznamy v knize, datum přijetí psa, odkud a kým byl pes přivezen. Kontrolována byla také složka
o utracení zvířat. Záznamy o jednotlivých euthanasiích obsahovaly též potvrzení o převzetí asanační stanicí a očkovací průkaz psa. Kontrola neshledala žádné porušení zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

Zaměstnankyně Nadace na ochranu zvířat, která byla přítomna kontrole jako nezávislý pozorovatel, s výsledkem kontroly souhlasí. Nadace na ochranu zvířat může posoudit pouze současný stav útulku, který je dobrý. Objektivně posoudit minulá období bohužel není možné. 

Obrázek 1 - Bouda
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 2 - Bouda, pohled shora
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 3 - Bouda, pohled shora, členění
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 4 - Kotec prázdný
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 5 - Kotec obsazený
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 6 - Kotec obsazený
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 7 - Kotec obsazený
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 8 - Kotec obsazený
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 9 - Kotec pro kočky
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 10 - Sklad krmiva
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 11 - Kontejner na krmivo pro okamžité použití
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 12 - Vnitřek kontejneru na krmivo
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 13 - Kafilerní box
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 14 - Venkovní výběh
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

Obrázek 15 - Útulek Mariánské Lázně, čelní pohled
Zpráva ze šetření v útulku Mariánské Lázně dne 16. 12. 2011

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist