Ochranazvířat.cz: TISKOVÁ ZPRÁVA K TISKOVÉ KONFERENCI „ZVÍŘE NENÍ VĚC“

TISKOVÁ ZPRÁVA

K TISKOVÉ KONFERENCI „ZVÍŘE NENÍ VĚC“

Dne 27. července 2011 se konala tisková konference s názvem „Zvíře není věc“.

Místo konání: Jet Set Anděl City, Radlická 3185/1c, Praha - Smíchov (www.jetset.cz).

Úvod

Mgr. Eva M. Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat

Předmětem tiskové konference „Zvíře není věc“ bylo aktuální naléhavé téma. V současné době vzniká právní norma – nový Občanský zákoník, jejíž některá ustanovení jsou natolik problematická, že zhorší situaci zvířat. Nadace na ochranu zvířat legislativní návrh nového Občanského zákoníku připomínkovala již v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu, že připomínky Nadace nebyly v připomínkovém řízení akceptovány, podala Nadace v rámci schvalovacího procesu pozměňovací návrhy, které zároveň rozeslala všem poslancům a senátorům. Do pozměňovacích návrhů zahrnula Nadace mimo jiné také velice dobře zpracované a hodnotné připomínky k návrhu nového OZ, které jsou součástí přílohy Petice občanského sdružení SOS – Zvířata v nouzi o. s.

Připomínky k návrhu OZ, které vypracovala Nadace a další ochranářské organizace jako již zmiňované občanské sdružení SOZ – Zvířata v nouzi o. s., považujeme za velmi závažné! Některá navrhovaná ustanovení OZ jsou vysloveně v neprospěch zvířat. Upozorňujeme zejména na ustanovení v návrhu OZ – Živé zvíře není věc, které zásadním způsobem mění postavení zvířat. Problematické není toto konkrétní ustanovení, ale ustanovení navazující, díky nimž, zjednodušeně řečeno, není zachována povinnost obce / města postarat se o nalezenou věc (zvíře). Podle stávající právní úpravy, v níž zvíře spadá do režimu věci (Zvíře je věc), je povinností města / obce postarat se o nalezenou věc (tudíž i zvíře). Návrh nového OZ bohužel výslovně neřeší povinnost obce / města postarat se o nalezené zvíře, zajistit jeho umístění do náhradní péče (útulku nebo jiného zařízení) a na tuto péči a další náklady spojené s péčí o nalezené / opuštěné zvíře finančně přispívat. Jestliže zákon nebude ukládat obcím / městům povinnost postarat se o nalezené zvíře, lze předpokládat, že řada z nich přestane zajišťovat péči o toulavá, zaběhnutá a opuštěná domácí zvířata.

Domníváme se, že přijetí návrhu OZ ve stávající úpravě povede k tomu, že útulky a další zařízení pro opuštěná domácí zvířata nebudou – bez finanční pomoci obcí / měst - schopny z vlastních prostředků zabezpečit péči o zvířata. Předpokládáme, že dojde k ukončení nebo omezení činnosti některých útulků v České republice. Pokud obce / města nebudou zajišťovat péči o nalezená a opuštěná domácí zvířata, budou se v jejich ulicích a na veřejných prostranstvích volně pohybovat bezprizorní psi a kočky. Obce budou muset tuto situaci samozřejmě řešit. Obáváme se, že některé z nich by mohly využít ustanovení Zákona na ochranu zvířat proti týrání (respektive výkladu tohoto ustanovení), které stanovuje důvody pro usmrcení zdravých zvířat, mezi nimiž je důvodem k usmrcení tzv. regulace populace (v tomto případě toulavých zvířat). V takovém případě by mohly obce přistoupit ke krajnímu, radikálnímu a pro nás naprosto nepřijatelnému řešení – tj. k odchytu a následnému utrácení / usmrcování zvířat.

Zadali jsme si výzkum veřejného mínění, abychom zjistili názor české veřejnosti na tuto problematiku. Výzkum veřejného mínění ukázal, že Čechům není osud opuštěných zvířat lhostejný. Nyní předávám slovo RNDr. Barboře Večerkové, která nás seznámí s výsledky Výzkumu veřejného mínění na téma Vztah Čechů k opuštěným a nalezeným zvířatům.

Program TK a obsah sdělení mluvčích

1. Vztah Čechů k opuštěným a nalezeným zvířatům

RNDr. Barbora Večerková, Client Service Manager STEM/MARK, a.s.

Výsledky reprezentativního Výzkumu veřejného mínění na téma Vztah Čechů k opuštěným a nalezeným zvířatům – otázky / odpovědi – např.:

Celý text ke stažení zde

2. Prázdné nebo plné misky v útulcích?

Mgr. Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat

„Jsme přesvědčeni o tom, že dojde ke zhoršení situace zvířat v útulcích. Nadaci na ochranu zvířat a společnosti Mars Czech s.r.o., výrobci krmiva pro domácí zvířata značek Pedigree a Whiskas, není osud těchto zvířat lhostejný. Z toho důvodu Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech – zejména prostřednictvím kampaně WAD -  dlouhodobě podporují zvířata v útulcích. Nadace a spol. Mars Czech reagují na legislativní, ekonomické a společenské změny v ČR a tak s ohledem na situaci hodlají pokračovat s touto dobročinnou aktivitou nejen letos, ale také v dalších letech.“

Celý text ke stažení zde

3. Jak se v důsledku nového Občanského zákoníku zhorší situace nalezených a opuštěných domácích zvířat?

JUDr. Jana Prchalová, lektorka pro Právo životního prostředí Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, autorka publikace Právní ochrana zvířat, dlouholetá legislativní poradkyně Nadace na ochranu zvířat                                  

Celý text ke stažení zde

4. Aktuální situace v útulcích

Marta Kubišová, zpěvačka a čestná členka Správní rady Nadace na ochranu zvířat

Celý text ke stažení zde

5. Ceníme si každé pomoci

Alžběta Humlíčková, provozovatelka útulku Tibet o. s., Bučovice

6. Diskuze

Press Pack

 

Více informací na www.ochranazvirat.cz a www.naplntemisky.cz.


Celý text tiskové zprávy ke stažení zde

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/755/czech/clanek/tiskova-zprava-k-tiskove-konferenci-zvire-neni-vec-/