Stanovisko Nadace na ochranu zvířat k současné situaci ohledně ptačí chřipky

Člověk může onemocnět ptačí chřipkou jen ve výjimečných případech a jedině tehdy, když je vystaven přímému kontaktu s nakaženým ptákem, s jeho slinami  či trusem. Při nálezu uhynulého ptáka je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a rychle informovat veterinární správu v místě bydliště. Vybíjení volně žijících ptáků je však naprosto nesmyslné. Obáváme se, aby na lidskou paniku a nepromyšlené jednání nedoplatili ptáci navrátivší se ze zimovišť – pokud by byli nakaženi, nebyli by schopni do našich končin ani doletět. Zbytečné zabíjení ptáků rozhodně není skutkem, který by riziko šíření chřipky jakkoli snižoval, ale pouhým smutným důkazem lidské hlouposti. 

 

Nadace na ochranu zvířat sleduje postup ptačí chřipky směrem k České republice a vyzývá, aby v případě zasažení chovů drůbeže byla tato zvířata utrácena maximálně humánními metodami. Způsob, jakým je v některých zemích nakládáno se zvířaty odsouzenými k utracení, považujeme za naprosto nepřijatelný.  Ptáci jsou zaživa nacpáni do pytlů nebo kontejnerů, a rovněž zaživa spáleni či pohřbeni. Podobné drastické středověké praktiky jsou v 21. století naprosto nepřípustné - existují totiž humánní a zároveň bezpečné způsoby utracení zvířat. K rychlému usmrcení ptáků je možné použít oxid uhličitý, elektrické omračovací stroje nebo smrtelné dávky anestetik. Apelujeme proto na Státní veterinární správu, aby v případě nutnosti likvidace postižených chovů zajistila co nejhumánnější způsob usmrcování zvířat. A tvrdě postihovala ty, kteří se nebudou řídit jejími nařízeními.

 

Každý den jsme svědky nehumánního zabíjení milionů kusů drůbeže. Evropské organizace na ochranu zvířat vyzývají k zásadní změně tohoto přístupu!

 

Současná tragická situace nás rovněž nutí zamyslet se nad špatným zdravotním stavem zvířat z velkochovů a nad praktikami velkochovů vůbec. Podobně jako jiná intenzivně chovaná zvířata žijí ptáci ve velmi špatných podmínkách (přeplněné haly, podestýlka nasáklá vlastními výkaly, špatná ventilace, žádný přístup slunečního záření), jsou náchylnější k různým nemocem, samozřejmě včetně ptačí chřipky. Slabý imunitní systém zvířat může hrát významnou roli v šíření nebezpečného viru a následně vzniku smrtící formy ptačí chřipky, způsobené virem H5N1. Zlepšení životních podmínek zvířat ve velkochovech zajisté napomůže ke snížení rizika epidemií chorob, a je tedy v zájmu nejen zvířat, ale i lidí.

 

Rovněž doufáme, že dočasný zákaz dovozu exotických ptáků odchycených ve volné přírodě, kteří jsou poté prodáváni v obchodech se zvířaty, bude trvalý. Neexistuje žádný rozumný důvod ospravedlňující tento nehumánní obchod  - k jeho zastavení však vedlo až riziko ptačí chřipky.

 

Nadace na ochranu zvířat stále sleduje současnou situaci a o dalším dění bude aktuálně informovat na těchto stránkách.

 

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist