EU má vůbec první akční plán o ochraně zvířat ve své historii

23.01.2006

Tisková zpráva Institutu Nadace na ochranu zvířat, o.p.s.

23.1.2006

  

 

 

Institut Nadace na ochranu zvířat vítá přijetí prvního akčního plánu o ochraně zvířat, který dnes odhlasovala Evropská komise. Tímto historickým krokem EU konečně formálně uznala ochranu zvířat jako důležitý prvek své politiky.

 

Cílem akčního plánu je upevnit úspěchy, kterých se doposud podařilo v ochraně zvířat dosáhnout, a navrhnout strategii, jak udržet a vylepšit ochranu zvířat v příštích 5 letech.  Plán se má zaměřit na pět hlavních oblastí - zvýšit minimální standardy pro welfare zvířat; podpořit a propagovat alternativní metody pokusů bez využití zvířat; zavést standardizované ukazatele úrovně ochrany zvířat (např. pokud jde o chovy hospodářských zvířat apod.); zvýšit informovanost veřejnosti o této oblasti a podpořit mezinárodní iniciativy na poli ochrany zvířat.

 

Stále vyšší procento občanů EU projevuje zájem o to, jakým způsobem je se zvířaty zacházeno. Několik nedávných průzkumů (včetně průzkumu agentury Eurobarometr a veřejné internetové konzultace, organizované Evropskou komisí(1)) ukázalo, že úroveň ochrany zvířat leží lidem silně na srdci. EU přijala na poli ochrany zvířat množství zákonů, tyto zákony jsou však často nedostatečné na to, aby zvířatům zaručily přijatelné životní podmínky. Zkušenost také ukázala, že přijímání jednotlivých pravidel a nařízení není samo o sobě dostačující. Je třeba sladit přístupy a strategie v různých oblastech lidské činnosti a začlenit pravidla ochrany zvířat do širších souvislostí, které zahrnují oblast zemědělství, vědeckého výzkumu, ochrany životního prostředí, lidského zdraví, zdraví zvířat či mezinárodního obchodu.

 

Akční plán o ochraně zvířat je pravděpodobně druhým nejdůležitějším dokumentem EU v této oblasti, po Protokolu o ochraně zvířat, jenž je součástí  tzv. Amsterodamské úmluvy z roku 1997.(2)

 

 

Tisková zpráva Evropské komise k přijetí Akčního plánu: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/64&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

---------------------------------------

 

1 Výsledky průzkumu veřejného mínění provedeného ve všech členských zemích EU najdete zde.

Výsledky veřejné internetové konzultace

http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/sum_response_stats_en.pdf

 

2 Protokol o ochraně zvířat obsažený v Amsterodamské úmluvě uznává, že zvířata jsou cítící bytosti, a ukládá členským státům povinnost věnovat ochraně zvířat plnou pozornost. Text protokolu v angličtině:  http://www.eurogroupanimalwelfare.org/legislation1.htm

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist