Vážení přátelé, milí ochránci zvířat.

05.03.2008

Vážení přátelé, milí ochránci zvířat.

 

Na počátku tohoto roku jsme bilancovali naši práci pro zvířata a jejich ochranu, která se neobejde bez spolupráce a pomoci těch, jimž osud zvířat na této planetě není lhostejný.

 

S radostí sdělujeme, že se nám podařilo, aby v novele Zákona na ochranu zvířat proti týrání bylo uloženo obcím, potažmo městské policii, popřípadě orgánu pečetícímu byt z důvodu úmrtí osamělé osoby nebo z důvodu vzetí do vazby, prohlédnout tento byt, zda se v něm nenachází živé zvíře a zajistit následnou péči o ně. Až dosud totiž nebyla ze zákona stanovena povinnost toto zajistit a často docházelo k tomu, že v zapečetěném bytě bylo uzavřeno zvíře bez potravy a vody tak dlouho, až hladem a dehydratací zahynulo.

 

Nadace na ochranu zvířat stále pokračuje v projektu SOS zvíře!. Denně pomáháme radou všem, kteří se na nás obrací s prosbou o pomoc týraným zvířatům, telefonicky, elektronickou poštou nebo osobní návštěvou. Denně od pondělka do pátku od 9 do 17 hod.(a většinou i déle) je k dispozici krizová linka: 222 135 460. Abychom vyšli vstříc co největšímu počtu těch, kteří nevědí nebo váhají, jak mají postupovat, setkají-li se s týraným zvířetem nebo mají na jeho týrání podezření, vydali jsme osvětový leták s kompletní informací jak v takových případech postupovat. Dovolujeme si ho přiložit do tohoto dopisu, stejně jako leták k podpoře Všeobecné deklarace k ochraně zvířat OSN, na níž se naše nadace už druhým rokem aktivně podílí řadou osvětových akcí a získáváním podpisů k podpoře této dosud největší světové ochranářské iniciativě.

 

Z mezinárodních projektů jsme se podíleli na kampani Pomozte zachránit tuleně! a podpořili úsilí Evropské unie o schválení zákazu obchodu s výrobky ze zabitých tuleňů. Ten jediný může pomoci omezit masivní kanadský komerční lov těchto zvířat, zabíjených často velmi krutým způsobem, včetně dvoutýdenních až tříměsíčních mláďat. V rámci názorového průzkumu EU u veřejnosti členských zemí jsme na webových stránkách nadace umístili dotazník s českou rukovětí k jeho vyplnění a podpoře kampaně.

 

Podporujeme úsilí Evropského parlamentu významně omezit a v perspektivě zakázat pokusy na nejbližších příbuzných člověka – primátech. O pomoc vždy žádáme také naše europoslance; upozorňujeme je na tyto aktivity a projekty mezinárodních ochranářských organizací a usilujeme o přímé působení těchto našich zástupců Evropském parlamentu ve prospěch ochrany zvířat.

 

Podpořili jsme takto i úsilí Evropského parlament, které vyvrcholilo schválením Zákazu dovozu a obchodování s kožešinami psů a koček v rámci zemí EU Radou Evropy. Závazné respektování tohoto zákazu významně pomůže zvířatům, jichž statisíce hynuly krutou smrtí ve jménu tohoto špinavého obchodu. Zákon nabývá platnosti v prosinci 2008.

 

Průběžně se snažíme získat finanční prostředky k podpoře soukromých útulků a záchranných stanic, které jsou zcela odkázány na finanční podporu lidí soucítících s týranými a opuštěnými zvířaty.

 

Díky vám, kteří jste nám nezištně pomohli a pomáháte, můžeme ve prospěch zvířat pracovat dál. Jsme si plně vědomi toho, že částka, kterou jste poukázali ve prospěch naší Nadace na ochranu zvířat, má jak významnou hodnotu finanční, tak vysokou hodnotu morální.

 

 

 Dovolte nám proto, abychom Vám aspoň touto formou vyjádřili jménem všech pracovníků a spolupracovníků Nadace na ochranu zvířat upřímný dík a úctu za to, že dobrým myšlenkám a cílům pomáháte svým jednáním.

 

 

Marcela Lund

prezidentka Nadace na ochranu zvířat

 

Marta Kubišová

zpěvačka a čestná členka správní rady


---------------------------

 

  Čestní patroni

 

 

  Soňa Červená

 komorní pěvkyně

 

Stella Májová-Mrázová

 herečka

 

 Radovan Lukavský

 herec

 

 Vojtěch Jasný

 režisér

 

 Jiří Suchý

 herec

 

 PhDr. Ing.

 Zdeněk Hajný

 malíř

Galerie Cesty ke světlu

 

 

---------------------------

 

Čestná členka správní

  rady

 

 Marta Kubišová

 zpěvačka

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist