Ochranazvířat.cz: Informace o založení NOVÉ PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

17.06.2005 Nadace na ochranu zvířat společně s paní Martou Kubišovou založily obecně prospěšnou společnost s názvem Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s.

Nadace na ochranu zvířat společně s paní Martou Kubišovou založily obecně prospěšnou společnost s názvem Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Nová organizace byla 22. května 2005 zaregistrovaná u Městského soudu v Praze.

 

Institut sdílí s Nadací stejné poslání, kterým je trvale zlepšit vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících. Své poslání bude naplňovat především prostřednictvím vzdělávání, osvěty, poradenství a spolupráce se všemi subjekty, které působí v oblasti ochrany a pohody zvířat na národní i mezinárodní úrovni.

Institut převezme a bude nadále rozvíjet činnosti, které se dosud snažila zajišťovat sama Nadace, a tím Nadaci umožní, aby se zaměřila na získávání a rozdělování prostředků na podporu kvalitních projektů a činností a na obecnou osvětovou činnost.

 

 

Kontakty:
Antala Staška 30
140 00 Praha 4
tel: 222 135 460


email: nadace@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz

Bankovní účet: 99437359/0800

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/266/czech/clanek/informace-o-zalozeni-nove-profesionalni-organizace-pro-ochranu-zvirat/