Aktuální PETICE související s tematikou OCHRANY ZVÍŘAT

00.00.0000

Petice na zákaz chovu kožešinových zvířat
V České republice se kvůli kožešině chová odhadem na 20 000 zvířat. Chov tzv. kožešinových zvířat způsobuje zbytečné a intenzivní utrpení zvířatům, jež jsou chována v podmínkách, které neodpovídají jejich etologickým potřebám, a často proto trpí různými onemocněními, poruchami chování, biologickými abnormalitami či agresí.

Petice proti solení chodníků a komunikací
Žádost na zastupitele hlavního města Prahy a městských částí, aby odmítli solení chodníků a komunikací.

Petice za změnu evidence, výše a využívání poplatku ze psů
Požadavek, aby byla zákonem stanovena a obcemi a městy důsledně dodržována následující opatření: Využít vybranou částku z poplatků ze psů výhradně na péči o nalezená, opuštěná, toulavá zvířata, nebo na péči o zvířata odebraná. Stanovovat výši poplatků v jedné obci nebo městě v souladu s listinou základních práv a svobod jednotně pro všechny bez rozdílu a na základě zdůvodnitelných nákladů.

Stop cirkusům se zvířaty v ČR
Žádost o změnu českého zákona, za zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na území České republiky.

Petice, které nyní podporujeme a chystáme jejich stručný popis:

Utrpení zvířat při přepravě 
Zákaz dovozu trofejí
Co vytřídíš, neplatíš
Zákaz chovu a využití volně žijících zvířat v cirkusech 
 

Petice, které byly ukončeny, a které jsme podporovali:

Petice proti zápisu myslivosti na seznam UNESCO
Petiční kampaň proti zápisu české myslivosti na seznam hmotného kulturního dědictví ČR UNESCO.

KONEC DOBY KLECOVÉ
Konec Doby klecové je nejnovější kampaň Compassion in World Farming, jejímž cílem je zasadit se o ukončení používání všech klecí pro hospodářská zvířata v EU prostřednictvím podpory národních vlád a evropských institucí.

Řekněte NE utrpení milionů prasat v EU
Ve většině velkochovů v Evropě, včetně České republiky, jsou prasata chována v holém prostředí na roštových podlahách bez slámy či jiné podestýlky a trpí rutinním mrzačením (zkracování ocásků, kastrace, uštipování nebo obrušování zubů) v rozporu s evropskou legislativou na ochranu prasat. 

PETICE za stejná práva pro majitele asistenčních a vodicích psů
Žádost, aby asistenční pes pro lidi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a pro lidi s těžkým sluchovým postižením byl postaven na stejnou úroveň jako vodící pes pro lidi s těžkým zrakovým postižením a byl zahrnut do seznamu zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením.

Zábavní pyrotechnika pouze na Silvestra
Požadavek, aby bylo zastaveno ohrožování zvířecích přátel zábavní pyrotechnikou. Podnět zákonodárcům, aby zákonem upravili používání zábavné pyrotechniky pouze na jeden den v roce, a to 31.12. Zamezí se tak tím vážným úrazům či úmrtím zvířat.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   

 

 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist