Na povodně se těžko zvyká

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

TISKOVÁ  ZPRÁVA 19. 5. 2010

 

Na povodně se těžko zvyká

V osudovou ranou krutě zkoušených oblastech Moravy se před velkou vodou daří zachraňovat životy lidí i zvířat. Po zkušenostech z roku 1997 a i 2002 se zdá, že zemědělci a chovatelé nebyli zaskočeni a ztráty na zvířatech nejsou hlášeny. Z hospodářství v Bohumíně bylo z 60 kusů skotu evakuováno 30 krav.

Ukazuje se, že evakuaci hospodářských zvířat nenechali lidé na poslední chvíli. Je totiž potřeba počítat, aby přestěhovaná zvířata mohla na náhradním místě vydržet s podestýlkou a krmením aspoň 14 dní. I tak to bude se zajištěním jejich potřeb, popřípadě s veterinární péčí problém. Určitě je dobré při evakuaci vzít s sebou dokumentaci, očkovací průkazy a popřípadě i veterinární léčiva.

Pokud dojde k úhynu hospodářských nebo domácích zvířat, lze je tzv. neškodně odstranit v asanačním podniku, ale lze je i zahrabat na vlastním pozemku (do 80 cm při použití dezinfekce), ale s výjimkou skotu, ovcí, koz a prasat a koní, v tomto případě ale může udělit výjimku místně příslušná krajská veterinární správa.

Povodeň ale neškodí jen lidem a zvířatům přímo, ale škodí tak, že znehodnocuje krmení, píci a i spodní vody. Potraviny a krmení zasažené povodní je třeba zlikvidovat, voda je kontaminovaná fekálními baktériemi a původci různých nákaz, zejména leptospirózy, popřípadě ropnými látkami, oleji a kdovíjakými jinými chemickými látkami. Výjimkou jsou konzervy, které je ale samozřejmě třeba omýt. Vždy při manipulací se zatopenými věcmi dbát zvýšené hygieny!

V případě jakýchkoli problémů je třeba kontaktovat obec, hasiče, policii, armádu, tj. složky IZS - Integrovaného záchranného systému, kam patří samozřejmě i orgány státního veterinárního dozoru.

V současné době, kdy povodně kulminují, je dobré pomýšlet na chvíle, až voda opadne. Na likvidaci znehodnoceného krmiva, popřípadě odstranění uhynulých zvířat a na asanaci stájí a vodních zdrojů. A také přemýšlet do budoucna, neboť je velmi pravděpodobné, že se s povodněmi v některých oblastech musí počítat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist