Pomozte zachránit tuleně! – EU chce znát Váš názor!

10.02.2008

Každým rokem je na celém světě zabito přibližně 750 000 tuleňů (60% z toho v Kanadě, dále pak v Grónsku a Namibii). Evropská Komise si nechala zpracovat vědeckou studii od poradního orgánu EFSA (European Safety Food Authority), ve které se mimo jiné píše, že tuleni jsou cítící savci, schopní pociťovat bolest, strach a další formy utrpení. Ve zprávě se dále konstatuje, že při jejich lovu jsou používány nehumánní metody zabíjení. Evropská unie v současné době uvažuje o zákazu veškerého obchodu s tuleními výrobky v rámci celé EU! Evropskou komisi však zajímá také názor vás, občanů Evropy. Na těchto stránkách

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=seals

naleznete dotazník týkající se problematiky zabíjení tuleňů pro kožichy. Sběr dat bude probíhat pouze do 13. února 2008.

Dotazník je bohužel pouze v angličtině. Abychom vám ale vyplňování ulehčili, stručně jsme pro vás přeložili „Návod, jak hlasovat“, který vydala mezinárodní organizace na ochranu zvířat The Humane Society International (HSI). Je samozřejmě pouze na Vás, které odpovědi zaškrtnete. My Vám nabízíme cestu, jak se rozhodnout v případě, že chcete napomoci ukončení vybíjení tuleňů. Vyplnění dotazníku vám zabere pouze pár minut a můžete tak zachránit miliony životů nevinných zvířat, která jsou brutálně zabíjena pro kožešiny. K výzvě se připojil také ex-Beatle Paul McCartney, který se v kampani za záchranu tuleňů již dlouhou dobu angažuje.

Návod na vyplnění dotazníku:

V podstatě stačí, když odpovíte na jednu zásadní otázku a vyplníte osobní údaje na konci dotazníku. Nejdůležitější otázka z celého dotazníku zní následovně:

- "What would you suggest to decision-makers at the European level on possible legislative measures to regulate the placing on the market of seal products?" (Jaké zákonné opatření by měly instituce EU přijmout k regulaci obchodu s tuleními produkty?)

 

Zaškrtněte: "the placing on the market of seal products, wherever they come from, should be banner.“ (Všechny tulení produkty by měly být zákazány)

(Podpoříte tak zákaz obchodu s tuleními produkty v EU! POZN. Tato otázka se nachází až na konci dotazníku.)

- „Is hunting seal populations (without reducing the overall seal stocks) different to other ways of making use of natural resources, such as hunting deer or catching fish?“

Zaškrtněte: „yes“ (ano)

(Otázka se táže na to, zda se vám zdá lov tuleňů jiný než lov např. vysoké zvěře nebo rybolov. Lov tuleňů je jiný např. v tom, že při něm dochází k extrémnímu utrpení těchto savců. Problémem je například to, že se tuleni při lovu schovávají pod led, kde, pokud jsou již zranění, zůstávají ukryti po dlouhou dobu, často zde také ve velkých bolestech umírají. Takový tuleni se nazývají "struck and lost" („udeření a ztracení“). V Kanadě bývá těchto případů desítky tisíc, v Grónsku až 50% všech lovených tuleňů. Dalším výraznou odlišností je, že tuleni bývají zabíjení v pár dnech/týdnech svého života - obzvláště v Kanadě, Namibii, Rusku či Norsku. V takovém věku samozřejmě nemají šanci se lovcům jakkoli bránit. V Rusku a Namibii je dokonce povoleno lovit i mláďata, která jsou ještě kojena.)

„If yes: What is the main reason why you think that seal hunting is different to other ways of making use of natural resources?“

Zaškrtněte: "Hunting seals to use for fur and other non essential products is not justified" (Lov tuleňů pro kožešinu a jiné nepotřebné produkty je neospravedlnitelný)

(Otázka zjišťuje, proč si myslíte, že lov tuleňů není stejný jako využívání ostatních přírodních zdrojů.)

„How much should concern over animal welfare count compared to concern over local communities that depend on seal hunting?“

Zaškrtněte: „Animal welfare is equally as important as interests of local communities.“ (Životní pohoda zvířat je stelně důležitá jako zájmy místních komunit)

(Otázka zjišťuje, zda by měla být dána přednost životní pohodě zvířat nebo lokálním komunitám, které jsou na lovu tuleňů závislé. HSI považuje tuto otázku za zavádějící, neboť nezná žádná taková místní společenství, jejichž primární příjem by pocházel právě z lovu tuleňů. Průmysl s tuleními produkty navíc do značné míry závisí na vládních dotacích (např. v roce 2002 pocházelo 80% zisků v Norsku z vládních dotací).

