Akční plán ochrany zvířat - demonstrace u příležitosti jednání Zemědělské komise EU

20.06.2006

Nadace na ochranu zvířat se, ve spolupráci s Eurogroup for animal welfare, sdružením organizací na ochranu zvířat v celé EU, zúčastnila demonstrace na podporu Akčního plánu ochrany zvířat,  který byl v pondělí projednáván na setkání Rady ministrů EU v Lucemburku.

Fotografie z demonstrace najdete zde.

Demonstrace se zúčastnili zástupci organizace Eurogroup a členských organizací z devíti států EU. Cílem demonstrace bylo projevit podporu akčnímu plánu, zdůraznit před jednáním  Rady ministrů důležitost tohoto dokumentu a v neposlední řadě připomenout politikům jejich odpovědnost vůči občanům EU - průzkum veřejného mínění Eurobarometr, provedený v roce 2005, ukázal, že tři čtvrtiny obyvatel EU si myslí, že se jejich vláda ochraně zvířat nevěnuje dostatečně.

Akční plán ochrany zvířat pro roky 2006-2010 je vůbec prvním akčním plánem na ochranu a welfare zvířat v rámci EU. Měl by být nástrojem, na základě kterého Rada vytvoří pětiletý harmonogram pro zlepšení ochrany zvířat v rámci celé EU.


Akční plán vytyčuje pět hlavních oblastí:

- zlepšení stávajících minimálních standardů ochrany a welfare zvířat
- kladení většího důrazu na podporu alternativních metod pokusů bez využití zvířat
- zavedení standardizovaných ukazatelů welfare zvířat (např. pokud jde o různě ohleduplné metody chovu hospodářských zvířat)
- zajištění stavu, kdy všichni majitelé a obchodníci se zvířaty (stejně jako široká veřejnost) budou  více informováni o platných zákonech a nařízeních
- nepřetržitá podpora budoucím mezinárodním iniciativám, které si kladou za cíl zvýšit obecné povědomí o ochraně zvířat (OSN, WTO apod.)

Nyní tedy záleží na tom, jakým způsobem se budou v praxi uskutečňovat cíle, které Akční plán obsahuje. Jeho obsah může být rychle a účinně naplňován, nebo může být snaha jeho uskutečnění naopak prodlužovat. Anebo také dokonce může zůstat u pouhých obecných formulací bez konkrétních hmatatelných změn k lepšímu.Na svém jednání Rada také diskutovala o navrhované směrnici o chovu brojlerů. Nadace na ochranu zvířat i všechny další členské organizace Eurogroup volají po přísných standardech pro chov brojlerů, v souladu s principy akčního plánu.Kontaktní osoba: Michala Melišová, mmelisova@ochranazvirat.cz , tel: 739 057 335

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist