Otevřený dopis primátorovi hl. města Prahy

08.11.2002

Zde najdete znění dopisu, budeme rádi, pokud ho nějakým způsobem podpoříte.
Tento případ budeme i nadále sledovat.

 

Magistrát hlavního města Prahy
k rukám pana primátora RNDr. Igora Němce
Mariánské nám 1
110 00 Praha 1


Praha 4.11. 2002

 


Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s řešením případu měcholupského útulku.

Naše Nadace na ochranu zvířat se zabývá problematikou ochrany zvířat již od roku 1994. Úzce spolupracuje se světovými organizacemi, je členem WSPA (Světové organizace na ochranu zvířat se sídlem v Londýně) a RSPCA (Královské společnosti na ochranu zvířat se sídlem v Anglii) a její zástupci se pravidelně zúčastňují jednání Eurogroup for Animal Welfare, poradního orgánu Evropské Komise se sídlem v Bruselu. Další organizace se kterou Nadace spolupracuje, je NCDL ( Národní liga na ochranu psů se sídlem v Londýně), která zanedlouho, 14. – 15. listopadu, pořádá v Praze Mezinárodní konferenci o ochraně společenských zvířat. Zkušenosti získané od zahraničních partnerů využíváme při prosazování principů ochrany zvířat na území naší republiky a při spolupráci s Ústřední komisí pro ochranu zvířat, vzniklou ze zákona č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, a s dalšími státními a neziskovými organizacemi v oblasti ochrany zvířat.

Problematika opuštěných a toulavých zvířat je jednou z priorit naší Nadace. V minulosti jsme uspořádali několik seminářů pro pracovníky obecních úřadů, inspektory Státní veterinární správy a příslušníky státní policie o odchytu opuštěných psů a o kontrole populace bezprizorních koček. V letošním roce v době záplav jsme vyhlásili veřejnou sbírku schválenou 26.8.2002 Magistrátem hl. m. Prahy na pomoc útulkům pro psy a kočky a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy postižené povodněmi a získali jsme pro ně finanční pomoc i od zahraniční organizace RSPCA. V současné době spolupracujeme s pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy na přípravě návrhu vyhlášky o volném pohybu psů v Praze.

Nadace sledovala vznik Ústavu na ochranu zvířat JUDr. Matinové a je seznámena s jeho problematickým provozem. Přestože jsme si vědomi značného finančního zatížení, jsme přesvědčeni, že zachování tohoto útulku je pro město Prahu naprosto nezbytné. Důkazem toho je i jeho využití během nedávných povodní, kdy sem byla evakuována zvířata z městského útulku v Tróji, který se nachází v záplavové oblasti. Tato či jiná krizová situace se samozřejmě může kdykoli opakovat. Dle našich zkušeností je kapacita trojského útulku i za normálních okolností nedostatečná. Vzhledem k rozloze a trvalému rozvoji hlavního města  by bylo krátkozraké zrušit útulek, který splňuje náročná kritéria na kvalitní zařízení tohoto druhu. Navíc pro tak rozlehlé území, jako je Praha a její příměstské oblasti, zvláště s přihlédnutím k dopravní situaci, je jeden útulek, ač s velkou kapacitou, absolutně nedostačující.

Vážený pane primátore, věříme, že na základě předložených argumentů podpoříte rozhodnutí zachovat měcholupský útulek pro opuštěná zvířata, za což předem děkujeme.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že tento dopis je otevřený a poskytujeme ho sdělovacím prostředkům.

 

Se srdečným pozdravem

 

Marcela Lund   
prezidentka Nadace na ochranu zvířat    
poradní ředitelka WSPA pro ČR      

Marta Kubišová
čestná členka Nadace na ochranu zvířat

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist