Tisková zpráva Nadace na ochranu zvířat k situaci po povodních – vyhlášení veřejné sbírky

11.09.2002

 

Rádi bychom veřejnost seznámili se situací v některých postižených útulcích a záchranných stanicích, aby získala lepší představu, kde a na co budou peníze použity.

Útulky pro psy a kočky

V mnoha útulcích vznikly problémy s nárůstem nalezených psů a koček, takže jim vzrostly náklady na umístění, krmení, veterinární péči. Jedním z nejvíce postižených útulků byl útulek v Praze-Komořanech, který byl celý vyplaven a musí se víceméně vybudovat znovu. Vzniklá škoda je asi 250 000,- Kč. Útulek Ligy na ochranu zvířat v Plzni měl poničený plot vodou z přívalových dešťů, má výrazně překročenou kapacitu - počítá se zvýšením nákladů i s opravou plotu asi o 67 000,- Kč. Útulek pro psy a kočky městského úřadu Mělník počítá se zvýšenými náklady asi o 92 000,- (voda, el. energie, telefony, pohonné hmoty, krmení pro kočky)

 

Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy

Ve většině stanic v postižených oblastech vzrostly náklady díky přírůstkům nalezených zraněných a nemocných zvířat na cestovné, krmení, veterinární ošetření, umístění nových zvířat. V tomto směru například Sulimo-sdružení pro záchranu dravců a sov v Hluboké nad Vltavou mělo navýšené náklady o 72 000,- Kč. Některým stanicím povodeň přímo poničila zařízení - například Stanici pro poraněná zvířata ve Spáleném Poříčí vznikly škody na oplocení v částce cca 18 až 20 000,- Kč, Záchranná stanice dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva v Plzni měla zatopenou rehabilitační voliéru pro vodní ptactvo, výběh pro ježky, zimoviště, výběh pro srnčí zvěř a sklad materiálu (celkové náklady na obnovení 30 - 50 000,- Kč).

 

A právě k pokrytí těchto a dalších nákladů budou sloužit nashromážděné finanční prostředky. O průběhu veřejné sbírky bude Nadace na ochranu zvířat veřejnost informovat v pořadu České televize „Chcete mě?“ a na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz, případně v dalších médiích.

 

Děkujeme všem, kteří přispějí.

 

Účet je veden u ČSOB, Na Poříčí 24, 11 520 Praha 1, číslo účtu je: 576843713/0300, konstantní symbol 558, variabilní symbol 1382002.

 

   

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist