Ochranazvířat.cz: Cestování se zvířaty v zájmovém chovu (pes, kočka, fretka) od 3. 7. 2004

Požadavky pro cestování se zvířetem (obecně) :

 1. mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn na webových stránkách SVS).
 2. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.
 3. identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře.
---------------------------------------------------------------------- Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

Musí být splněny tyto požadavky:

 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

-------------------------------------------------------------------

Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU

Musí být splněny tyto požadavky:

 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině

Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro tyto evropské státy, které nejsou členy EU:

 Andorra
 Island
 Lichtenštejnsko
 Monako
 Norsko
 San Marino
 Švýcarsko
 Vatikán

 

 

 

Zdroj: Státní veterinární správa

www.svscr.cz

 

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/152/czech/clanek/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu-pes-kocka-fretka-od-3-7-2004/