Ochranazvířat.cz: AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ – V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

25.07.2008

V rámci celosvětové kampaně Handle with Care – za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA – World Society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech celosvětový protest proti nehumánnímu nemorálnímu obchodu Austrálie s živými tvory.

http://www.handlewithcare.tv/au/index.asp

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ – V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

Austrálie vyveze ročně mořskou cestou milióny hospodářských zvířat. Cílem zvířecího putování je smrt na jatkách v severní Africe, na Blízkém Východě a v jihovýchodní Asii, ale také během strastiplné cesty.

 

V uplynulých 50 letech zakusilo tuto nesnesitelnou přepravu přes 150 miliónů hospodářských zvířat.

austr. ovce v Ománu

Ohromný stres, špatné zacházení, bolest, týrání, nemoci (nejvíce salmonelóza a zápal plic), velké horko a sluneční žár – tohle vše zvířata na své dlouhé pouti za smrtí zažívají.

Putují za horka, ve slabě osvětlených ubikacích, 3 ovce jsou vmáčknuté na 1m2. Desítky tisíc jich ročně hyne také hladem – nedokáží žrát koncentrované granule, které pro ně mají jako krmení na lodích nebo hynou žízní. Hodně je zabito nebo zraněno při pádech a uklouznutí nebo umačkáním svými druhy. Jejich těla zůstávají v hustě přeplněné manipulační části někdy i celé týdny.

vykládání austr. ovcí z Al Kuwajt 

Jistě si umíme představit, podle vlastní zkušenosti, jak náročná by byla cesta v přeplněném těsném trajektu, kde za horkého slunečného počasí nefunguje přirozená ventilace či klimatizace. Předčasná smrt zvířat na lodi, je pro ně spíše vysvobozením a únikem z dalšího strádání a bolesti.

Utrpení a bolest je provází každou fází cesty: od chvíle kdy opustí brány své farmy až do chvíle, kdy se dostanou na konečné místo.

Zvířata, která přežijí jsou hrubým způsobem vykládána a převážena do „dokrmovacích provozů“ před svým zabitím v otřesných podmínkách. Způsob zacházení se zvířaty by byl v Austrálii ilegální a způsob jejich zabití také. Jedná se nejčastěji o halal porážku (přeříznutí krevních tepen, průdušnice a jícnu; smrt nastává po vykrvení), provedenou velmi brutálním způsobem. Obsluha na jatkách není proškolena a většinou zcela nevzdělaná, se zvířaty zachází brutálně; často je opomíjeno, že podříznutí musí být provedeno ostrými noži, aby se předešlo velké bolesti a došlo k rychlému vykrvení.

V roce 2006 Austrálie vyvezla 4 045 000 ovcí, 618 645 kusů dobytka, 25 353 koz.

V roce 2006 uhynulo na lodích nebo těsně po vyložení 37 000 ovcí, v roce 2007 to bylo 35 000. Stovky kusů dobytka hynou po cestě, další stovky následkem nemocí, stresu, zranění a vyčerpání na pevnině po ukončení plavby.

Cílové destinace

Cílem jsou státy, kde neexistují žádné zákony na ochranu zvířat, zvířata zde nemají žádnou ochranu (nemají ji tam ani ženy a děti, natož zvířata).

Hospodářská zvířata jsou z Austrálie vyvážena do 29 zemí, nejvíce na Blízký Východ a do Asie. Ovce směřují do Saudské Arábie, Kuvajtu, Jordánska, Bahrainu, Ománu, Spojených Arabských Emirátů a Kataru. Většina dobytka putuje do jihovýchodní Asie, nejvíce do Indonésie a na Blízký východ. Kozy jsou posílány do Malajsie, Singapuru, Indonésie, Brunei a na Filipíny.

Přeprava ovcí na Blízký Východ může trvat 35 dní. Dobytek poslán do jihovýchodní Asie může zažít desetidenní plavby.

Krutosti nejsou nutné – jde to i jinak

Přitom přeprava zvířat není nutná – 80 % jatek v Austrálii, s vyškoleným personálem, má certifikáty pro provádění porážek halal způsobem a supermarkety na Blízkém Východě prodávají i toto chlazené importované maso.

Austrálie má zavedené zákony na ochranu zvířat, má také kapacity na porážení zvířat humánním způsobem a humánním způsobem i pro zajištění požadavků muslimů: Islámští vůdci v Austrálii schválili užití elektrického omračování pro navození bezvědomí před podříznutím, čímž se redukuje utrpení zvířat. 

Vývoz živých zvířat není nutný, chlazené a zmrazené maso je humánní alternativou.

Zvířata mají být humánně poražena v Austrálii a to co nejblíže místu svého odchovu.

Vláda premiéra Rudda musí ukončit toto týrání zvířat.

PORUŠOVÁNÍ MORÁLNÍHO JEDNÁNÍ A ÚCTY K ŽIVÝM TVORŮM PRO EKONOMICKOU VÝHODNOST A SKUPINOVÉ ZÁJMY JE NEOMLUVITELNÉ

ZAPOJTE SE

 

 Austrálie musí cítit tlak co nejširší veřejnosti a pochopit, že úmyslné vystavování zvířat utrpení a jeho akceptace je slušnými lidmi vnímáno jako nemorální a neetické.

Pošlete dopis/email velvyslankyni Austrálie pro ČR a Polsko, zde

Pošlete dopis premiérovi Austrálie, zde

                                                                                   

Dejte nám vědět, že jste email nebo dopis poslali: s.pro.zvirata@ecn.cz, děkujeme.

  

vykládání zvířat v Dubaji

svázaná australská ovce v autě v Egyptě

kopání do ovcí na jatkách

svázané ovce na trhu v Dubaji

infekční zánět spojivek, kromě  jiného ....

 

Fotografie: Animals Australia

Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP

červen 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/623/czech/clanek/australie-je-na-1-miste-v-krutem-obchodu-s-hospodarskymi-zviraty/