Ochranazvířat.cz: Veřejná sbírka – Žijeme tady společně

Nadace na ochranu zvířat získává finanční prostředky nejen z dárcovství soukromých a právnických osob, z dotací a grantů a z Nadačního investičního fondu (NIF), ale také z veřejných sbírek.

Finanční prostředky získané z veřejných sbírek, stejně jako jiné příspěvky, přerozděluje nadace zejména útulkům a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy na území ČR.

V případě živelních pohrom, katastrof a jiných krizových událostí (např. povodně 1997, 2002, 2009) se nadace snaží co nejúčinněji pomoci finančně i přispět materiálně v nejvíce postižených oblastech, subjektům, které se ocitly ve stavu nouze a pomoc nezbytně potřebují. 


daruj spravne
visapaysecdms

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/734/czech/clanek/verejna-sbirka-zijeme-tady-spolecne/