Bluetongue je třeba brát vážně

27.09.2007

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 9. 2007

 

Bluetongue je třeba brát vážně

 

Ošklivé jméno, ošklivá nemoc, ještě, že postihuje „jen“ zvířata a nikoli člověka. Jak svědčí i český název, katarální horečka ovcí. To, že se dosud nevyskytla na území naší republiky neznamená, že tomu tak bude i nadále. Jelikož ochranná pásma kvůli výskytu v sousedním Německu zasahují i na zemí ČR, je třeba počítat s tím, že infikovaní tiplíci, kteří nemoc přenášejí přelétnou i naše pohraniční hvozdy. Však v uplynulých dnech byla katarální horečka diagnostikována u skotu i za Kanálem La Manche.

 

Mechanismus šíření nemoci je poměrně jednoduchý a samotné onemocnění pro zvířata velmi nepříjemné, které končí v některých případech i smrtí. Ze zvířete na zvíře se nákaza nepřenese, přenos „zajišťují“ tiplíci, kteří sají krev. Všechna rizika se snaží postihnout veterinární opatření v pásmech dozoru (na území ČR). Smyslem těchto opatření je pokud možno bránit kontaktu chovaného skotu či ovcí s krev sajícím hmyzem. Zmínění tiplíci jsou aktivní zejména zrána a na večer. Proto například je vhodné chovatelům doporučit nepást v těchto časech.

 

Je třeba též upozornit, že kromě přenosu tiplíky je možné, že by se k nám nákaza mohla dostat dovezeným nemocným, infikovaným vnímavým zvířetem nebo zvířetem v inkubační době. Od něj dále rozšíří nákazu tiplíci. Proto je na místě upozornit chovatele, aby nepřesunovali zvířata z míst, která jsou zahrnuta do pásem bez souhlasu krajské veterinární správy.

 

Zásadní opatření, která přijaly krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj, Ústecký, Plzeňský a Středočeský kraj jako mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v pásmech dozoru. Zde se chovatelům zakazuje přežvýkavce z těchto pásem přemísťovat. Výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny krajskou veterinární správou na základě písemné žádosti chovatele, kde musí být uveden důvodu, způsob ochrany, popř. vyšetření, místo určení a počet zvířat. (Podmínky udělení výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES).

 

Součástí mimořádných veterinárních opatření je i to, že nařizují chovatelům přežvýkavců v pásmu důsledně sledovat zdravotní stav zvířat, popřípadě provádět zdravotní zkoušky (opět s odvoláním na rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES, se kterým chovatele může seznámit místně příslušná krajská veterinární správa). Přesun zvířat z pásem a tranzit přes pásma je možný pouze za splnění podmínek daných zmíněným rozhodnutím (článek 6). Tím se rozumí zejména vyšetření zvířat a jejich ošetření hmyz odpuzujícími prostředky.

 

Zdá se, že již v blízké budoucnosti budeme muset s rizikem katarální horečky počítat. Zákeřnost tohoto onemocnění umocňuje to, že by bylo možné teoreticky vakcinovat, ale tato vakcína pro použití v EU není schválena. A nějak plošně a selektivně hubit tiplíky si lze jen těžko představit. Tudíž jako nejúčinnější se zatím jeví prevence.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist