Projekt „Lidé a psi ve městě“

24.08.2006

Projekt „Lidé a psi ve městě“

Pes je jedním z nejoblíbenějších a nejčastěji chovaných zvířat, má také mezi ostatními doma chovanými zvířaty výjimečné postavení, protože jako jediný zvířecí společník člověka se se svým majitelem často pohybuje na veřejnosti.

Díky tomu často vznikají nemalé problémy a konfliktní situace, které mají většinou tyto společné jmenovatele:

Ø nezodpovědné chování majitelů psů, nedostatečná informovanost a nesprávné chápání přirozených potřeb zvířete a jeho vztahu ke svému okolí

Ø nedostatečná osvěta mezi budoucími chovateli a majiteli psů, a také mezi dětmi již v předškolním a školním věku

Ø slabá informovanost a malý zájem o vzdělávání a informace u té části veřejnosti, která uvažuje o pořízení si domácího zvířete

Ø nedostatečná výchova veřejnosti, která nepatří mezi majitele psů, ale přesto s nimi přichází do styku

Ø neznalost legislativy týkající se držení a chovu psů, zacházení s nimi či dalších aktivit souvisejících s držením a pohybem psů ve městech

Ø nerespektování již existujících nařízení a vyhlášek a jejich ztížená vymahatelnost a kontrolovatelnost

Ø nepříznivé vztahy mezi majiteli psů a ostatní částí veřejnosti a absence pravidelného komunikačního prostoru pro nacházení společné řeči těchto dvou skupin

Ø nedostačující výběr lehce dostupných a poutavých informačních materiálů vzdělávajících veřejnost v odpovědném přístupu k chovu a vlastnictví psa a v existující legislativě

Nadace na ochranu zvířat se proto rozhodla zvýšit informovanost a osvětu veřejnosti v problematice soužití lidí a psů a klade především důraz na odpovědnost lidí za tvory, které k sobě připoutali. Projekt „Lidé a psi ve městě“ si klade za cíl pomocí informačních vzdělávacích materiálů a pravidelné poradny zlepšit informovanost současných i budoucích majitelů psů o základních otázkách, týkajících se soužití lidí a psů ve městě – o vhodném výběru psa, o problémech, které vlastnictví psa přináší, o základní legislativě apod. Díky tomu doufáme ve zlepšení vztahů mezi „pejskařskou“ a „nepejskařskou“ veřejností, ve zvýšení odpovědnosti majitelů psů a také ve zvýšení tolerance na obou stranách.

Vzdělávací materiály budou v podobě informačního letáku a rozsáhlejší vzdělávací brožury a měly by novým i současným majitelům psů přinést potřebné informace pro život s jejich čtyřnohým společníkem.

Další aktivitou tohoto projektu je pravidelná „Psí poradna“, kde se mohou zájemci osobně poradit s odborníky o všem, co vlastnictví psa a soužití s ním přináší. Tyto poradny fungují bezplatně 1x měsíčně, v mezidobí mohou zájemci své dotazy a problémy konzultovat e-mailovou poštou (nadace@ochranazvirat.cz).

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist