Ochranazvířat.cz: Kapra u stánku vážně nemusí usmrcovat řezník

31.10.2007

Hladinku veřejných pocit před několika dny rozvířila „zaručená zpráva“, že před letošními vánocemi kapříka na váš štědrovečerní stůl musí zbavit života pouze ten, kdo je patřičně poučeným řezníkem a má na to „papíry“. Státní veterinární správa v tomto ohledu učinila jasno následující zprávou ..

A my jako Nadace na ochranu zvířat si vám dovolujeme už s předstihem popřát takové vánoce, které nemusí být neoddělitelně spojeny s kapřími či jinými řízky, ale třeba s dobrým pocitem z toho, že za pohodu našich vánoc nemusí zaplatit žádné zvíře svým životem. Ať už ho o něj připraví řezník kvalifikovaný či nikoli.

TISKOVÁ ZPRÁVA 31. 10. 2007

 

 

Kapra u stánku vážně nemusí usmrcovat řezník

 

Je až s podivem, jak se zavádějící medializovaná informace, která je však „zavánějící“ nějakou kontroverzí, tzv. uchytí. Není pravda, že při sezónním stánkovém prodeji kaprů by směl rybu usmrcovat na přání zákazníků pouze řezník, popřípadě člověk vzdělaný v příbuzném oboru.

 

Zavádějící informaci zřejmě způsobilo nepochopení veterinární legislativy, která říká, že hospodářská zvířata, která se porážejí na jatkách, smí porážet jen osoba způsobilá, čímž se rozumí v oboru vyučená, poučená, proškolená. To však se netýká sezónního prodeje ryb na stáncích, tak jak je uskutečňován před Vánoci.

 

Podmínky pro prodej i usmrcování ryb stanoví veterinární legislativa, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. A právě jak jsou tato ustanovení plněna, každoročně v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ, popřípadě Městské veterinární správy v Praze. A lze potvrdit, že kultura prodeje ryb a i hygienická úroveň prodeje je rok od roku znatelně lepší.

 

Snad lze zopakovat, že usmrcení kapra musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno, tj. kousek nad očima, a poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Že se nesmí kapr za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele, to je snad již zbytečné dodávat.

 

Zásadní povinností prodejce i toho, který ryby usmrcuje na přání zákazníka, tj. osoby, která ryby usmrcuje, kuchá nebo porcuje, musí mít zdravotní průkaz a musí mít ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holinky a gumové rukavice), dále patřičné vybavení prodejního místa a musí dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. To je kromě dokladu o nabytí ryb a o jejich předchozím sádkování předmětem kontrol orgánů státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.  

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/505/czech/clanek/kapra-u-stanku-vazne-nemusi-usmrcovat-reznik/