Grantové kolo vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat - projekty podpořené v roce 2004

V roce 2004 byly v programu Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat vyhlášeny tři samostatné podprogramy, jejichž společným cílem je výchova laické i odborné veřejnosti v oblasti ochrany zvířat a jejich vzdělávání v duchu hesla „Poznej a chraň“.

 

V rámci podprogramů

1. Literatura se zaměřením na ochranu zvířat

2. Vybudování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na ochranu zvířat

3. Vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti ochrany zvířat,


byly na základě doporučení výběrové komise a odsouhlasení správní radou Nadace na ochranu zvířat vybrány níže popsané projekty splňující formální i obsahové podmínky vyhlášené soutěže.

 

Celkově se do soutěže přihlásilo:

 

Počet přihlášených projektů: 22 v rámci tří podprogramů

Počet vyloučených z formálních důvodů: 5

Počet podpořených projektů v roce 2004: 4 (viz níže)

 

Celková přerozdělená částka v roce 2004: 696.000,- Kč

 

 

Podpořené projekty:

 

PODPROGRAM 1

 

1.       Iris, o. p. s.

 

Adresa:  Polní 23, 252 64 Velké Přílepy

Název projektu:  Mami, tati, kup mi zvířátko! Kniha o výběru a chovu domácích miláčků pro děti i rodiče

 

Účel projektu:

-          vytvoření populárně naučné internetové a tištěné publikace pro děti i rodiče

-          poradit začátečníkům při výběru domácího zvířete

 

Výsledky projektu:

-          populárně naučná tištěná publikace

-          internetová demo-verze určená pro školy

 

Výše žádaného grantu: 347.500,- Kč

Výše přiděleného grantu: 313.500,- Kč

 

 

2.       Arnika – koordinační centrum

 

Adresa: Chlumova 17, 130 00 Praha 3                           

Název projektu: Tiskoviny o sovách (stolní rozvrh, záložky, samolepky)

 

Účel projektu:                                    

-          vydat poutavé informační tiskoviny, které seznámí děti s ohroženými druhy sov

 

Výsledky projektu:

-          stolní rozvrh hodin s informacemi, co dělat, když nalezneme zraněnou sovu, dravce, či jiného živočicha

-          záložky o sovách seznamující s jednotlivými druhy sov

-          samolepky se sovami

-          hodnotící formulář pro děti a rodiče – dotazník

 

Výše žádaného grantu: 129.000,- Kč

Výše přiděleného grantu: 120.000,- Kč

 

 

 

3.       Česká společnost ornitologická

 

Adresa:  Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha - Hostivař

Název projektu:  Ptáci a zákon

 

Účel projektu:

-          zlepšení životních podmínek zvířat a stavu životního prostředí prostřednictvím dodržování zákona                      

-          seznámení laické i odborné veřejnosti se všemi právními omezeními v nakládání s živočichy na modelové skupině ptáků

 

Výsledky projektu:

-          publikace Ptáci a zákon

-          webová podoba publikace a skládačky

-          samolepka Víme, co smíme?

-          skládačka Ptáci a zákon

 

Výše žádaného grantu: 65.000 Kč,-

Výše přiděleného grantu: 50.000,- Kč

       

 

 

                PODPROGRAM 2

 

                V tomto podprogramu nebyl podpořen žádný z přihlášených projektů.

 

 

 

                PODPROGRAM 3

 

4.       PRO – BIO Svaz ekologických zemědělců

 

Adresa: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Název projektu: Propagace ekologických chovů hospodářských zvířat v České republice, vydání

učebnice, osvěta a odborné vzdělávání

                                                                      

Účel projektu:

-          informovat zemědělce, poradce, studenty o vazbě mezi ekologickým zemědělstvím

a ochranou zvířat

 

Výsledky projektu:

-          učebnice se zaměřením na ekologické a welfare chovy zvířat distribuována zemědělcům a středním i vysokým školám

-          odborná konference „Welfare hospodářských zvířat a ekologické chovy drůbeže“ s profesorem Webstrem

-          leták propagující biopotraviny živočišného původu

 

Výše žádaného grantu: 212.500,- Kč

Výše přiděleného grantu: 212.500,- Kč

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist