Publikace Čas pro změnu

13.09.2002

Ukázka z připravované publikace:

Potřeba změny

Eurogroup for Animal Welfare (Evropská skupina pro welfare hospodářských zvířat) je přesvědčena, že pro změnu politiky a tím i struktury moderního chovu hospodářských zvířat je nutné udělat více, než jen zlepšit podmínky chovu. Je zapotřebí   politického závazku k odklonu od levné velkovýroby a příklonu ke konceptu kvalitního produktu z bezpečných, trvale udržitelných a k životnímu prostředí šetrných systémů, které zahrnují vysoké standardy welfare. Zároveň   musejí spotřebitelé akceptovat, že kvalitní produkt bude dražší a že výrobci mají nárok na přiměřenou finanční odměnu. Dříve než tento žádoucí stav nastane, čeká nás období změn. Během tohoto období budeme muset zajistit, aby se nekvalitní produkty neprodávaly za uměle nízké ceny, jak je tomu v současnosti. Dále se budeme muset radikálněji zabývat způsoby obchodování, přepravy a porážek hospodářských zvířat. Měli bychom upustit od současného systému, který plně ovládají tržní síly a podporují vládní dotace. Bez radikální změny a nového přístupu ke způsobům výroby potravin bude nadále klesat důvěra veřejnosti v produkt a úměrně tomu bude klesat i spotřeba.

Jestliže má v oblasti živočišné výroby dojít k posunu od kvantity směrem ke kvalitě s dostatečnými zárukami pro welfare hospodářských zvířat, bude muset Evropská unie radikálně přezkoumat legislativu Společenství, týkající se ochrany hospodářských zvířat a jejich welfare a zavést některá nová opatření.

Členské státy by měly být zároveň připraveny implementovat a odpovídajícím způsobem uplatnit  existující nástroje, které mají již dnes k dispozici v rámci SZP a současné legislativy Společenství.
Eurogroup vyvíjí tlak na instituce Evropské unie, aby akceptovaly nutnost změny a pečlivě zvážily naše návrhy, shrnuté do níže uvedeného akčního plánu:

Akční plán

1. Systémy chovu

Standardy welfare hospodářských zvířat

Směrnice Evropského společenství 98/58/EC pro ochranu hospodářských zvířat, stanovují minimální standardy welfare a jsou právním základem pro návrhy standardů welfare  pro všechna zvířata. Článek 8 požadoval po Komisi, aby do 30. června 1999 předložila Radě zprávu o těchto standardech v zemích třetího světa a o hrozbě, kterou pro živočišnou výrobu Evropské unie představuje levný dovoz, pocházející ze zemí s mnohem nižšími standardy welfare. Až dosud nebyla publikována žádná zpráva. Většina členských států tuto směrnici dosud neimplementovala.

Opatření Společenství

Zpráva o standardech welfare v zemích třetího světa musí být zveřejněna bez dalšího prodlení.  Evropská unie musí nadále prosazovat správné zásady welfare zvířat navzdory Světové obchodní organizaci. Musejí být zavedeny standardy pro chov skotu, jatečných králíků a kožešinových zvířat.

Členské státy by měly implementovat a uplatňovat ustanovení směrnice.

Telata

Směrnice 91/629/EEC ve znění 97/2/EC zajistila, že systém odchovu jatečných telat  v těsných boxech, kde se nemohou ani otočit, bude postupně do roku 2007 odbourán. Nicméně  podmínky, ustanovené pro systémy skupinového chovu, v nichž budou telata chována po tomto datu jsou stále nedostatečné. Má-li být welfare telat náležitě respektován, bude zapotřebí více prostoru, pohodlnější podlahová plocha a správně vyvážená strava.

Opatření Společenství

V novelizované směrnici 91/629/EEC se požaduje, aby Komise předložila do ledna 2006 Radě zprávu o požadavcích na welfare telat společně s návrhy na realizaci těchto požadavků. Toto datum musí být posunuto na bližší termín a zároveň je nutné požádat Vědecký výbor pro otázky zdraví a řádného zacházení se zvířaty, aby poskytla své stanovisko do konce roku 2002.


JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist