Ohňostroje pro lesní zvěř? Zdá se Vám to nesmyslné? Přesto je to možné.

04.09.2007

Ohňostroje pro lesní zvěř?

Zdá se Vám to nesmyslné? Přesto je to možné.

 

Společnost Forest golf resort Praha vlastní v rámci Klánovického lesa soukromý pozemek, kde je klubovna a cvičná golfová louka. Součástí společenských akcí, pořádaných v klubovně, byl již několikrát výrazný ohňostroj pro pobavení hostů, který byl nepřehlédnutelný a ohlušující pro široké okolí obyvatel a jejich domácích zvířat, hlavně psů. Stížnosti obyvatel i ÚMČ Praha-Klánovice jsou již v řešení kompetentních orgánů. Znovu zdůrazňuji, že pozemek se nachází v lese, a tak má samozřejmě tato forma dnes módní sebeprezentace nejhorší a velice stresující dopad na zde žijící lesní zvěř. Je více než zřejmé, že soukromé komerční zájmy společnosti vysoce převažují nad etickým přístupem k přírodě a jejím hodnotám pro nás všechny.

A jak se prezentuje společnost FGRP navenek a co je jejím hlavním cílem v Klánovickém lese?

Pod hlavičkou kultivace lesa usiluje dlouhodobě o vybudování společensko-sportovního golfového areálu. Klánovický les přitom pomáhá jako jedinečný a největší souvislý lesní celek na území hl.m.Prahy zlepšit životní prostředí, poskytuje přirozené podmínky pro život lesní zvěře a ptactva, nachází se tu mokřady,vzácné rostliny a živočichové, část je pod ochranou NATURA 2000. Současně poskytuje vzhledem k svému rozsahu nenahraditelné možnosti k rekreačnímu, odpočinkovému, sportovnímu a turistickému vyžití obyvatel Prahy i širokého okolí.

Ačkoliv společnost zpočátku ujišťovala, že bude postupovat v souladu s veřejným míněním hlavně občanů Klánovic a sousedících obcí, v reálu usiluje všemi možnými prostředky o lesní golfový areál i přes jednoznačně odmítavé usnesení zastupitelstva ÚMČ Praha-Klánovice a přes petici proti golfu na úkor kácení lesa, kterou podepsaly téměř tři tisíce občanů Klánovic a okolních obcí. Proti vystupují občanská sdružení, někteří zastupitelé hl.m.Prahy a členové Strany zelených i jednotliví občané. 

A jaký dopad by měla realizace záměru?

1.Pro sezónně provozovaný sport by muselo být nevratně vykáceno několik tisíc vzrostlých zdravých stromů, čímž by došlo k nežádoucímu narušení celistvosti a jedinečnosti lesního celku.

2.Velký stavební provoz při budování areálu by byl značně zatěžující pro lesní prostředí.

3.Vzhledem k nutnosti ošetřování golfové trávy velkým množstvím chemických prostředků by byla v dlouhodobém časovém horizontu ničena přiléhající flóra i fauna.

4.Lesní zvěř a ptactvo by byly vytlačovány do stále menších lokalit a lesní klid by byl rušen hlučnou technikou na údržbu golfového hřiště.

5.Došlo by k narušení stávajících biotopů, možnému vysychání mokřadů a ohrožení chráněného území NATURA 2000.

6.Omezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků lesa.

A ještě otázka na závěr:

Nestojí snad trvalá hodnota zachování přírodního prostředí pro nás všechny nad spornou dočasnou hodnotou komerčního záměru pro vymezenou skupinu lidí?

Pokud máte vztah k přírodě, přijďte prosím své stanovisko vyjádřit účastí na demonstraci dne 6.9.2007 v 17hod. na Mariánském náměstí v Praze, která se koná na podporu zachování celistvosti Klánovického lesa a podporu programu vyhlášeného Radou hl.m.Prahy na vytvoření Zeleného pásu kolem Prahy (pozvánka v příloze). 

Dana Hrabalová

členka Občanského sdružení za Klánovický les
JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist