Tisková zpráva o situaci v chovech zvířat po srpnových povodních a činnost Nadace na ochranu zvířat

07.02.2003

 

Hospodářská zvířata, drobná a exotická zvířata (údaje SVS)

Ve velkochovech hospodářských zvířat se postupovalo podle krizového plánu Státní veterinární správy. Díky úsilí všech zainteresovaných a celé řadě dobrovolníků se podařilo včas evakuovat na 90 chovů, to znamená celkem 1 579 kusů skotu, 1 452 prasat, 379 koní, 1 512 kusů drůbeže hrabavé a vodní, 252 drobných zvířat (ze zájmových chovů a drobnochovů), dokonce dva kusy lovné zvěře spárkaté a 1 445 exotických zvířat. V chovech drobných chovatelů a v zájmových chovech, kde byli lidé odkázáni jen na své vlastní síly, byla situace horší. Mnohdy lidé bohužel pamatovali jen na sebe a svou rodinu, zvířata však před velkou vodou nezajistili. 

Ke dni 9. září pak byly v důsledku povodní zaznamenány následující ztráty zvířat:

 Ztráty skotu dosáhly za celou naši republiku celkem 20 kusů, prasat uhynulo125, ovcí a koz  50, dále 8 koní, drůbeže hrabavé 553 kusů, drůbeže vodní 105, kožešinových zvířat uhynulo celkem 80 kusů, lovné spárkaté 17, pernaté 400, zajíci žádní, ti se zřejmě spasili útěkem, včelstev bylo zničeno celkem 241, exotických zvířat 91 a ryb 270 671 kg. U drobných zvířat, to znamená z drobnochovů a zájmových chovů - králíků, koček, psů, slepic to bylo 1 224 kusů.

 

Útulky pro psy a kočky

V mnoha útulcích vznikly problémy s nárůstem nalezených psů a koček, takže jim vznikly náklady na umístění, krmení, veterinární péči. Pokud jde o vlastní materiální škody, nejvíce postiženým útulkem byl útulek v Praze-Komořanech, který byl celý vyplaven a musí se víceméně vybudovat znovu. Vzniklá škoda je asi 250 000,- Kč. Útulek Ligy na ochranu zvířat v Plzni měl poničený plot vodou z přívalových dešťů, má výrazně překročenou kapacitu - počítá se zvýšením nákladů i s opravou plotu asi o 67 000,- Kč. Útulek pro psy a kočky městského úřadu Mělník počítá se zvýšenými náklady asi o 92 000,- (voda, el. energie, telefony, pohonné hmoty, krmení pro kočky)

 

Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy

Ve většině stanic v postižených oblastech vzrostly náklady díky přírůstkům nalezených zraněných a nemocných zvířat na cestovné, krmení, veterinární ošetření, umístění nových zvířat. V tomto směru například Sulimo-sdružení pro záchranu dravců a sov v Hluboké nad Vltavou mělo navýšené náklady o 72 000,- Kč. Některé stanice měly přímo poničené zařízení - například Stanice pro poraněná zvířata ve Spáleném Poříčí měla škody na oplocení v částce cca 18 až 20 000,- Kč, Záchranná stanice dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva v Plzni měla zatopenou rehabilitační voliéru pro vodní ptactvo, výběh pro ježky, zimoviště, výběh pro srnčí zvěř a sklad materiálu (celkové náklady na obnovení 30 -50 000,- Kč)

 

Činnost Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat se snažila podle svých sil a schopností v této složité situaci pomoci, jako smysluplná se jevila varianta monitorování škod a následné  finanční výpomoci na jejich kompenzaci. Kromě toho Nadace v  médiích publikovala několik výzev pro občany postižených oblastí o tom, jak zabezpečit zvířata při evakuaci a jak pomoci, setkají-li se se strádajícími zvířaty. Nadace kontaktovala všechny útulky pro psy a kočky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy v postižených oblastech a pokusila se  o soupis škod a zvýšených nákladů v souvislosti s povodněmi. Po zjištění rozsahu škod v útulcích a záchranných stanicích vyhlásila veřejnou sbírku, schválenou Magistrátem hl. m. Praha, jejíž výtěžek (k 31.11. 2002 přes 104 000,- Kč) rozdělila nejvíce postiženým zařízením. Finanční injekci se také podařilo získat od mezinárodní organizace na ochranu zvířat ve Velké Británii RSPCA (242 150,- Kč), ta byla neprodleně rozdělena třem nejvíce postiženým útulkům a třem záchranným stanicím (Psí domov Řepnice, Azyl pro opuštěná zvířata v Praze-Komořanech, útulek pro psy Ligy na ochranu zvířat v Plzni, Dobrovolný ekologický spolek Ochrana ptactva v Plzni, Záchranná stanice pro handicapované živočichy ve Spáleném Poříčí a SULIMO – Sdružení pro záchranu dravců a sov v Hluboké nad Vltavou).

Veřejná sbírka stále trvá a nadace bude i nadále veškeré shromážděné prostředky poskytovat na odškodnění postiženým zařízením, v jednání je  rozšíření účelu sbírky na všechny nepředvídatelné události a katastrofy, pak by bylo možné dlouhodobě shromažďovat finanční prostředky a poskytovat je na odškodnění při všech nepředvídatelných událostech a katastrofách.

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist