Vypouštění do přírody

17.04.2003

  Vypouštění do přírody je nejcitlivější fáze péče o handicapovaného jedince. Je nutný pečlivý výběr lokality. Ta musí splňovat nároky druhu a vypuštěnému jedinci zaručit uspokojení jeho potřeb. Nesmí být ohrožena bezprostředně chemizací, stavebními pracemi, lovem apod. Vypouštěný živočich musí být na návrat do přírody předem připraven správnou péčí. Musí být zdráv a mít zachované přirozené projevy chování. Nesmí být ochočený, závislý na člověku a nevyspělý. Nelze vypouštět takové jedince, kteří by mohli napadat člověka – tedy uměle odchované jelenovité přežvýkavce, muflony a divoká prasata, zejména samce. Vypuštěné šelmy musejí být schopné lovit. Nesmějí být krotké, aby nebyly považovány za nakažené vzteklinou. Vlci, rysi a medvědi narození v zajetí nesmějí být do přírody vůbec zaváděni – hrozí nebezpečí ohrožení člověka a hospodářských zvířat. Vypouštění do přírody se musí dít v souladu se všemi dotčenými právními předpisy.

Je však nutné získat ještě mnoho dalších dat o etologii, zdravotní problematice, ekologii, apod. u většiny našich druhů ptáků a savců, abychom mohli skutečně zospovědně pomáhat vyléčeným a odchovaným jedincům vracet se do přirozeného prostředí.

Podle V. Přibylové – z referátu na konferenci Ochrana zvířat a welfare 1999

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist