Tisková zpráva Svobody zvířat o.s. a Nadace na ochranu zvířat k semináři týkajícímu se postoje ČR k pokusům na zvířatech za účelem testování ingrediencí kosmetických výrobků

18.02.2005

Tisková zpráva 
18. 2. 2005

 

Dne 15. února 2005 proběhl v poslanecké sněmovně od 19:00 Seminář k problematice postoje Evropské unie a České republiky jako jejího členského státu k pokusům na zvířatech za účelem zkoušení ingrediencí a kombinací ingrediencí kosmetických prostředků na území ČR.

Seminář byl uspořádán na základě žádosti členů Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který 27. ledna 2005 projednával novelu Zákona o veřejném zdraví (sněmovní tisk 824), předloženou Ministerstvem zdravotnictví (Mzd). Tato novela zároveň mění několik dalších právních předpisů, včetně Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novelou by mělo být zásadním způsobem změněno stávající ustanovení zakazující testovat kosmetiku na zvířatech. Cílem semináře bylo objasnění některých sporných bodů předložené novely Zákona o ochraně veřejného zdraví.

Účast na semináři byla poměrně vysoká – účastnilo se asi 10 poslanců a poslankyň, převážně členů Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Seminář trval hodinu a půl a byl bohužel z velké části veden v režii Ministerstva zdravotnictví. Více než dvě třetiny času zabraly příspěvky, které obhajovaly návrh novely Ministerstva zdravotnictví.

Úvodní slovo patřilo náměstku ministryně zdravotnictví, hlavnímu hygienikovi Ing. Vítovi. Ten zahájil jednání a předal slovo MUDr. Dagmar Jírové ze Státního zdravotního ústavu, která ve svém obsáhlém referátu (trval asi 40 minut) shrnula problematiku testace kosmetických výrobků a jejich ingrediencí. Její vystoupení ale nepřineslo žádné zásadní argumenty pro zmírnění zákazu, podařilo se jí pouze silně znepokojit přítomné zástupce organizací na ochranu práv zvířat. „Ačkoliv se v ČR dle Státní veterinární správy od roku 2003 neprovádějí žádné testy kosmetických výrobků na zvířatech, referát paní Jírové ve mně vyvolal dojem, že firmy by rády kosmetiku testovaly, případně vyvíjely nové ingredience, a  jediné co jim brání, jsou finance,“ komentoval později Tomáš Popp, předseda Svobody zvířat.

Poté zahájila svou přednášku JUDr. Zdena Krýsová z legislativního odboru MZd. Pokusila se vysvětlit postoj MZd a jím předložené novely ve vztahu k právu EU. Argumentovala nutností ČR nahlásit Evropské komisi skutečnost, že si ČR ponechá přísnější legislativu na ochranu zvířat, jdoucí za rámec implementované směrnice. „Tato povinnost sice ze Smlouvy o založení Evropského společenství vyplývá, smlouva ale neuvádí, kdy k ní má dojít. Je tedy možné nahlásit důvody vedoucí k ponechání si přísnější legislativy Evropské komisi až po přijetí novely zákona, jak praví článek 95 odstavec 4. Tímto důvodem může být i ochrana zvířat, což stojí v článku 30 výše zmíněné smlouvy,“ dodal k jejímu vystoupení Popp.

Až na výslovnou žádost poslance Mikuty, který si chtěl vyslechnout názor zástupců organizací na ochranu zvířat, byl uvolněn prostor pro přednesení společných pozměňovacích návrhů organizací Svoboda zvířat a Nadace na ochranu zvířat. Slova se ujal Tomáš Popp, předseda organizace Svoboda zvířat. Přednesl pozměňovací návrhy k vládní novele, shrnul důvody pro bezvýjimečný zákaz testování kosmetiky a ingrediencí na zvířatech a pokusil se vyvrátit argumenty předložené MUDr. Jírovou a JUDr. Krýsovou. Dále poznamenal, že směrnice Evropské unie 86/609/EEC Českou republiku neomezuje, aby přijala přísnější legislativu, než stanovuje Evropská unie. „Pokud mohou mít jiné členské státy, jako např. Německo či Rakousko, přísnější právní úpravu jejíž součástí je i zákaz testovat kosmetiku a její ingerdence na zvířatech, není nutné jej rušit ani v ČR,“ zdůraznil Popp. Jeho argumentaci podpořila Romana Šonková ředitelka Nadace na ochranu zvířat. „Česká veřejnost není ochotna akceptovat zrušení či zmírnění současného zákazu testovat kosmetiku na zvířatech,“ upozornila Šonková.

I přes nedávné rozpory MZd a MZe kvůli této novele a přehazování odpovědnosti, zástupci MZe překvapivě vyjádřili svůj souhlas s novelou navrhovanou MZd. Při následné diskuzi se ukázalo, že Ústřední komise na ochranu zvířat (ÚKOZ) tuto novelu projednávala, ale považuje ji z hlediska ochrany zvířat za bezproblémovou. ÚKOZ tak ústy svého předsedy informovala přítomné poslance, že se snaží omezovat používání zvířat v pokusech, ale zrušení zákazu testovat kosmetiku pro ni není žádným problémem. Do diskuse se zapojil i MVDr. Dousek ze Státní veterinární správy (SVS). Jako zástupce dalšího orgánu ochrany zvířat poslance ujistil, že SVS naprosto podporuje MZd v jeho návrhu a je pro faktické zrušení zákazu testovat kosmetiku a její ingredience na zvířatech.

„Na semináři se opět ukázalo, že některé orgány na ochranu zvířat mají blíže k pracovištím provádějícím pokusy na zvířatech, než k organizacím na ochranu zvířat,“ poznamenal Tomáš Popp. Diskuse s poslanci na konci semináře však ukázala celkem dobrou šanci pro přijetí úplného zákazu testování kosmetiky a jejích ingrediencí v novele Zákona o ochraně veřejného zdraví. „Doufáme, že Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučí naše pozměňovací návrhy, a že se tak podaří zachovat úplný zákaz testování kosmetiky a jejích ingrediencí na zvířatech,“ dodala Romana Šonková.


Kontaktní osoby:
Tomáš Popp, Svoboda zvířat - tel.: 777 239 808, email: tomas.popp@svobodazvirat.cz
Romana Šonková, Nadace na ochranu zvířat - tel.: 222 135 463, email: rsonkova@ochranazvirat.cz

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist