Ochranazvířat.cz: Začíná kampaň za zlepšení chovu jatečných kuřat

Tisková zpráva Institutu Nadace na ochranu zvířat, o.p.s.

Praha 3. 5. 2006 

 

 

Institut Nadace na ochranu zvířat.o.p.s. vstupuje do celoevropské kampaně za zlepšení chovu kuřat chovaných pro maso (brojlerů), která v České republice proběhne pod názvem „Pomozme kuřeti“ aneb KUŘE ještě ŽIJE?!

 

 

CO CHCEME jako organizátoři této kampaně:  informovat veřejnost o tom, v jakých podmínkách jsou dnes kuřata chována a jaké závažné zdravotní problémy jim působí neuvážené šlechtění a velmi nevhodné až kruté zacházení. Dozvědí-li se lidé o utrpení zvířat ve velkochovech, je konkrétní šance, že se to projeví i na jejich přístupu jako spotřebitelů k této problematice. Tato kampaň dává lidem také možnost vyjádřit podporu vzniku a rozvoji alternativních chovů a požadovat změnu stávající neúnosné, zvířat i lidí nedůstojné situace. Společně s Českou republikou probíhají kampaně na toto téma také v ostatních státech Evropské unie.

 

Produkce kuřecího masa v České republice se pohybuje okolo čtvrt milionu tun ročně. Kuřata pro maso představují největší podíl z chovaných hospodářských zvířat. Přesto je jim věnována nejmenší pozornost. Většina z nich je chována v podmínkách intenzivního zemědělství, ve kterém je hlavní důraz kladen na co nejnižší ekonomické nároky a nejvyšší efektivitu tzv. „výroby“.

 

Kuřata chovaná pro maso jsou vyšlechtěna k co nejrychlejšímu růstu. Dnes roste kuře masného typu 2x rychleji než tomu bylo jen před 30 lety. Je prokázáno, že selekce  k rychlému růstu vede ke zhoršování jejich celkové tělesné kondice.

 

Ve velkochovech jsou kuřata chována v hustotě 20 zvířat na metr čtvereční. Jedno kuře má pro sebe tedy prostor menší než je velikost stránky A4. Vliv na zdravotní stav zvířat má jistě i  kvalita prostředí, ve kterém žijí. Podestýlku po čase zcela překryje vrstva trusu, protože po celou dobu výkrmu není vyměňována. Vzhledem k bolestivým deformacím končetin, vznikajících vlivem rychlého růstu a nedostatku prostoru a možností k pohybu, leží kuřata většinu času na zemi ve svých výkalech. Kontakt kůže s trusem způsobuje popálení kůže nebo vznik vředů na prsou a běhácích. Při vysoké hustotě zvířat v chovu je také velice obtížné udržet dobrou kvalitu vzduchu a teplotně vyhovující podmínky. 

 

Všechny tyto okolnosti mají také prokazatelný vliv na kvalitu masa.  Lidé si cení kuřecího masa právě pro jeho nutriční hodnoty. Je ale za těchto podmínek kuřecí maso opravdu kvalitní?  Je opravdu dobré pro lidské zdraví?

 

Prosíme proto všechny, kterým není lhostejný život vlastní ani dalších živých bytostí, aby podpořili naši kampaň.  Jak, to se dozvíte na našich webových stránkách ( www.ochranazvirat.cz)  nebo u infostánku ve dnech 29.-31. 5. u stanice I.P.Pavlova v Praze 2 (doprava MHD -  metrem,  tramvají i autobusy.

 

Podpořit kampaň a celou organizaci můžete také pomocí dárcovských SMS (zašlete DMS s textem DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87777). Výtěžek z nich a z finančních darů bude použit na rozvoj a propagaci alternativních chovů hospodářských zvířat. Tedy takových chovů, které respektují přirozené potřeby zvířat a nezacházejí s nimi jako s věcí či  pouhým výrobním prostředkem.

 

Institut Nadace na ochranu zvířat je obecně prospěšná společnost, založená Nadací na ochranu zvířat a paní Martou Kubišovou. Institut sdílí s Nadací stejné poslání: trvale zlepšit vztah člověk-zvíře-životní prostředí,  pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.

 

 

Kontakt: Soňa Žambochová, tel.: 739 057 335, 222 135 425, szambochova@ochranazvirat.cz, nadace@ochranazvirat.cz  

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/345/czech/clanek/zacina-kampan-za-zlepseni-chovu-jatecnych-kurat/