Ochranazvířat.cz: Jaký je právní postih pro čin: Utýrání zvířete

14.02.2007 Článek v rámci nového projektu Nadace na ochranu zvířat - SOS Zvíře

ZÁKON 140/1961 Sb.
ze dne 29. listopadu 1961

TRESTNÍ ZÁKON

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA PÁTÁ
TRESTNÉ ČINY HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ

§ 203
Týrání zvířat

(1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Kdo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/437/czech/clanek/jaky-je-pravni-postih-pro-cin-utyrani-zvirete/