Projekt "Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany zvířat"

24.02.2006

  "Každý může naučit dítě milovat štěňátko. Ale když dokážeme naučit dítě vážit si pavouka, tehdy jsme skutečně něčeho dosáhli. A to něco je výchova k humánnímu přístupu k zvířatům, k jejich ochraně." Phil Arkow

K 31. prosinci 2005 ukončilo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat dvouletý projekt Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany zvířat. Projekt, jehož účelem a cílem byla a je výchova k ochraně zvířat, výchova zejména dětí a mladých lidí k humánnějšímu chápání potřeb zvířat a zvířat samotných.

Projekt financovaný Nadací v kategorii NIF si za způsob, jak tohoto účelu dosáhnout, stanovil cíl začlenit téma ochrany zvířat do výuky na základních školách, a to prostřednictvím vytvoření manuálu (metodiky) pro pedagogy a pracovních listů pro žáky druhého stupně základních škol.

Zorganizováním vzdělávacích seminářů pro školitele v oblasti ochrany zvířat, kteří by dále školili učitele základních škol v používání manuálu ve výuce a v tématu ochrany zvířat.

Ale také za pomoci jednorázové propagace ochrany zvířat formou tematicky zaměřeného čísla časopisu Bedrník (srpen 2004) a informačního letáku pro učitele (rozeslaný školám v prosinci 2005 v rámci sítě MRKEV).

V průběhu tohoto pouze zdánlivě dlouhého období pro tak náročný úkol zorganizovala Pavučina ve spolupráci s Nadací 5 seminářů pro tehdy ještě budoucí školitele v oblasti ochrany zvířat:

1. seminář se konal na členském středisku SSEV Pavučina Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, ve dnech 29. – 31. 3. 2004. Téma semináře znělo Ochrana volně žijících zvířat a divokých zvířat chovaných v zajetí. Jako hosty jsme přivítali dva zástupce britské organizace RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

2. seminář se uskutečnil na členském středisku SSEV Pavučina Toulcův dvůr – Ekologické centrum hl. m. Prahy, ve dnech 11. – 13. 10. 2004. Tématu Ochrana a správný chov „domácích mazlíčků“ a problematika „pokusných zvířat“ dodávala na důležitosti přednáška Davida Thomase z britské organizace BUAV (British Union for Abolition of Vivisection).

3. seminář se konal na členském středisku SSEV Pavučina Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., ve dnech 31. 1. – 2. 2. 2005. Téma Ochrana „hospodářských zvířat“ již po třetí obohatila přednáška a zkušenosti zahraničního přednášejícího, tentokrát Phila Brookea z britské organizace CIWF (Compassion in World Farming).

Závěrečné jednodenní setkání proběhlo v červnu v sále MŠMT v Praze. V rámci tohoto setkání jsme společně vytvořili podobu seminářů pro pedagogy, které budou v roce 2006 organizovat školitelé po celé ČR.

Třídenní seminář britské organizace RSPCA pro školitele na téma Propojení environmentální výchovy a ochrany zvířat a metody výuky ochrany zvířat ozřejmil společná témata a metody environmentální a tzv. humánní výchovy (v kontextu ochrany zvířat výchova k humánnímu přístupu k zvířatům).

Kvalifikovaný tím školitelů, kteří prošli cyklem seminářů akreditovaných MŠMT a kteří garantují odbornost dále předávaných myšlenek o výuce ochrany zvířat na školách dnes tvoří 32 – členná skupina lidí působících v ekologických střediscích sdružených v SSEV Pavučina a také pracovníků v ochraně zvířat. Seznam kontaktů na školitele oprávněné organizovat a vést semináře pro učitele základních škol najdete v průběhu března na našich webových stránkách a na internetových stránkách SSEV Pavučina.

Dalším z nejdůležitějších výstupů a přínosů projektu je manuál pro učitele druhého stupně základních škol a nižších ročníků středních škol s pracovními listy pro žáky. Tématicky rozčleněn do 6 faktografických kapitol Jak je vnímáme, „Hospodářská“ zvířata, Pokusy na zvířatech, „Společenská“ zvířata, Volně žijící zvířata chovaná v zajetí a Volně žijící zvířata, které prolínají diskusní témata pro žáky, odkazy na aktivity a aktivity samotné včetně pracovních listů je praktickou a zejména vůbec první metodikou svého druhu v Čechách pojednávající o všech základních tématech ochrany zvířat a jejich využití ve výuce. Manuál bude vytištěn koncem března a bude jej možné obdržet zdarma na seminářích pro učitele organizovaných školiteli v oblasti ochrany zvířat v rámci ekologických středisek SSEV Pavučina.

Pro ukázky z manuálu klikněte zde.

Tímto má v ochraně zvířat tak ojedinělý projekt jíž v letošním roce svoje pokračování. Nadace na ochranu zvířat se rozhodla podpořit aktivity logicky navazující na projekt předchozí a začlenit tak výuku o ochraně zvířat skutečně do praxe. V rámci projektu Vzdělávání, osvěta a výchova v oblasti ochrany zvířat II se v roce 2006 pod koordinací SSEV Pavučina uskuteční semináře pro pedagogy základních a středních škol v celé České republice a vybraná ekologická střediska vytvoří pro učitele a jejich žáky nové výukové programy o ochraně zvířat, které budou moci učitelé a žáci využít jako obohacení výukového procesu přímo v ekologických střediscích.

Pro podrobnější informace o seminářích a výukových programech, a také dalších aktivitách vzdělávacího projektu kontaktujte, prosím, Nadaci na ochranu zvířat nebo přímo:

SSEV Pavučina

Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
tel.: 234 621 386

info@pavucina-sev.cz


 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist