Ochranazvířat.cz: Tisková zpráva Nadace na ochranu zvířat k Evropské strategii za zvýšení genetického zdraví psů

20.05.2003 Dne 28. října 2002 se sešla komise FCI k rozpracování usnesení Evropské konvence na ochranu drobných zvířat. Shodla se na nutnosti podpořit chov a upravit standardy plemen psů v souladu s principy vytyčenými Evropskou konvencí na ochranu drobných zvířat.

 

Jde o velice potřebnou a zásadní věc, jejíž řešení je nanejvýš potřebné. V chovech psů se stále vyskytují problémy, způsobené často právě extrémním výkladem standardů především u plemen, kde je snaha o stále výraznější exteriérové znaky jako krátkolebost (anglický buldok, francouzský buldoček, mops, pekingský palácový psík apod.), miniaturizace nebo naopak co největší rozměry, krátké končetiny (baset, jezevčík), abnormální vrásnění kůže (šarpej, bloodhound), specifické tvary a velikosti očí (například velké vystouplé oči u pekingských palácových psíků). Tyto znaky mohou právě v jejich extrémní a zvýrazněné míře vést k vážným zdravotním komplikacím.

U krátkolebých plemen dochází k deformacím čelistí, k dýchacím problémům, časté jsou těžké a problematické porody. Miniaturizace mívá za následek choroby kostí a kloubů (perzistující fontanela, časté zlomeniny, luxace čéšky a pately), poruchy chování. Nadměrné rozměry také často vedou k poruchám vývoje kostry (například dysplazie kyčelních a loketních kloubů), příliš krátké končetiny mají často sklony k deformacím a špatnému vývinu, spojené jsou s tím často problémy s páteří. Abnormální vrásnění kůže způsobuje závažné kožní problémy a často i problémy s očima díky přílišnému vrásnění v jejich těsném okolí. Oční komplikace také často mívají plemena s příliš vystouplýma nebo naopak příliš malýma a zapadlýma očima (šarpejové, čau-čau apod.).

Velký vliv na situaci mají především poradci chovu a rozhodčí na výstavách, kteří na přední místa staví právě zvířata s co nejextrémnějšími znaky. Tato zvířata díky titulům a ocenění se uplatňují v chovu a znaky uvedené ve standardech se dostávají do stále větších a větších extrémů.

Apelujeme proto na odpovědnost rozhodčích, poradců chovu a především samotných chovatelů, jejich cílem by měl být především odchov zdravých a životaschopných zvířat nezatížených žádnými dědičnými vadami.

Nezbytným krokem k ozdravění chovu psů by také měla být revize standardů jednotlivých plemen v zemích původu, aby se snaha o co nejextrémnější znaky v těchto standardech omezila a vyloučila.

 

Komise FCI dospěla k závěru, že z hlediska uchování zdraví v chovech psů je zejména důležité:

-  stanovit maximální a minimální hodnoty velikosti těla a hmotnosti u velmi malých a velmi velkých plemen psů. Aby se předešlo chorobám kostry a kloubů (dysplazie kyčelních kloubů a lokte, časté zlomeniny, luxace loktů a patel, perzistující fontanela, zhroucení průdušnice).

-  stanovit maximální hodnoty poměru délky a výšky psů s krátkými končetinami, u kterých se mohou vyskytnout choroby páteře

-  stanovit limity krácení lebek, případně nosní partie, aby se zabránilo dýchacím problémům a zablokování slzných kanálků a dispozici k problémům při  porodech (například buldok, japončík, king Charles španěl, mops, pekingský palácový psík aj.)

-  zabránit vzniku perzistující fontanely (například u čivav), která může být příčinou vážného poškození mozku

-  zabránit vzniku abnormální pozice končetin (velmi strmý postoj pánevních končetin nebo zakřivené končetiny u krátkonohých plemen), aby se zabránilo problémům při pohybu a degeneraci kloubů

-  zabránit vzniku abnormální pozice zubů, například extrémně zkrácené horní čelisti krátkolebých plemen, což způsobuje značné problémy s přijímáním potravy a péčí o novorozence

-  zabránit vzniku abnormální velikosti a tvaru očí nebo očních víček – malé, hluboko položené oči s dispozicí k entropiu (někteří teriéři, šarpej, bladhaund, čau-čau, novofundlandský pes), velké vystouplé oči (mops, pekingský palácový psík aj.), aby se zabránilo podráždění, zánětům či degeneraci očí

-  zabránit vzniku příliš dlouhých uší, aby se zabránilo jejich poranění

-  zabránit příliš velkému vrásnění kůže (např. bladhaund, šarpej), aby se zabránilo vzniku vyrážek a u vrásek v okolí očí také podráždění a zánětu očí

-  zabránit nebo alespoň eliminovat vznik defektu vyřazením z chovu jedinců, kteří nesou pro tento defekt dědičné vlohy

 

Je třeba směřovat k tomu, aby FCI a její členské země zastávaly důležitější úlohu v těchto záležitostech. Je nezbytné budovat  znovu dobrou pověst chovatelů čistokrevných psů a jejich organizací. Je to zejména důležité proto, aby měly všechny kynologické organizace patřičný vliv na tvorbu zákonů a odpovídající odborné zastoupení v důležitých institucích.

 

Nadace na ochranu zvířat tyto kroky podporuje a připojuje se k výzvě FCI, která prosazuje zdravý odchov zvířat, nezatížený dědičnými vadami.

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/53/czech/clanek/tiskova-zprava-nadace-na-ochranu-zvirat-k-evropske-strategii-za-zvyseni-genetickeho-zdravi-psu/