Ochranazvířat.cz: SEMAFOR MÁ ČERVENOU ?

03.06.2008 V Nadaci na ochranu zvířat je nás sice maličko na mnoho volání o pomoc pro týraná, opuštěná nebo jinak handicapovaná zvířata, ale to vůbec neznamená, že náš svět, to jsme jen my, zvířata a ti o pomoc volající. 

V Nadaci na ochranu zvířat je nás sice maličko na mnoho volání o pomoc pro týraná, opuštěná nebo jinak handicapovaná zvířata, ale to vůbec neznamená, že náš svět, to jsme jen my, zvířata a ti o pomoc volající. Sami prosíme o pomoc – kompetentní instituce a orgány, často marně, ale radost námi zrovna cloumá, když najdeme pomocné ruce nejen na konci vlastních paží.

 

 Našli jsme je, kdykoli jsme potřebovali pomoc pro zvířata od osobností, které mají nejen obdiv veřejnosti jako skvělí umělci, ale také vysoký mravní kredit jako slušní, zodpovědní a většinou i velmi skromní lidé. Pomohli a pomáhají vždy, bez nároku na jakýkoli honorář, ukázněně, vždy včas a připraveni, pomáhají nám prosazovat práva zvířat na ochranu člověkem.

 


 S radostí říkáme, že mezi prvními to byli vždycky, kdykoli, celá léta existence Nadace na ochranu zvířat „semaforští“ – JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ.

Chceme jim proto vyjádřit plnou podporu v jejich snažení zachovat SEMAFOR, divadlo nejen sedmi malých forem, jak kdysi vzniklo, ale především místo, kde se setkávají diváci s radostí totožnou s pravdou, uměním, které je poctivé, pracovité a, zaplaťbože, chytré a veselé. Protože toho všeho je nám náramně zapotřebí, když jsme neveselí, setkávajíce se s leností, lží, škodolibostí místo legrace a žvavostí místo slov, která nekličkují a nepředstírají.

 

Vlastně si ani neumíme představit, že by SEMAFOR ztratil svou zelenou barvu a možnost jít a být dál a stopla by ho nějaká trvalá červená!

 

Nám – a tolika zachráněným zvířatům milí JIŘÍ SUCHÝ A JITKO MOLAVCOVÁ. Hodně účinně bychom Vás a celý SEMAFOR mohli podpořit nejspíš silou medvědí, odvahou lví a vytrvalostí mravenčí, když svět zvířat nám tak leží na srdci i svědomí. Tak aspoň takto, symbolicky a pomocí slov, jimiž se dorozumívají lidé, to děláme. Kéž byste se tak, jako se dorozumíte se zvířaty, dorozuměli i s ostatními pozemšťany, kteří by zase pro změnu mohli tak trochu chránit vás!

 

S upřímným pozdravením a přáním Žít a nechat žít!

 

My všichni z Nadace na ochranu zvířat

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/573/czech/clanek/semafor-ma-cervenou-/