„Which are, to your knowledge, the main methods for killing seals?“

Zaškrtněte: „shooting“ a „physical“ (střílení a fyzické)

(Otázka zjišťuje, zda víte, jaké jsou hlavní metody zabíjení tuleňů.)

„Please rank, by order of priority from the most appropriate (1) to the least appropriate (4), the seal killing methods which, in your view, are the most appropriate killing methods to use for reducing, as much as possible, unnecessary pain, distress and suffering, provided that these methods are correctly used.“

HSI doporučuje neodpovídat na tuto otázku.

(V této otázce se požaduje seřadit metody zabíjení tuleňů podle toho, které jsou podle vás ty „nejpřiměřenější“, tzn. ty, které způsobují nejméně bolesti, stresu a utrpení. Podle HSI nelze ani jeden ze zmíněných způsobů považovat za „přiměřený“. Tuleni jsou usmrcováni následujícími způsoby: zastřelení (To často způsobuje velké utrpení, neboť je velice těžké přesně zamířit na pohybující se tuleně, navíc lovci často střílí z plující lodě. Pouze střelení přímo do hlavy by bylo „humánní“.); ubití (Tuleni však ve velké většině případů nejsou ubiti do bezvědomí, což vede k velmi bolestivé smrti.); chytání do sítí (Tuleni jsou chyceni do sítí a utopeni. Tato metoda je považována za nehumánní, jak také konstatuje American Veterinary Medical Association); lov harpunou (Tuleni jsou probodnuti harpunou a pak odtaženi. Problém je, že při tom nejsou v bezvědomí, tudíž zažívají velké utrpení.).

„Is the age of hunted seals a factor in your view?“

HSI doporučuje NEzaškrtávat první dvě možnosti, jelikož podporují komerční lov tuleňů. (Zaškrtněte: „Seals should not be killed“ (Tuleni by neměli být zabíjeni)) 

 (Otázka zjišťuje, zda považujete věk lovených tuleňů za důležitý faktor.)

„The use of hunted seals—which is the most acceptable to you?“

HSI doporučuje NEzaškrtávat prvních pět možností, jelikož podporují komerční lov tuleňů. (Označte: „Any use of seals by humans is unacceptable“ (Jakékoli využívání tuleňů lidmi je nepřijatelné)) 

(Otázka zjišťuje, který z vyjmenovaných způsobů využití ulovených tuleňů je pro vás nejpřijatelnější.)

„The hunter—what is the most acceptable to you? Tick the statement which comes closest to your opinion.“

HSI doporučuje NEzaškrtávat první tři možnosti, jelikož podporují komerční lov tuleňů. (Označte: „We should refrain from killing seals for any reason“ (Neměli bychom zabíjet tuleně z žádného důvodu))

(Pod otázkou jsou uvedena různá tvrzení. Respondent má vybrat to, které je nejbližší jeho přesvědčení.)

„Seal hunting is acceptable if it is regulated by clear laws setting requirements for seal hunting methods.“

Zaškrtněte: "fully disagree" (nesouhlasím).

(Výrok zní následovně: „Lov tuleňů je přijatelný, pokud je upraven zákonem, který stanovuje jasná pravidla pro metody lovu.“)

 „Seal hunting is acceptable if it is regulated by law, setting requirements to seal hunting methods and if independent inspectors control the sea hunts.“

Zaškrtněte: "fully disagree"(nesouhlasím).

(Výrok zní: „Lov tuleňů je přijatelný, pokud je upraven zákonem, který stanovuje jasná pravidla pro metody lovu, a pokud je lovu přítomen nezávislý inspektor.)

It is generally known that in some cases, not all seals that are thought to have been killed actually die. Some will only have been wounded and will manage to get away (called struck and lost). For seal hunting to be acceptable, which struck and-lost ratio is acceptable?“

HSI doporučuje NEzaškrtávat prvních pět možností.

(Otázka zjišťuje, jaký poměr „struck and lost“ („udeření a ztracení“) tuleňů je pro vás akceptovatelný.)

Protože jsme lidé obdaření rozumem a citem, žádné zabíjení, tím spíše tak kruté a nesmyslné, není pro nás akceptovatelné!

Pomáhejme životu, je to nejcennější dar pro každou bytost na této planetě!

 

Zdroj: www.bansealtrade.org

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist