Testování kosmetiky na zvířatech zakázáno!

12.05.2005

Tisková zpráva Svobody zvířat, o.s. a Nadace na ochranu zvířat

12.5.2005

 

 

Testování kosmetiky na zvířatech zakázáno!

 

 

 

V prosinci 2004 předložilo Ministerstvo zdravotnictví (MZd) novelu Zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla změnit ustanovení Zákona na ochranu zvířat proti týrání, týkající se testování kosmetiky na zvířatech. Tato změna by de facto znamenala opětovnou legalizaci testování kosmetiky na zvířatech.

 

Proti návrhu MZd se vzedmula vlna protestů a Svoboda zvířat spolu s Nadací na ochranu zvířat předložily pozměňovací návrhy zachovávající znění zákazu v současném platném znění Zákona pro ochranu zvířat (bezvýjimečný zákaz testování finálních kosmetických produktů a jejich ingrediencí). Od prosince 2004 tyto organizace publikovaly několik tiskových zpráv, oslovily všechny poslankyně a poslance Dolní komory Parlamentu ČR, uspořádaly mnoho veřejných akcí, které upozorňovaly na rizika novely Zákona o ochraně veřejného zdraví. Usilovná snaha o zachování zákazu testování si získala podporu široké veřejnosti a vyvrcholila spontánním vyhlášením petice, kterou iniciovaly děti ze ZŠ U Santošky z Prahy 5 s učitelkou angličtiny po zhlédnutí internetových stránek Svobody zvířat. Především s jejich pomocí se podařilo za přibližně jeden měsíc nasbírat neuvěřitelných 9 147 podpisů! Petici spolu s obrázkem králíčka pro každého poslance odevzdali zástupci žáků s učitelkou 10.5. do rukou paní poslankyně Parkanové.

 

Společné úsilí bylo korunováno úspěchem 11.5.2005, kdy Dolní komora Parlamentu ČR hlasovala o pozměňovacím návrhu poslankyně Parkanové. Ten zachovává dosud platné znění zákazu testování kosmetiky na zvířatech. Díky výrazné podpoře poslankyň a poslanců (pro zachování zákazu hlasovalo 180 ze 193 přítomných, proti pouze 1) byl tento návrh přijat a Česká republika se tak řadí k zemím s vyšším stupněm ochrany „pokusných“ zvířat.

 

Svoboda zvířat a Nadace na ochranu zvířat touto cestou mnohokrát děkují všem lidem, kteří pomohli zachovat zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Především je třeba poděkovat nejaktivnějším zákonodárcům – paní poslankyni Vlastě Parkanové (KDU-ČSL), panu Josefu Mikutovi (ČSSD) a paní Taťáně Fischerové (US-DEU) a dále všem, kdo svým hlasem ukázali, že jim utrpení zvířat není lhostejné. Veliký dík patří dětem a paní učitelce Janě Havránkové ze ZŠ U Santošky v Praze 5, jejichž strhující zápal pro věc a soucit se zvířaty je pro nás obrovskou motivací. Děkujeme za podporu také ostatním organizacím na ochranu zvířat (Ochráncům hospodářských zvířat, Společnosti pro zvířata).

 

 

Kontaktní osoby:

Tomáš Popp,

Svoboda zvířat - tel.: 777 239 808, email: tomas.popp@svobodazvirat.cz

 

Romana Šonková,

Nadace na ochranu zvířat - tel.: 736 681 331, email: rsonkova@ochranazvirat.cz

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist