Ochranazvířat.cz: Do 1. 10. platí přechodný režim pro cestování s malými zvířaty

12.07.2004 Vzhledem k nadcházejícímu období letních dovolených a možným velkým problémům, které by mohly vzniknout celé řadě občanů v EU při naplňování nařízení (ES) č. 998/2003 (tj. zavedení pasů pro malá zvířata od 3.7.2004), bylo na jednání stálého veterinárního výboru v Bruselu dne 9.6.2004 rozhodnuto, že od 3. července do 1. října 2004 platí tzv. "přechodný režim".

Vzhledem k nadcházejícímu období letních dovolených a možným velkým problémům, které by mohly vzniknout celé řadě občanů v EU při naplňování nařízení (ES) č. 998/2003 (tj. zavedení pasů pro malá zvířata od 3.7.2004), bylo na jednání stálého veterinárního výboru v Bruselu dne 9.6.2004 rozhodnuto, že od 3. července do 1. října 2004 platí tzv. "přechodný režim". To znamená, že v tomto přechodném období mohou majitelé psů, koček a fretek při cestách mezi členskými zeměmi EU, a dále při zpětném návratu ze 3. zemí na území České republiky:

- použít pas pro malá zvířata se splněním podmínek výše uvedeného nařízení (tj. pas, identifikace zvířete, vakcinace proti vzteklině v řádném termínu),

nebo

- zvířata musí cestovat s mezinárodním očkovacím průkazem, ve kterém musí být potvrzena vakcinace proti vzteklině v řádném termínu, s potvrzením dobrého zdravotního stavu zvířete a osvědčením úředního veterinárního lékaře, že zvíře pochází z oblasti s příznivou nákazovou situací.


Pokud občan vstupuje zpět na území EU v jiném členském státě než v ČR, musí splnit požadavky dané národní legislativou tohoto členského státu vstupu, tj. v současné době platné podmínky.

Od 1. října 2004 bude možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003 (více informací viz příspěvek z 6.5.).

Zdroj: Státní veterinární správa ČR 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/168/czech/clanek/do-1-10-plati-prechodny-rezim-pro-cestovani-s-malymi-zviraty/