Výzva organizací na ochranu zvířat z celého světa za ukončení používání primátů v lékařském výzkumu a testování léčiv

Berlín, srpen 2005

 

Mimolidští primáti jsou vysoce inteligentní a cítící zvířata. Rozvíjejí složité sociální vztahy a se svým prostředím velice všestranně komunikují. Dokáží vynalézavě řešit problémy a dávat najevo celou řadu emocí. Zkrátka, jsou blízcí lidem biologicky i co se týče schopností, což z nich podle zastánců pokusů na zvířatech činí ideální „model“ pro výzkum. Nicméně to také znamená, že jsou podobně jako lidé schopni trpět, a nemůže být pochyb o tom, že dokáží cítit bolest a úzkost. Ví se také, že primáti prožívají širokou škálu jak negativních pocitů (např. starost, obava, strach, frustrace, nuda, duševní neklid), tak i pozitivních pocitů (např. zájem, potěšení, štěstí, vzrušení).

 

Laboratorní uvěznění zvířat, která by za normálních podmínek žila v rozlehlém a složitém prostředí, má znatelně nepříznivý účinek na jejich životní pohodu. I to nejlepší ustájení, které jim může být v laboratořích poskytnuto, představuje jen malý výřez jejich přirozeného prostředí. Nejhorší variantou, v některých zemích dosud běžně používanou, je malá holá kovová krabice, ve které může zvíře sotva udělat pár kroků sem a tam. Celoživotní stres a utrpení primátů způsobují ještě další vlivy, zejména nemožnost ovlivnit podmínky, ve kterých žijí, sociální uskupení nebo to, co se s nimi děje a co je jim způsobováno¹. Všechna bolest a utrpení, které jsou zvířatům způsobovány v souvislosti s pokusnými procedurami, je tedy doprovázena dalšími negativními účinky – způsobem odchytu volně žijících primátů, způsobem odchovu, přepravou, manipulací, prostředím v laboratoři, označováním, omezením životního prostoru a také samozřejmě usmrcením.    

 

To všechno jsou důvody², proč je používání primátů pro pokusy předmětem zájmu ochránců zvířat po celém světě a významné části veřejnosti, kterou reprezentují. Oprávněnost jejich snah byla uznána i na legislativní úrovni, kdy některé země zavedly zvláštní nařízení týkající se primátů, a zdůraznily nutnost omezit a nahradit pokusy prováděné na těchto živočiších ³.

 

 

Výzva

 

Organizace na ochranu zvířat, které se zúčastnily pátého Světového kongresu o alternativách a využívání zvířat v biologických oborech, se letos v Berlíně sjednotily pod výzvou za ukončení využívání primátů k lékařskému výzkumu a testování léčiv. Naléháme na vlády, zákonodárce, průmysl, vědce a nadace z celého světa, aby akceptovali nutnost ukončit využívání primátů jakožto legitimní a zásadní cíl. Dále pak aby se dosažení tohoto cíle stalo jejich významnou prioritu a aby o něj společně usilovali. Zejména věříme, že je třeba vytvořit okamžité a mezinárodně koordinované úsilí, které definuje postup, jak dosáhnout úplného ukončení všech pokusů na mimolidských primátech.

 

K této výzvě se připojil také Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Seznam všech signatářů najdete zde.

 

 

 

¹ Např.: The Welfare of non-human primates used in research. Zpráva Vědecké komise pro zdraví a welfare zvířat, Evropská komise, Ochrana zdraví a spotřebitele, generální direktorát

 

² Některé organizace či jednotlivci z řad vědců předkládají vědecké argumenty, které zpochybňují spolehlivost některých nebo všech pokusů na primátech.

 

³ Např. britský Zákon na ochranu zvířat z roku 1986, rozhodnutí Rady Evropy z roku 1989 o Evropské dohodě o ochraně obratlovců používaných k pokusným a jiným vědeckým účelům (OJEC,1999)

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist