Ochranazvířat.cz: Den Země Trutnov

Den Země Trutnov

Nadace na ochranu zvířat se podílela na oslavách Dne Země, které pořádal SEVER – středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. V aule České lesnické akademie v Trutnově probíhaly 21.-22.4. přednášky a prezentace pro děti z blízkých základních a středních škol. Nadace na ochranu zvířat představila stovce dětí z 1.-3. třídy ZŠ jak pečovat o zvířata a jaká zvířata mohou potkat ve svém okolí a jak se k nim chovat. Během povídání byly promítnuty i filmy, které dětem vhodně přiblížily probíranou tematiku. Velký ohlas mělo představení výcviku psa a následná možnost si psíka pohladit.

Jak to vypadalo, můžete vidět na fotografiích.

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/685/czech/clanek/den-zeme-trutnov/