Podpořte vznik slovenského „Chcete mě“?

19.11.2007

 

Podpořte vznik slovenského „Chcete mě“?

 

Ochránci zvířat na Slovensku se velmi dlouhou dobu zabývají myšlenkou, jakým způsobem více pomoci opuštěným či zanedbaným zvířatům a celkově upozornit na problematiku ochrany zvířat. Za tímto účelem byla vytvořena výzva, která je adresována řediteli slovenské veřejnoprávní televize. Cílem této iniciativy je vznik televizního pořadu, který by byl vytvořen na základě podobného formátu jako je české vysílání „Chcete mě?“.  

 

Ochrana a týrání zvířat na Slovensku je problémem celospolečenského charakteru, před kterým dlouhodobě zavírali oči především slovenští zákonodárci, představitelé měst a obcí, kteří velmi často stojí za příčinnou všech problémů. Nedokonalá legislativa umožňuje, že majitelé zvířat mají téměř minimální zodpovědnost za osud vlastních zvířat, ke kterým se chovají hrubým způsobem. Mezi nejzávažnější následky špatné nebo žádné péče patří nekontrolované množení, které často končí usmrcením mláďat, držení zvířat v nevyhovujících podmínkách a v horších případech zabitím či odhozením zvířete na ulici. Mnohá z takto postižených zvířat končí po odchytu v tzv. karanténách, kde jejich život může skončit uspáním, pokud si je majitel do 10 dnů nevyzvedne či jiný subjekt např. útulek zvíře neodkoupí. S těmito a mnoha dalšími problémy bojují útulky, občanská sdružení a nadšenci, bohužel mezi širokou veřejností dodnes neexistuje příliš velké povědomí o problémech se zvířaty.

 

Je nesporné, že televize jako veřejnoprávní médium má obrovský dosah a možnosti, jak informovat  společnost o jejích problémech. V České republice existuje úspěšně od roku 1992 již zmíněný pořad „Chcete mě?“, který se významnou měrou podílí na informovanosti české veřejnosti. Nejenom že program nabízí širokou škálu informací o lidech věnujících se ochraně zvířat, ale především prezentuje jednotlivé organizace, které zachraňují a poté umisťují zvířata v nouzi. Je také nezpochybnitelné, že vizuální obraz působí velmi silným dojmem na lidské vnímání a rozsáhlé pokrytí pořadu umožňuje všem lidem, aby se seznámili s problematikou týraní hospodářských zvířat nebo s tématikou pokusů na zvířatech. Pořad se samozřejmě nevěnuje jenom kritickým scénářům, ale nabízí rovněž poučení pro chovatele, ať už se jedná o veterinární poradnu nebo reportáže věnující se nadacím, kampaním a osvětové činnosti. 

 

Ačkoliv podobný program na Slovensku v minulosti existoval, byl zrušen a v současné době pořad podobného formátu není, proto přišli slovenští milovníci zvířat s jasnou výzvou určenou řediteli STV, jejímž záměrem je zařazení slovenské verze „Chcete mě?“ do programu. Jak uvádí iniciátoři výzvy, medializace katastrofální situace ve vztahu k ochraně zvířat by napomohla k větší občanské informovanosti, angažovanosti a pomohla k většímu vzdělávání například propagací kastrace a jejího monitoringu. Smyslem vysílání by ovšem nebyly pouze případy šokující, ale také příběhy se šťastným koncem, při kterých se úřady zachovaly zodpovědně, čímž přispěly k záchraně zvířat. Hlavním přínosem pořadu by měla být inzerce opuštěných a zatoulaných zvířat, která by vedla k jejich umístění do nových domovů a tím pádem by se omezilo jejich utrácení, které bohužel dosud ve velké míře probíhá.

 

Podpořením této výzvy se připojíte k lidem, jimž není lhostejný osud zvířat, která se dostala do těžkého životního období. Existence pořadu o zvířatech by byla dalším krokem, jak napomoci ochraně zvířat na Slovensku.

Pokud si chcete výzvu přečíst a  podpořit ji, kliknete zde:

 http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=309935

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist