Seminář "Welfare - pohoda hospodářských zvířat a ekologické zemědělství" se zaměřením na ekologický chov drůbeže

06.09.2004

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
a
Nadace na ochranu zvířat

 ve spolupráci s

Ústavem zemědělských a potravinářských informací Praha

Vás srdečně zvou na

ODBORNÝ  SEMINÁŘ

dne 20. září 2004

s názvem

Welfare
-
Pohoda hospodářských zvířat a ekologické zemědělství

se zaměřením na ekologický chov drůbeže


Hlavní přednášející:

Profesor John Webster (Velká Británie)

Místo konání:
Ústav zemědělských a potravinářských informací – ÚZPI
Slezská 7 (přednáškový sál), Praha 2 (metro – nám. Míru)


Seminář se koná při příležitosti návštěvy profesora Johna Webstera z Velké Británie. Na tento seminář ještě naváže workshop na MLZU v Brně (út 21.9.), jehož cílem bude na základě předchozího semináře a diskuse s uvedeným odborníkem identifikovat možnosti řešení zásadních problémů v oblasti welfare hospodářských zvířat. 

John Webster je profesorem chovu hospodářských zvířat na Fakultě veterinárních věd Univerzity v Bristolu, je celosvětově jedním z nejvýznamnějších odborníků, který se zabývá problematikou welfare zvířat. Stal se průkopníkem zlepšování životní pohody zvířat na farmách, při jejich transportu i během porážky. Je autorem mnoha publikací a jeho stěžejní kniha „Welfare, životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji“, kterou vydala Nadace na ochranu zvířat také v českém jazyce, slouží jako učebnice na českých veterinárních a zemědělských školách.  

Seminář je  určen pro zemědělské poradce, zemědělce, pracovníky MZe  a SVS, pedagogy i studenty.

Cílem semináře je seznámit naši zemědělskou veřejnost s potřebami hospodářských zvířat a z nich plynoucími praktickými požadavky pro jejich ekologický chov, jak se nově chápou a vyučují v EU. Praktické aspekty chovu v podmínkách kontrolovaného ekologického zemědělství, včetně ustájení a krmení budou vysvětleny  u chovů drůbeže. Součástí akcí bude i diskuse o možnostech odbytu biopotravin z ekologických chovů.

Účastníci obdrží nově koncipovanou poradenskou brožuru na toto téma.

 

Pro zástupce neziskových organizací je účast na semináři zdarma.

  

PROGRAM

tlumočení z angličtiny bude zajištěno

900 – 930      Prezence, káva a čaj na přivítanou, odborná literatura (prodej)

930 – 1100     Profesor John Webster (Velká Británie)

                  Vědomí zvířat a lidská povinnost

·        povaha vědomí a jednotlivé složky životní pohody (welfare), jak je vnímají zvířata

·        povinnosti lidí splňovat požadavky zvířat na životní pohodu

·        prezentace druhého dílu knihy Welfare, která vyjde začátkem roku 2005

1100 – 1115     Přestávka

1115 – 1145     Diskuse s prof. Websterem                               

1145 – 1230     Phil Brooke (Velká Británie)

                   Aspekty welfare zvířat ve  Správné zemědělské praxi EU – vzdělávací program pro zemědělské univerzity                                          

1230 – 1315     Přestávka na oběd


CHOV  DRŮBEŽE  V EKOLOGICKÉM  ZEMĚDĚLSTVÍ

(pravidla chovu budou prezentována podle Nařízení rady 2092/91 o EZ)

1315 – 1430     MVDr. Jozef Juršík (Slovensko)

                   Ekologický chov nosnic

·        etologické požadavky a ustájení

·        vlastní chov: plemena, krmení, zdraví

·        prodej biovajec – veterinární požadavky EU, marketing a ekonomika

 1430 – 1450     Ing. Bohuslava Lancová

                    Právní úpravy chovu drůbeže v EU a alternativy ke klecovým chovům

1450 – 1510      Ing. Petr Trávníček

                    Poznatky a fotografie ze studijní cesty svazu PRO-BIO do Švýcarska

1510 – 1520     Přestávka

1520 – 1600     MVDr. Josef Juršík (Slovensko)

                    Ekologický chov brojlerů

·        etologické požadavky a ustájení

·        vlastní chov: plemena, krmení, zdraví

·        prodej masa – veterinární požadavky EU, marketing a ekonomika

 1600 – 1630     Závěrečná diskuse a ukončení semináře

Přednášející:

-          Prof. John Webster – profesor na veterinární fakultě Bristolské university
-          Phil Brooke – ředitel vzdělávacího oddělení, CIWF Trust
-          MVDr. Jozef Juršík  - inspektor EZ na Slovensku, pracovník Státního veterinárního ústavu Bratislava
-          Ing. Bohuslava Lancová – specialistka na chov drůbeže, MZe ČR, oddělení komodit zvířat
-          Ing. Petr Trávníček - poradce PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky : PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Nemocniční 53, 787 01 ŠUMPERK, Tel. a Fax: 583 21 45 86,
e-mail : pro-bio@pro-bio.cz, Mobil v místě konání – 731 273 507
účast na semináři  je třeba předem nahlásit, vložné  200 Kč (členové PRO-BIO 100 Kč)  – úhrada u prezence, sborník zdarma

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zde oddělte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 NÁVRATKA

Jméno:…………………………………………………………….

Podnik:…………………………………………………………….

Adresa (včetně telefonu a e-mailu) :………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Přihlašuji se na :  (Vaši volbu prosím označte)

a/ Seminář – pondělí  20. 9. (vložné 200 Kč, členové  PRO-BIO 100 Kč)

b/ Pracovní seminář (workshop) na MZLU v Brně – úterý  21.9.  (vstup volný)       

Datum a podpis: ……………………………………………….

 Poznámka: každý účastník vyplní návratku samostatně.
 

Návratku zašlete poštou, faxem či e-mailem na adresu svazu co nejdříve! Nejpozději však do 15.9.2004. Po tomto datu je třeba Vaši účast telefonicky dohodnout. (tel.: 583 216 609)

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist