Ochranazvířat.cz: Tisková zpráva Nadace na ochranu zvířat k situaci po povodních – vyhlášení veřejné sbírky

11.09.2002 Ničivé srpnové povodně si vyžádaly značné oběti na životech a zdraví lidí i zvířat a způsobily obrovské materiální škody. Samozřejmě se nevyhnuly ani útulkům pro opuštěné psy a kočky a záchranným stanicím pro handicapované volně žijící živočichy. Na pomoc postiženým zařízením vyhlašuje Nadace na ochranu zvířat veřejnou sbírku. Peníze shromážděné na bankovním kontu této sbírky budou použity na konkrétní nápravy škod a na řešení obtížné situace v souvislosti s povodněmi.

 

Rádi bychom veřejnost seznámili se situací v některých postižených útulcích a záchranných stanicích, aby získala lepší představu, kde a na co budou peníze použity.

Útulky pro psy a kočky

V mnoha útulcích vznikly problémy s nárůstem nalezených psů a koček, takže jim vzrostly náklady na umístění, krmení, veterinární péči. Jedním z nejvíce postižených útulků byl útulek v Praze-Komořanech, který byl celý vyplaven a musí se víceméně vybudovat znovu. Vzniklá škoda je asi 250 000,- Kč. Útulek Ligy na ochranu zvířat v Plzni měl poničený plot vodou z přívalových dešťů, má výrazně překročenou kapacitu - počítá se zvýšením nákladů i s opravou plotu asi o 67 000,- Kč. Útulek pro psy a kočky městského úřadu Mělník počítá se zvýšenými náklady asi o 92 000,- (voda, el. energie, telefony, pohonné hmoty, krmení pro kočky)

 

Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy

Ve většině stanic v postižených oblastech vzrostly náklady díky přírůstkům nalezených zraněných a nemocných zvířat na cestovné, krmení, veterinární ošetření, umístění nových zvířat. V tomto směru například Sulimo-sdružení pro záchranu dravců a sov v Hluboké nad Vltavou mělo navýšené náklady o 72 000,- Kč. Některým stanicím povodeň přímo poničila zařízení - například Stanici pro poraněná zvířata ve Spáleném Poříčí vznikly škody na oplocení v částce cca 18 až 20 000,- Kč, Záchranná stanice dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva v Plzni měla zatopenou rehabilitační voliéru pro vodní ptactvo, výběh pro ježky, zimoviště, výběh pro srnčí zvěř a sklad materiálu (celkové náklady na obnovení 30 - 50 000,- Kč).

 

A právě k pokrytí těchto a dalších nákladů budou sloužit nashromážděné finanční prostředky. O průběhu veřejné sbírky bude Nadace na ochranu zvířat veřejnost informovat v pořadu České televize „Chcete mě?“ a na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz, případně v dalších médiích.

 

Děkujeme všem, kteří přispějí.

 

Účet je veden u ČSOB, Na Poříčí 24, 11 520 Praha 1, číslo účtu je: 576843713/0300, konstantní symbol 558, variabilní symbol 1382002.

 

   

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/47/czech/clanek/tiskova-zprava-nadace-na-ochranu-zvirat-k-situaci-po-povodnich-vyhlaseni-verejne-sbirky/