Štěňata v reality show Vyvolení

14.04.2006

Před pár týdny se objevil v pořadí už několikátý případ, kdy televize, v zájmu zvýšení sledovanosti, využívá ve svých pořadech zvířata. Televize Prima v druhé sérii reality show Vyvolení dala do péče účinkujícím dvě štěňata. Se zvířaty bylo nevhodně a neohleduplně zacházeno, kromě toho jejich „účinkování“ v pořadu nebylo schváleno Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ), přestože je to pro jakékoliv veřejné vystoupení zvířat ze zákona povinné. Nadace proti takovému zacházení se zvířaty samozřejmě protestovala,  ÚKOZ nyní vydala prohlášení, že v případě štěňat šlo o týrání zvířat a dala podnět k prošetření celého případu.   

Štěňatům v prostředí vily nemohla být poskytnuta odpovídající socializace a výchova, nebylo jim umožněno poznávání nového prostředí ani vytvoření vztahu ke konkrétní osobě. Nebylo jim poskytnuto nic, co pes ke svému zdárnému vývoji nezbytně potřebuje. Zvířata byla nucena žít v prostředí krajně nevhodném pro normální zdravý vývoj štěňat, která potřebují především klid a pevný režim v odpočinku i stravování. Nezbytný je pro ně totiž pocit jistoty a tím i možnost vazby na člověka; ruch a ostrá světla studia však zvířata stresují a rozhodně neprospívají vývoji mladé nervové soustavy.

 

Přestože bylo podle našich informací mnoho zájemců, kteří by si štěňata rádi vzali do  trvalé péče, byla zvířata ve vile dále ponechána. Celá „akce“ skončila tím, že štěňata byla nevhodně krmena, trpěla zažívacími potížemi a nakonec musela být na zásah veterináře z nevhodného prostředí stejně odebrána. K tomu samozřejmě dojít nemuselo, štěňata mohla být už dávno v odpovídajícím prostředí u nových majitelů.

 

Nadace na ochranu zvířat zaslala začátkem dubna generálnímu řediteli televize Prima otevřený dopis protestující proti takovému využívání zvířat v jejích pořadech. Dopis jsme zaslali na vědomí také Státní veterinární správě a Ústřední komisi pro ochranu zvířat. ÚKOZ pak před pár dny vydala prohlášení, které uveřejňujeme níže.

 

Doufáme, že si televizní stanice konečně uvědomí, že zvířata nelze libovolně využívat, a budou minimálně respektovat stávající zákony, které veřejné vystupování zvířat určitým způsobem upravují. Vystupování zvířat v takovém typu pořadu, kde není možné předem naplánovat scénář a tedy ani předcházet situacím, kdy by mohla zvířata trpět, nelze považovat ani za etické, ani za zábavné.

 

 

 

Vyjádření (otevřený dopis) ÚKOZ:

 

 

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat

samostatné oddělení 11020 MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

tel.: 221 812 339, 221 812 326

fax: 221 812 967

e-mail: ukoz@mze.cz

http://www.mze.cz/  (Další aktivity->Ochrana zvířat)

 

Č.j.:  13014/2006-11020

 

V odpovědi uvádějte prosím naše č.j.!                                                              

 

praha  10. 4. 2006

 

 

Otevřený dopis Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se veřejného vystoupení štěňat v reality show Vyvolení

 

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat v souladu s touto svojí funkcí projednala následující otevřený dopis týkající veřejného vystoupení štěňat v reality show Vyvolení.

 

            Ústřední komise pro ochranu zvířat obdržela několik podnětů upozorňujících na účinkování štěňat Britney a Mia v reality show Vyvolení, na nevhodné zacházení s těmito štěňaty, na jejich týrání a na nevhodnost pokynů, které byly uděleny účinkujícím k tomu, jak zacházet se štěňaty a jak je vychovávat, a které navádějí k týrání zvířat.

 

Veřejné vystoupení štěňat v reality show „Vyvolení“ je dle názoru Ústřední komise pro ochranu zvířat týráním zvířat a propagací týrání zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje jak týrání zvířat, tak propagaci týrání zvířat.

 

Za týrání zvířat se považuje například:

§      podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením,

§      z jiných než zdravotních důvodů omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,

§      vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,

§      chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,

§      zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.

 

            Za propagaci týrání se kromě jiného podle zákona na ochranu zvířat proti týrání považuje zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem.

 

            Přístup ke zvířatům, který byl prezentován v reality show Vyvolení, je propagací týrání zvířat.

 

Účastí štěňat v reality show Vyvolení rovněž došlo k porušení a nedodržení povinností, které stanoví právní předpisy v souvislosti s veřejným vystupováním zvířat.

 

      Chovatelská sdružení a organizace nebo podnikatelé pořádající veřejná vystoupení nebo svody zvířat musí zpracovávat řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, které schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat a které jsou pro pořadatele závazné.

 

      Pořadatel je podle § 8 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů povinen

a) postupovat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat podle schválených řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat; nejsou-li takové řády schváleny, je povinen podat žádost o jejich schválení,

b) schválený řád ochrany zvířat podat spolu s žádostí o veterinární podmínky příslušnému orgánu veterinární správy a pak si vyžádat souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat od orgánu místně příslušné obce,

c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení nebo svodu zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat.

 

Doufáme, že sdělovací prostředky nemají za cíl propagovat týrání zvířat a že případy propagace týrání pramení jen z neznalosti. Důrazně ovšem žádáme sdělovací prostředky, aby více zvažovali konkrétní obsah a podobu televizních programů a respektovali právní předpisy, včetně zásad ochrany zvířat.

 

Na nutnost dodržovat právní předpisy o ochraně zvířat a vyvarovat se propagace týrání zvířat již Ústřední komise pro ochranu zvířat upozornila Výzvou Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se propagace týrání zvířat ze dne 4. 10. 2005. Tato výzva byla uveřejněna na internetových stránkách Ústřední komise pro ochranu zvířat (www.mze.cz – Ochrana zvířat – Stanoviska a názory ÚKOZ) a rovněž byla rozeslána sdělovacím prostředkům.

 

Vzhledem k výše uvedenému je Ústřední komise pro ochranu zvířat hluboce znepokojena nerespektováním právních předpisů ze strany některých sdělovacích prostředků.

 

O uvedeném případu informujeme rovněž příslušné orgány ochrany zvířat tak, aby mohlo být zahájeno správní řízení o porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

            Žádáme o Vaše vyjádření k zaslanému dopisu a vysvětlení Vašeho postupu. Svou odpověď laskavě zašlete do 26.4.2006.

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.

předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat

 

 

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist