Děti Země prosadily lepší životní podmínky prasat ve velkochovu ve Velkých Albrechticích

Děti Země – Plzeň  (IČ 64355527)

Barrandova 16, 326 00 Plzeň, tel./fax/zázn.: 377 240 772

dz.plzen@ecn.cz      www.detizeme.cz

 

Tisková zpráva Dětí Země – Plzeň ze dne 3. března 2009:

Děti Země prosadily lepší životní podmínky prasat

ve velkochovu ve Velkých Albrechticích

Děti Země vyjednaly s firmou SUGAL smlouvu o zlepšení podmínek zvířat ve velkochovu

Dnešního dne byla podepsána smlouva mezi sdružením Děti Země a společností SUGAL, s r.o., která provozuje velkochov prasat ve Velkých Albrechticích. Ve smlouvě se firma zavázala k dodržování několika podmínek, které zlepší životní úroveň prasat vykrmovaných ve velkochovu.

Děti Země, které se účastnily řízení o vydání integrovaného povolení pro tuto farmu, navrhovaly, aby Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahrnul do rozhodnutí několik podmínek týkajících se chovu prasat. Jelikož kraj celé vyjádření zamítl, Dětem Země nezbylo, než podat odvolání. Firma SUGAL však sdružení oslovila s návrhem na řešení, neboť splnění navrhovaných podmínek pro ni nepředstavuje problém. Děti Země se tak dohodly přímo s firmou a své odvolání stáhly.

Bylo lepší uzavřít s firmou smlouvu a prosadit tak zlepšení životních podmínek zvířat, než čekat na rozhodnutí krajského úřadu s nejistým výsledkem,“ uvádí Martin Hyťha z Dětí Země.

Hlavní výhodou je slaměná podestýlka nebo jiný poživatelný materiál, který budou mít prasata ve výkrmu k dispozici a budou tak moci lépe uspokojovat své přirozené potřeby. Dalšími závazky firmy je dodržování pro zvířata příznivého světelného režimu a pravidelné každoroční školení zaměstnanců týkající se životní pohody zvířat, správné péče o ně a jejich ošetřování.

Zvířecí velkochovy jsou, co se týče životního standardu zvířat, obecně velmi špatné. Jsme ale rádi, že se nám u farmy ve Velkých Albrechticích podařilo prosadit alespoň některá opatření pro zlepšení životních podmínek zvířat,“ komentuje výsledky jednání Martin Hyťha z plzeňské pobočky Dětí Země, která se velkochovy zabývá.

Na dodržování dohodnutých podmínek budeme v budoucnu bedlivě dohlížet,“ doplňuje Hyťha. Smlouva totiž zahrnuje i právo Dětí Země provádět namátkové kontroly dodržování závazků a stanovuje smluvní pokuty pro případ jejich porušení.

Celý text smlouvy je možné nalézt zde:

http://www.detizeme.cz/zvirata/smlouva-albrechtice.jpg

Kampaň Dětí Země týkající se hospodářských zvířat:

http://www.detizeme.cz/zvirata

Kontakty:

Martin Hyťha, Děti Země, tel.: 377 240 772, 606 104 784

SUGAL, s.r.o.: 556 410 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist