Ochranazvířat.cz: Jak postupují úřady v případě podezření na týrání

14.02.2007 Článek v rámci nového projektu Nadace na ochranu zvířat - SOS Zvíře

Týrání a zanedbávání zvířat má několik stupňů řešení. Jako první jej řeší obecní či městské úřady ve spolupráci s veterinární správou, kam také nejčastěji lidé, kteří chtějí nápravu, směřují své stížnosti. Napřed se věc řeší jako přestupek, mnohdy stačí napomenutí nebo upozornění. Ten, kdo zvíře například nějakým způsobem zanedbává, po takovém zásahu často svůj problém vyřeší, nebo se zvířete vzdá, třeba jeho prodejem.


Až teprve, když nepomůže zásah obecního úřadu nebo odboru životního prostředí a majitel zvířete pokračuje v jeho týrání nebo zanedbávání, postoupí se případ policii. Pokud jde o trestný čin podle trestního zákoníku, policie věc prošetří  a viníkovi hrozí trest. Samostatnou kapitolou je utýrání zvířete, kdy dojde k jeho úhynu. Tam jde o trestný čin bez pochyb. Postihování viníků v takových případech komplikuje i fakt, že zvíře je podle zákona bráno jako věc.

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/436/czech/clanek/jak-postupuji-urady-v-pripade-podezreni-na-tyrani/