Ochranazvířat.cz: Tisková zpráva- Světový den zvířat

 

 

Tisková zpráva

Světový den zvířat

 

Nadace na ochranu zvířat pořádá oslavu Světového dne zvířat a 15. výročí založení nadace konanou  dne 4.10. 2009, od 11 do 16 hodin, v Paláci U Stýblů (bývalá pasáž Alfa), Václavské nám. 28, Praha 1.

 

Nadace připravila pro širokou veřejnost zajímavý program, jehož součástí je vystoupení paní Marty Kubišové. Hudební doprovod celé akce zajišťuje skupina Pilgrim Pimple. Dále se veřejnost může těšit na prezentaci Nadace na ochranu zvířat, jejích projektů a kampaní. Program bude moderovat Mgr. Eva Hodek, ředitelka a úvodní slovo pronese paní Marcela Lund, zakladatelka a prezidentka nadace.

Program zpestří dobrovolníci v kostýmech zvířat, které bezplatně zapůjčila Agentura Karneval.

Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář.

 

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat /Animal Rights/ a zasazuje se o jejich pohodu /Animal Welfare/. Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře - životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Poslání nadace vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

 

Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest Sv.Františka z Assisi, který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Poprvé byl tento den vyhlášen v roce 1931 ve Florencii a má lidem především připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim byl mělo být ohleduplné.

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Nadace na ochranu zvířat

Pacovská 869 / 1, 140 00 Praha 4

Tel. + 420 222 135 463

Fax: +420 222 135 461

Email: nadace@ochranazvirat.cz

www.ochranazvirat.cz

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/692/czech/clanek/tiskova-zprava--svetovy-den-zvirat/