Ochranazvířat.cz: Rozšíření účelu veřejné sbírky na pomoc útulkům a záchranným stanicím!!!

20.05.2003 Veřejná sbírka na pomoc útulkům a záchranným stanicím mění od 1. května 2003 svůj účel!

Veřejná sbírka na pomoc útulkům pro psy a kočky a záchranným stanicím pro handicapované volně žijící živočichy postiženým loňskými srpnovými povodněmi, která byla vyhlášena Nadací na ochranu zvířat, mění svůj účel. Od 1.května 2003 mohou být získané finanční prostředky použity na pomoc útulkům a stanicím, které se ocitnou v krizové situaci v důsledku veškerých živelních pohrom (požár, vichřice, přívalové deště, záplavy, zemětřesení a další).

Číslo účtu, na kterém se budou finanční prostředky shormažďovat, zůstává nezměněno: 576843713/0300, ČSOB a.s., Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1.

Děkujeme všem, kteří přispějí

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/54/czech/clanek/rozsireni-ucelu-verejne-sbirky-na-pomoc-utulkum-a-zachrannym-stanicim-/